200 imzacı: IŞİD'e karşı Kobani'ye sahip çıkalım!

IŞİD’in büyümesinde, Türkiye’nin de rolü olduğu savunuldu…

200 imzacı: IŞİD'e karşı Kobani'ye sahip çıkalım!

Deniz Güneş / Demokrat Haber

200 aydın, sanatçı ve akademisyen “İnsanlık suçları işleyen IŞİD’e karşı Kobani’ye sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

Türkiye’nin Kobani’ye yönelik politikalarının Kürtlerle barışın önünde en tehlikeli engeli oluşturduğu belirtilen açıklamada IŞİD’in büyümesinde, bölgesel hegemonya peşinde olan Türkiye’nin siyasi hesaplarının da rolü olduğu savunuldu.

200 imzacı arasında Şebnem Korur Fincancı, Turgut Kazan, İhsan Eliaçık, Sefa Feza Arslan, Osman Kavala, Orhan Alkaya, Nuray Mert, Necmiye Alpay , Murat Paker , Menderes Samancılar, Meryem Koray, Koray Çalışkan, Kani Beko, Lami Özgen, İbrahim Kaboğlu, Gencay Gürsoy, Gülten Kaya, Fikret Başkaya, Fehim Taştekin, Cengiz Çandar, Cafer Solgun, Ahmet İnsel, Ali Nesin, Ayşe Hür, Ziya Halis gibi toplumun farklı kesimlerinden isimler ye aldı.

“Din adı altında faaliyet gösteren ve militan devşiren  IŞİD’in yaydığı barbarlık ve vahşeti birlikte ve yüksek sesle mahkum etmek   bölgemizde  demokrasi ve barış istemenin öncelikli koşulu haline geldi” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bölge içinde ve dışında yaşayan bazı Müslümanlardan destek görmesi IŞİD’e meşruiyet sağlamıyor. Müslümanlar açısından da karşı çıkılması gereken, IŞİD’in kınanması ve lanetlenmesi değil, IŞİD gibi bir barbarlık ittifakının dini değerleri ve sembolleri rehin alma çabası olmalıdır. Suriye ve Irak’ta yaşanan siyasal toplumsal kargaşanın yarattığı zeminde ortaya çıkan ve ‘hilafet’ iddiası altında kontrol ettiği alanları genişleten IŞİD buralarda Hıristiyanları, Şiileri, Ezidileri, farklı inanç gruplarını, özetle kendi ilkel anlayışı dışında kalan herkesi katlediyor. Kadınlara tecavüz ediyor, köleleştiriyor, pazarlarda satılığa çıkarıyor. Kontrol altına aldığı yerlerde, dar kafalı ve zalim bir köktendinciliği dayatıyor, her türden insanlık suçu işliyor.

Uzunca bir süredir, Ortadoğu’da siyasi hesaplar adına, kullanışlı bir mecra haline gelen, zaman zaman desteklenen, bazen sadece göz yumulan mezhepçilik ve radikal İslamcılık siyasetlerinin sonu IŞİD’e vardı. Bu gerçek karşısında, din, mezhep, kavim merkezli, dinsel referanslı siyasetlere karşı, özgürlük ve barış merkezli, tüm insanlığı kucaklayan seküler siyaset ilkelerini yüksek sesle savunmak her zamankinden daha önem kazanmış durumda.

Unutulmamalı ki, inanç özgürlüğünün teminatı da demokratik-özgürlükçü insanlık ve siyaset anlayışıdır. Tersi, bizi insanların din, mezhep adına birbirini boğazladığı Ortaçağ karanlığına götürür.

Başta ABD olmak üzere, Ortadoğu’da siyasi hegemonya peşinde olan bölgesel ve uluslararası tüm güçlerin yarattığı bu ucube siyasi oluşumun büyümesinde, bölgesel hegemonya peşinde olan Türkiye’nin siyasi hesaplarının da rolü olduğu inkar edilemez. Bir yandan Kürtler ile müzakere başlatan Türkiye, diğer yandan Kürtlerin Suriye’deki kazanımlarını boğmak için arayışlara girdi, gerici güçlerle işbirliği yaptı. IŞİD’in Kobani saldırısı, bölgede ve Türkiye’de yaşanan siyasal-toplumsal krizlerin kesişme noktasıdır. Türk hükümeti IŞİD’den kaçanlara insani yardım sağlayarak siyasi sorumluklarını göz ardı edemez.

İnsani değerleri, barışı, bölgede yaşayan tüm halkların özgürlüklerini ve nihayet Kürtlerin haklarını ve kazanımlarını savunmak adına IŞİD’e karşı çıkmak en hafifinden vicdani bir zorunluluktur.

Türkiye’de yaşayan bizlerin, yanı başımızda yaşayan Kürtlere yönelik, boğma-kovma girişimlerine karşı tavır almak gibi de özel bir sorumluluğumuz vardır. Türkiye’nin Kobani’ye yönelik politikaları Kürtlerle barışın önünde de en tehlikeli engeli oluşturmaktadır.

IŞİD’e karşı başlatılan askeri operasyon dikkatlerimizi dağıtmamalı, bizleri bölge halkları, Kürtler ve özellikle Kobani halkı ile dayanışma konusunda tereddüde düşürmemeli. Başta Kobani olmak üzere bölgenin mazlum halklarının hepimizin desteğine, bizim de Kobani’de  halkların birlikte barış içinde yaşamalarına imkan sağlayan değerlere ihtiyacımız var.

Aynı nedenlerle, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumları da Kobani’ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

Bildiriyi imzalayanların tam listesi ise şöyle:

Akın Atalay

Aslıhan Gürbüz

Prof.Dr.Ayşe Buğra

Ayşe Günaysu

Ayşe Hür

Prof.Dr.Ayşe Erzan

Doç.Dr. Ayşe Gül Altınay

Ayşegül Devecioğlu

Doç.Dr.Ayşen Uysal

Prof.Dr. Ayla Zirh Gürsoy

Yard.Doç. Aylin Ünaldı

Ayhan Bilgen

Adem Yıldırım

Adnan Gerger

Aydın Erdoğan

Ahmet Say

Prof.Dr.Ahmet İnsel

Ahmet Tulgar

Prof.Dr.Ali Nesin

Ali Akay

Alper Açık

Prof.Dr.Arif Berberoğlu

Aydın Çubukçu

Aydın Engin

Doç.Dr.Ayşen Candaş

Azad Zal

Bahri Bayram Belen

Yrd.Doç.Dr.Barış Büyükokutan

Prof.Dr.Baskın Oran

Doç.Dr.Burcu Yakut-Cakar

Yrd.Doç.Dr.Bediz Yılmaz

Prof.Dr. Berna Kılıç

Prof.Dr. Betül Tanbay

Prof.Dr.Büşra Ersanlı

Cafer Solgun

Cansu Akbaş Demirel

Prof.Dr.Cem Terzi

Yrd.Doç.Dr.Ceren Özselçuk

Cevat Öneş

Cengiz Aktar

Cengiz Çandar

Celal Korkut Yıldırım

Celalattin Can

Çiğdem Demirci

Çiya Mazi

Defne Asal

Doç.Dr. Deniz Yükseker

Dennis Berk Simon

Elçin Aktoprak

Eren Keskin

Yrd. Doç. Erdem Yörük

Erdoğan Aydın

Erhan Yalçındağ

Erkan Can

Yrd.Doç.Dr.Esra Mungan

Eşber Yağmurdereli

Evren Hoşgör

Fahri Aral

Fehim Işık

Fehim Taştekin

Prof.Dr.Ferhat Kentel

Prof.Dr.Ferhunde Özbay

Doç.Dr.Ferdan Ergut

Feridun Koç

Feryal Saygılıgil

Feryal Karakulak

Fethiye Çetin

Feyyaz Yaman

Doç.Dr.Fikret Başkaya

Prof.Dr.Fikret Adaman

Garo Paylan

Gaye Yılmaz

Gayi Boralıoğlu

Prof.Dr. Gencay Gürsoy

Gülten Kaya

Gün Zileli

Güney Özkılınıç

Gürel Tüzün

Gülseren Onanç

Prof.Dr. Gülhan Türkay

Yrd.Doç.Dr. Güven Gürkan Öztan

Prof.Dr. Hacer Ansal

Hakan Tahmaz

Hakan Altınay

Prof.Dr.Hale Bolak Boratav

Halide Yıldırım

Halime Güner

Hayko Bağdat

Hazel Başköy

Hülya Gülbahar

Işın Eliçin

Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu

İbrahim Betil

İbrahim Doğangül

İhsan Eliaçık

Prof.Dr.İrfan Açıkgöz

İshak Karakaş

Prof.Dr.İzzetin Önder

Jaklin Çelik

Prof.Dr.Jale Parla

Jülide Kural

Kaan Urgancıoğlu

Kani Beko (DİSK Gen.Bşk.)

Kaya Akkaya

Yrd.Doç.Dr. Kenan Ateş

Kemal Parlak

Kenan Kocatürk

Kenan Türkoğlu

Kerem Fırtına

Prof.Dr. Kıvanç İnelmen

Doç.Dr.Koray Çalışkan

Korhan Gümüş

Lal Laleş

Lal Denizli

Lami Özgen ( KESK Gen.Bşk.)

Mahir Günşıray

Mehmet Faruk Kesici

Mehmet Rasgelener

Mehmet Ufuk Peker

Prof.Dr. Mehmet Türkay

Mehmet Ural

Melek Özman

Menderes Samancılar

Meral Tamer

Prof.Dr.Meryem Koray

Prof.Dr. Mine Eder

Murat Birdal

Prof.Dr. Murat Sevinç

Doç.Dr. Murat Paker

Yrd.Doç.Dr. Murat Koyuncu

Mustafa Sener

Müge Sökmen

Nazan Yaman

Nebahat Akkoç

Necmiye Alpay

Necati Abay

Neşe Erdilek

Prof.Dr.Nuray Mert

Doç.Dr.Nuri Ersoy

Prof.Dr.Nükhet Sirman

Orhan Alkaya

Orhan Esen

Orhan Silier

Osman Kavala

Osman İşçi

Oya Baydar

Oya Özarslan

Doç.Dr.Ozan Erözden

Prof.Dr.Öğet Öktem Tanör

Ömer Furkan Özdemir

Önder Çakar

Özcan Yaman

Özgür Müftüoğlu

Yrd.Doç.Dr.Özlem Albayrak

Rahmi Emeç

Rıza Kocaoğlu

Sarp Akkaya

Seçkin Özsoy

Sefa Feza Arslan

Yrd.Doç.Dr. Selim Temo

Prof.Dr. Selim Badur

Semih Poroy

Semih Sökmen

Doç.Dr. Semra Somersan

Seren Yüce

Doç.Dr.Serra Müderrisoğlu

Prof.Dr. Serpil Sancar

Sevil Demirci

Prof.Dr. Seyfettin Gürsel

Seyfi Öngider

Prof.Dr.Sibel Irzık

Prof.Dr. Sibel İnceoğlu

Suavi

Şaban Akbaba

Prof. Dr. Şahika Yüksel

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

Doç.Dr.Şebnem Oğuz

Prof.Dr. Şemsa Özar

Şilan Yıldız

Tan Morgül

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

Tayfun Mater

Tatyos Bebek

Turgut Kazan

Tuncay Birkan

Vedat Türkali

Ufuk Uras

Uluç Bayraktar

Ülkü Güney

Vasıf Kortun

Vedat İlbay

Prof.Dr.Veli Deniz

Doç.Dr.Yasemin Özgün

Yasemin Ahi

Doç.Dr.Yıldız Silier

Prof.Dr.Zelal Ekinci

Doç.Dr.Zeynep Kadirbeyoğlu

Zeynep Tanbay

Doç.Dr.Zeynep Gambetti

Ziya Halis

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2014, 10:59
YORUM EKLE