Resmi Gazete’de “Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı. Gözaltında avukat beyanları tutanağa geçirilecek.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 81 il emniyet müdürlüklerine 13 Haziran’da gönderilen “Tavsiye kararı”na dair yeni yönetmelik değişikliği gerçekleşti. Söz konusu “Tavsiye Kararı”nda “İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün cevabi yazısına atıfla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147 ve 149. maddeleri ile Yakalama ve Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 23. maddesi ile müdafiin görevinin ifade alma işlemi sırasında şüphelinin veya sanığın haklarının korunması ve hukuka uygun olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla hukuki yardımda bulunmak olduğu, müdafiin hukuki yardımda bulunurken şüphelinin yerine geçecek şekilde hareket edemeyeceği ve ifade tutanağına müdafi beyanı şekilde bir bölüm eklenemeyeceği belirtilmiş, kollukça ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesi, uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanması, konunun ilgili personele tebliğ edilerek herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi” ifadeleri yer almıştı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan ahbere göre, tartışmalı genelgeye dair bugün Resmi Gazete’de yönetmelik değişikliği yapıldı. “Yakalama, Gözaltına Alma Ve İfade Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı.

AVUKAT BEYANLARI YER ALACAK

Yeni değişikliğe göre, “Müdafi şüpheliye bütün kanunî haklarını hatırlatabilir. Müdafînin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür” denildi.

Söz konusu tartışma Haziran ayında Urfa’dan bir avukatın Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı başvuru ardından ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kamu Denetçiliği’ne verilen yanıt, genelge olarak bütün il emniyet müdürlüklerine gönderilmişti. Özellikle toplumsal eylemlere dönük gözaltı süreçlerinde avukatların beyanlarının ifade tutanağında yer alması engelleniyordu. Yeni yönetmelik değişikliği ile bu tartışmaya son verildi.