Demokrat Haber/ Selda Manduz

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında ihlal kararı vermesine rağmen günlerdir tahliye edilmeyen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun avukatı Bişar Abdi Alınak, sosyal medya hesabından ihlal kararının yerel mahkemeye tebliğ edildiğini paylaştı.

AYM’nin kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine tebliğ edildi.

Mahkeme ek karar ile infazın durdurulmasına karar verdi. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi Gergerlioğlu'nun tahliye kararını Sincan Cezaevi'ne gönderdi. Gergerlioğlu'nun tahliye edilecek.

Demokrat Haber’e konuşan Bişar Abdi Alınak, “Adalet geç tecelli etmiş olsa da hukukun siyasallaştığını konuştuğumuz bu zamanlarda Gergerlioğlu kararının bu şekilde sonuçlanmasını olumlu karşılıyoruz. Bu karar umut verici bir karardır dedi.

AYM’nin Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği karar şu şekilde:

“Hükümlü Ömer Faruk GERGERLİOĞLU müdafii Av. Cahit ÇİFTÇİ tarafından verilen dilekçe ile infazın durdurulması talebinde bulunulmuş, ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bölümler Başraportörlüğü'nün 06/07/2021 tarih 2019/10634 sayılı yazısı ekindeki Anayasa Mahkemesinin 01/07/2021 tarih 2019/10634 sayılı kararı ile Mahkememizce verilen 21/02/2018 tarih, 2017/490 esas, 2018/80 sayılı kararında hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle yeniden ele alınması bildirilmiş olmakla; dosya ele alındı, incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ :

Mahkememizin yukarıda numarası belirtilen dosyasının incelenmesinde; sanık Ömer Faruk GERGERLİOĞLU hakkında Mahkememizin 21/02/2018 tarih, 2017/490 esas, 2018/80 karar sayılı ilamı ile verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmediğildiği verilen kararın temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28/01/2021 tarih, 2020/835 esas, 2021/398 karar sayılı ilamı ile onanması üzerine infaz için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, Hükümlü Ömer Faruk GERGERLİOĞU müdafii Av. Cahit ÇİFTÇİ tarafından verilen dilekçe ile infazın durdurulması talebinde bulunulmuş, ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bölümler Başraportörlüğü'nün 06/07/2021 tarih 2019/10634 sayılı yazısı ekindeki Anayasa Mahkemesinin 01/07/2021 tarih 2019/10634 sayılı kararı ile Anayasanın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine, Anayasanın 26. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ile yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için T.C. KOCAELİ 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2017/490 Esas - 2018/80 UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9iOVi7P - UxkkYdC - MoWzw+R - gVv6IY= ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 9iOVi7P - UxkkYdC - MoWzw+R - gVv6IY= ile erişebilirsiniz.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2017/490, K.2018/80) gönderilmesine dair karar verildiği anlaşılmakla, Hükümlü müdafinin infazın durdurulması talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM/YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE:

Hükümlü Ömer Faruk GERGERLİOĞLU müdafi Av. Cahit ÇİFTÇİ'nin talebinin

KABULÜ İLE, Hükümlü Ömer Faruk GERGERLİOĞLU hakkındaki mahkememizin 21/02/2018 tarih, 2017/490 esas, 2018/80 karar sayılı ilamın İNFAZININ DURDURULMASINA, İnfaz evraklarının Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından bila infaz iadesinin istenilmesine, Kararın bir örneğinin talepte bulunan hükümlü müdafi Av. Cahit ÇİFTÇİ'ye TEBLİĞİNE, Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 06/07/2021 “

Gergerlioğlu'nun avukatı Bişar Abdi Alınak, Twitter'dan yaptığı duyuruda "AYM’nin kararı tebliğ edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ek karar ile infaz durdurma kararı verdi. Şimdilik geçmiş olsun sevgili hocam" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da Twitter paylaşımında "Sonunda karar savcılığa gönderilmiş. Bugün bırakırlar artık... Babamı almaya gidiyoruuumm" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakkında verilen 2.5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine giren HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başvurusunu 1 Temmuz’da karara bağladı.

AYM, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti. Kararın üzerinden beş gün geçtiği halde Gergerlioğlu cezaevinde tutuldu.