AKP’li belediyelerdeki usulsüz atamalar, vakıflara mülk hibesi Sayıştay Raporu’nda

Sayıştayın belediyelere ilişkin 2018 yılı denetim raporlarında ihalelerde rekabetin engellendiği, taşınmazların vakıflara hibe edildiği tespitleri yer aldı

AKP’li belediyelerdeki usulsüz atamalar, vakıflara mülk hibesi Sayıştay Raporu’nda

Sayıştay raporlarında AKP’li Beykoz, Zeytinburnu ve Başakşehir belediyelerine ilişin çarpıcı noktalara yer verildi.

Raporlarda, ihalelerde rekabetin engellendiği, usulsüz atamalar yapıldığı gibi çok sayıda tespit yer alıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Beykoz Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan “Muhtelif Cins ve Miktarlarda İş Makinesi-Araç Kiralama İle Şoför - Operatör Çalıştırma Hizmet Alımı İşi”ne ait idari şartnamede belirtilen yeterlik kriterlerinde ihaleye katılımda rekabeti engelleyici maddeler yer aldı.

İhaleye katılanlardan araçların kendi malı olması istendi. Raporda ihale dokümanı alan firma sayısının 5, ihaleye teklif veren firma sayısının ise 2 olduğuna dikkat çekilerek “bu bilgiler ışığında ihale dokümanını indiren istekli olabileceklerin yüzde 60’ının ihaleye teklif vermediği anlaşılmıştır” denildi.

Ayrıca raporda kamu yararı bulunmayan bir vakfa, 2018 yılı içerisinde kendi faaliyetlerini yürütmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için bazı taşınırların belediye tarafından hibe edildiği tespit edildi.

96 BAKIM-ONARIM İŞİ İÇİN İHALE YAPILDI, 45’İ TAMAMLANMADI

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da bir dizi usulsüzlük sıralandı. Raporda “Bazı Bakım ve Onarım İşlerinde” proje hazırlanmadan ihaleye çıkıldığı ifade edildi.

Yapım işlerinde proje olmadan ihaleye çıkılamayacağı anımsatılan raporda “ihtiyaçların ihale öncesinde araştırılarak gerçekçi bir ihtiyaç listesinin hazırlanmadığı” belirtilerek “Örneğin kamu binalarının bakım ve onarımı için çıkılan birim fiyat teklif usulü bir ihalede belirtilen 96 adet iş kaleminden 45 adedinin hiç yapılmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Raporda Zeytinburnu Belediyesi’nin bütçe içi işletmesi olan Zeytinburnu Belediyesi Spor ve Sosyal Tesis İşletmesi’ne ilişkin mal ve hizmet alımlarının aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımları olmasına rağmen kısımlara bölünerek doğrudan temin usulü ile yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca belediyede ilgili bakanlık izni olmadan Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atama yapıldığı anlatılan raporda bir süre sonra da bu kişilerin memuriyet kadrolarına geçirildiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu anlatıldı.

Raporda belediyenin mülkiyetindeki bazı taşınmazları dernek ve vakıflara mevzuata aykırı olarak tahsis ettiğine de değinildi.

MEVZUATA AYKIRI ATAMA

İstanbul Başakşehir Belediyesi 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda ise belediye sınırları içindeki bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulundukları anlatıldı. Ayrıca raporda ilçe belediyesinin özel kalem müdürlüğü kadrosu üzerinden mühendis kadrosuna yapılan atama mevzuata aykırı bulundu.

VAN’DA İHALELER PAZARLIK USULÜ YAPILDI, İŞÇİ ALIMI MEVZUATA AYKIRI

Sayıştay'ın Van Büyükşehir Belediyesi kayyım dönemine ait denetim raporunda ise ihalelerin büyük bir bölümünün pazarlık usulü ile yapıldığı ve belediye yönetiminin işçi alımlarında mevzuata uygun davranmadığı belirtildi.

Sayıştay Başkanlığının belediyelerle ilgili 2018 yılı denetim raporları tamamlandı. Sayıştay'ın kayyım Murat Zorluoğlu yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'ne (VBB) ilişkin hazırladığı raporda; niteliği itibariyle uygun olmamasına rağmen ihalelerin büyük bir bölümünde pazarlık usulü ile yapıldığı, belediyenin yaptığı alımlarında nitelik aynı olmasına rağmen alımların kısımlara ayrıldığı, kamu kurumlarına yapılan taşınmaz tahsisin işlemlerinin mevzuata uygun yapılmadığı ve belediye yönetiminin işçi alımlarında mevzuata uygun davranmadığı belirtildi.

Niteliği itibariyle uygun olmamasına rağmen ihalelerin büyük bir bölümünde pazarlık usulü ile yapıldığı belirtilen raporda, "Pazarlık usulüyle ilgili 21-b maddesinde özel hal olan doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması ve bu nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu hale gelmesi gerekmektedir. İdarenin farklı birimleri tarafından anılan kapsamda 2018 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin toplam tutarı 15.610.642,69 TL’dir. Ancak, söz konusu tutara ilişkin mal ve hizmet alımları, idare tarafından önceden öngörülemeyen bir olay olmadığı gibi ivedi olarak yapılmasını gerektirecek bir zorunluluk da bulunmamaktadır" denildi.

'İFTAR YEMEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN BİR DURUM DEĞİL'

2018 yılı içerisinde ramazan ayı iftar yemeği hizmet alım işinin; bayrak, fidan, kitap gibi mal alımı işlerinin öngörülemez olmadığı açık olduğu halde, söz konusu bu tür işlere ilişkin alımların da pazarlık usulü ile yapılarak parçalara ayrıldığı belirten raporda "Kurum tarafından adı geçen işlerin rekabete dayalı açık ihale usulüyle yapılması yerine pazarlık usulüyle yapılmasının kanunda sayılan rekabet ve saydamlığın sağlanması ve kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerinin yerine getirilmesini engelleyeceği değerlendirilmektedir" denildi.

İŞÇİ ALIMINDA MEVZUATA UYULMADI

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçilerin kadroya alınmasında ve bunların istihdamında ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranıldığı belirtilen raporda, "Van Büyükşehir Belediyesi'nde özel firmalardan hizmet alımı kapsamında çalıştırılan 34 personelin mevzuat hükümleri ile getirilmiş olan usul ve prosedürler uygulanarak yetkili şirkete 1467 kişinin geçiş işlemleri yapıldığı; geçiş işlemleri yapılan 194 kişinin ise mevzuat hükümleri ile getirilmiş olan usul ve prosedürlere tabi tutulmadığı, söz konusu 194 kişinin büyükşehir belediye başkanının oluruyla sürekli işçi olarak istihdam edildiği, dolayısıyla takip eden yıllarda şartları taşımayan personelin belediye şirketlerinde hizmet alımı kapsamında çalışmaya devam edecekleri, bu durumda kamu ihale  hükmüne aykırı hareket edildiği, çalıştırılmak üzere yetkili şirket tarafından yeni işe alınacaklarda aranacak şartların dikkate alınmadığı; bu itibarla, sistematik çerçeveye aykırı uygulamaların yapıldığı, bunun sonucu olarak belediye şirketleri ile yapılacak personel çalıştırılması işlerinde aynı statüdeki personel arasında ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin farklılıkların olacağı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 23:03

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER