Anayasa Mahkemesi'nden 10 yıl tutukluluğa iptal

'Terör' suçlarına 10 yıllık tutukluluk süresi öngören madde 'ölçüsüz ve uzun' olduğu gerekçesiyle iptal edildi...

Anayasa Mahkemesi'nden 10 yıl tutukluluğa iptal

Kamuoyunda 3. yargı paketi olarak bilinen kanundaki, “Devletin güvenliğine, Anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı ve casusluk suçlarında CMK’da öngörülen tutuklama süresinin iki kat uygulanacağına ilişkin hüküm” anayasaya aykırı bulundu. AYM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni esas alan mahkeme düzenlemeyi anayasaya aykırı ve “ölçüsüz” olduğu gerekçesiyle iptal etti. AYM iptal kararıyla Hükümet’e, “AİHM ve AİHS’e göre makul süre belirle” mesajı iletti. Hükümete yeni düzenleme için kararın Resmi Gazete’de yayımından itibaren bir yıl süre verildi.

HÜKÜMET BEKLEMEYEBİLİR

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, AYM kararı, en kısa sürede Resmi Gazete’de yayımlanacak ve bu tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girecek. Ancak Hükümetin, bu bir yıllık süreyi beklemeden AİHM ve AİHS kararları ışığında düzenleme yapma imkanı bulunuyor. Ergenekon, KCK gibi henüz hüküm verilmeyen tutuklular açısından mahkemelerin de 'terör' suçlarında iki kat tutuklama süresi iptal edildiği gerekçesiyle yeni düzenlemeyi beklemeden tahliye kararı verebilecek.

İŞTE İPTAL EDİLEN MADDE

CHP kamuoyunda “üçüncü yargı paketi” olarak bilinen 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un iptali istemiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM, bu kanunla terör ve örgütlü suçlarda CMK’daki azami beş yıl olan sürenin iki kat olarak on yıl şeklinde uygulanacağı düzenlemesini iptal etti. Kanunun 75. maddesiyle, 3713 sayılı Terörle Mücadale Kanun’u başlığı ile birlikte değiştirilen 10. maddesinin iptaline karar verildi. İptal kararında şöyle denildi:

“Türk Ceza Kanunu’nun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır biçimindeki beşinci fıkrasının iptaline karar verildi.”

AYM, CHP’nin diğer iptal taleplerini ise reddetti.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2013, 10:41
YORUM EKLE