Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ramazan boyunca sağlık çalışanları ile bir araya gelmek için bir ilki gerçekleştirerek “Sağlıkta İftar Buluşmaları” programını başlattı. İlki İstanbul’da düzenlenen iftar yemeğinin ikincisi ise önceki akşam Ankara’da verildi. Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen programa, Ankara’da tıp fakültesi olan üniversitelerin rektörleri, tıp fakültesi dekanlarının yanında yüzlerce sağlık çalışanı ve doktor katıldı. Ancak Ankara’daki hekimlerin en büyük meslek örgütlerinden ATO iftara davet edilmedi.

Gezi eylemleri sırasında ATO, Ankara’daki olayların merkezi olan Kızılay ve Kavaklıdere’de belli noktalara “sahra hastaneleri” kurmuş, polis şiddetine uğrayan, atılan biber gazı kapsülleri ile yaralanan yurttaşlara sağlık hizmeti vermişti. Sağlık Bakanlığı ise olaylar sürerken tabip odalarına bir yazı göndermiş, revir kurmak için izin alınıp alınmadığını sormuş, yurttaşlara müdahale eden doktorların yetki ve unvanlarını, müdahale edilen yurttaşların isimlerini istemişti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ATO yöneticilerinin katılmadığı iftarda, Ankara İl Sağlık Müdürü Seracettin Çom ve Sağlık Bakanı Meüzzinoğlu’nun konuşmalarının ardından, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer’in “moderatörlüğünde” iftara katılan sağlıkçılardan sorular alındı. Ancak muhalif doktorların davet edilmediği programda, davetlilerden Bakan Müezzinoğlu’nu “terletecek” soru çıkmadı.

‘HEKİMLERİN ÖRGÜTÜYÜZ’

ATO Başkanı Özden Şener, Ankara’daki sağlık çalışanlarını temsil eden meslek örgütü olduklarını belirterek “Biz hekimlerin meslek örgütüyüz, halkın doktorlarıyız. Kendisi ise hükümetin bakanı, iftara davet edilmeyi de beklemiyoruz zaten” dedi.