Kurumsal firmaların can simidi ERP

ERP uygulamalarına ihtiyaç sürekli artıyor…

Kurumsal firmaların can simidi ERP

ERP diye bir şey duydunuz mu? Belki bir yerlerde rastlamışsınızdır Peki, ERP nedir? ERP programı hakkında bildiklerinizi tazelemek ister misiniz? Haydi o zaman…

ERP hakkında aradığınız her şeyi teknosol sitesinde de bulabilirsiniz. Teknosol sitesi aynı zamanda tamamen yerli bir ürün V-Era ERP yazılımının da sahibidir.

Teknosol, 15 yılı aşkın bir geçmişi ile sektörde eski  bir oyuncudur. Başka sektörlerle karşılaştırıldığında az sayılabilecek bu süre, bilişim teknolojileri sektörü için iddialı bir geçmişin göstergesidir. Teknosol,  başından beri yazılım teknolojilerine odaklanmış ve farklı iş kollarında faaliyet göstermemiştir.

ERP NEDİR?

ERP, İngilizce’deki “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin kısaltmasıdır. Türkçeye “Kurumsal kaynak planlaması” ya da “işletme kaynak planlaması” şeklinde çevrilebilir.

ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır.

ERP sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini biraraya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.

Klasik bir ERP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP sistemleri ve programları temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veri tabanı kullanırlar.

ERP, anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir.

ERP, ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde ERP  sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir.

ERP sistemleri, bir işletmenin iş alanına programları işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar ERP sistemlerini kullanabilirler.

ERP programları iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere ERP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise ERP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, ERP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir ERP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir ERP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

ERP pazarının gelişimine paralel olarak bugün ERP Uzmanlarına ihtiyaç yükselmiştir. Artan ERP Uzmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik ERP Uzmanı olmak ve ERP alanında kariyer yapmak isteyenlere çeşitli  eğitim fırsatları sunulmaktadır.

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanı altında çalıştırmaktadır.

Tek bir veritabanı, aşağıdaki alanlarında dahil olduğu çeşitli yazılım modüllerini bünyesinde barındırabilir;

Üretim:

        Mühendislik işlemleri

        Malzeme listeleme işlemleri

        Çizelgeleme

        Kapasite analizi

        İş Emri yönetimi

        Kalite Kontrol

        Maliyet yönetimi

        Üretim işlemleri

        Üretim projeleri

        Üretim akışları

Tedarik Zinciri Yönetimi:

        Envanter yönetimi

        Sipariş girişi

        Satınalma

        Ürün yapılandırması

        Tedarik zinciri planlaması

        Tedarikçi çizelgeleri

Mali Yönetim:

        Genel hesap defteri

        Nakit yönetimi

        Nakit çıkışları

        Nakit girişleri

        Durağan varlıklar

Proje Yönetimi:

        Maliyet hesaplama

        Listeleme işlemleri

        Süre ve harcama analizleri

        Faaliyet yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi:

        İnsan kaynakları

        Maaş bordroları

        İşletme içi eğitim

        Çalışanların çalışma süresi ve devamlılığı

        Faydalar

Müşteri İlişkileri Yönetimi:

        Satış ve pazarlama

        Komisyonlar

        Hizmetler

        Müşteri sözleşmeleri

        Yardım hattı desteği

ERP UYGULAMALARI

İşletmelerdeki geniş uygulama kapsamı nedeniyle, ERP sistemleri mevcut büyük yazılımlardan yararlanmaktadır. Böyle büyük ve karmaşık bir yazılım sistemini işletme bünyesinde kullanabilmek için bir analizci, programcı ve kullanıcı ordusuna ihtiyaç duyulmaktaydı. İnternet gelişene kadar, şirketler dışarıdan getirilen danışmanların, standart yamaları yüklemesi için bilgisayarları kullanmasına izin verirdi. Uzman yardımı olmadan bir ERP uygulaması, büyük şirketler ve özellikle uluslararası şirketler için çok masraflı olabilmektedir. ERP uygulamalarında uzmanlaşmış şirketler ise bu işlemleri kolaylaştırabilir ve altı ay içinde pilot testler ile sistemi tamamlayabilirler.

Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri genellikle "tedarik zinciri yönetimi" ve "lojistik otomasyonu" sistemleri ile yakından ilişkilidir. Tedarik zinciri yönetimi yazılımları, ERP sistemlerini, tedarikçiler olan bağlantılar ile genişletebilir.

İşletmeler, ERP sistemlerini bünyelerinde uygulamak için genelde ERP satıcıları veya üçüncü şahıs danışmanlık şirketlerinden yardım alırlar. ERP danışmanlığı ise, sistem mimarisi, iş işlemleri danışmanlığı (yeniden mühendislik) ve teknik danışmanlık (programlama, sistem yapılandırması vb.) olmak üzere üç bölüm içermektedir. Bir sistem mimarı, bir işletmenin gelecekteki veri akışı planları da dahil olmak üzere bütün veri akışını tasarlar. İş danışmanı, işletmenin mevcut ticari işlemlerini analiz eder ve bunları ERP sisteminde karşılık gelen işlemlere eşler. Böylece ERP sistemini işletme ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış olur. Teknik danışmanlık ise genelde programlama aşamasını içerir. Çoğu ERP satıcısı, yazılımlarında değişiklik yapılmasına izin vererek, müşterilerinin iş alanındaki ihtiyaçlarını karşılanmasını ve sistemin bu ihtiyaçlara uymasını sağlar.

Bir ERP paketini şirkete göre kişiselleştirmek hem pahalı hem de zahmetli bir iştir. Nedeni ise birçok ERP paketinin kişiselleştirmeye destek verecek şekilde tasarlanmayışıdır. Bu yüzden birçok işletme, mevcut ERP sistemi içerisindeki en iyi uygulamaları kullanır. Bazı ERP paketleri raporlama ve sorgulama işlemlerinde rahatça kişiselleştirebilir, öyle ki bu gibi kişiselleştirmeler her uygulamada beklenir. Bu paketleri öneminin farkına varılmalıdır. Üçüncü şahıslardan bu raporlama paketlerini satın almak daha mantıklı olacaktır, çünkü bu paketler ERP sisteminin geliştirilmesi gereken onlarca arayüzünden daha kolay ve verimli bir şekilde arayüz imkânı sağlayacaktır.

Günümüzde ayrıca internet tabanlı ERP sistemleri mevcuttur. Bazı işletmeler, herhangi bir yazılım yüklemeye gerek duymadan, birbirinden farklı birçok yazılımı, merkezden kullanabildiği için, internet tabanlı ERP sistemlerini kullanmaktadır. Internet bağlantısı olduğu sürece ya da LAN üzerinde bir ağ bağlantısı olduğu sürece, isteyen kişi klasik bir internet tarayıcısını kullanarak, internet tabanlı bir ERP sistemine girip, işlem yapabilir.

Bilgisayar güvenliği, ERP sistemlerinin olmazsa olmazlarındandır. Güvenlik sistemi, işletmeyi hem sanayi casusluğu gibi dışarıdan gelecek hem de zimmete geçirme gibi içeriden gelecek tehlikelere karşı korumalıdır. Başka bir senaryo da ise, bir terörist bir gıda şirketinin, malzeme listesinin içine bir zehir ekleyebilir ya da bir başka sabotaj faaliyetinde bulunabilir. ERP güvenliği bu tür suistimalleri de engellemeye yardımcı olur.

ARTILARI

ERP sistemlerinin yokluğunda, büyük üreticiler kendilerini, birbiri ile etkileşimi ve bağlantısı olmayan birçok yazılım uygulamasının içerisinde bulabilirdi.

Birbiriyle etkileşimi olması gereken konulardan bazıları şunlardır:

    Tasarım mühendisliği (nasıl daha iyi ürün yapılabilir)

    Mevcut potansiyelden, en iyi potansiyele kadar sipariş analizi

    Faturalardan, nakit makbuzlarına kadar gelir döngüsü oluşturulması

    Satınalma, envanter yönetimi, maliyetleme arasında sistem oluşturulması

    Gelir, maliyet, kar konularında çeşitli seviyelerde muhasebe işlemlerinin yapılması

ERP sistemleri sayesinde yukarıdaki gibi değişik konular, tek bir sistem altında toplanabilmektedir.

"Müşteri ilişkileri yönetimi" gibi müşterilerle birebir ilişkili kavramlar, "kalite kontrol" gibi arka planda çalışan ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklı kavramlar ve tedarikçilerle, taşıma işlemleri ile ilgilenen "tedarik zinciri" ile ilgili kavramlar, bazı sistemlerde kapsam ve etkinlik boşlukları olmasına rağmen, ERP sistemleri bünyesinde rahatça birleştirilebilir. Bir ERP sistemi olmadan, üretici için bu kavramları bir araya getirmek oldukça karmaşık ve zor olabilir.

ERP sistemlerinin kusursuz en önemli artılarından biri modüler yapı da olmasıdır. Modüler yapının önemi, ERP uygulamasını satın alma ve kurma sürecinde daha da ön plana çıkar. Bir kurum, ERP uygulamasının sahip olduğu fonksiyonların tümünü kullanmak istemeyebilir. Bu nedenle modüler yapı istenilen fonksiyonları istenilen zamanlarda kullanmayı mümkün kılar. Farklı uygulamalar her zaman birbiri ile uyumlu çalışmaz ve işletme için sorunlar oluşturulabilir. ERP sistemlerinde ise tüm modüller ve uygulamalar birbiri ile uyumlu olarak çalışmaktadır.

Komple bir çözüm sahibi olmanın, parça parça uygulamalara göre birçok önemli avantajı söz konusudur.

    Ölçeklenebilirlik: ERP çözümleri, kurumun büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliğine sahiptir.

    Fonksiyonalite: ERP çözümleri, uygun maliyetlerle farklı fonksiyonlara gerektiği zaman erişmeyi mümkün kılar. Bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği yarın aktive ederek kullanmanız mümkün.

    Destek ve hizmet: ERP çözümlerinde destek ve hizmet son derece önemlidir. Entegre bir ERP ortamının destek ve hizmet işlemleri çok daha basit ve etkili biçimde gerçekleştirilebilir.

EKSİLERİ

İşletmelerin ERP sistemlerinde karşılaştıkları birçok sorun, işletmenin tüm çalışanları ilgilendiren ve sürekli yapılması gereken eğitim-gelişim çalışmalarının yetersiz seviyede olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar, uygulama ve test çalışmalarında sorunlar oluşturmasının yanı sıra, ERP sistemindeki verilerin bütünlüğünü koruyan ve nasıl kullanılması gerektiğini belirleyen, şirket prensipleri ve kararlarının bütünlüğünü de etkiler.

Değişik sistemlere göre farklılıklar içerse de, ERP sistemlerindeki bazı sınırlamaları şöyle sayabiliriz;

    Başarı işgücünün niteliği ve tecrübesine bağlıdır. Buna sistemin doğru bir şekilde nasıl çalışabileceği üzerine verilen eğitimde dahildir. Birçok işletme maliyetlerini düşürmek için eğitim bütçelerinde kısıntılar yapmaktadır. Küçük özel işletmelerde genellikle ERP sistemleri, konu ile ilgili yeterli bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılmaktadır.

    Şirketler, kullanılan ERP sistemi ile ilgili yeterli eğitimi olmayan yeni bir yönetici işe alabilir. İşe alınan çalışan iş konusu ile mevcut ERP sistemi arasında bütünlük sağlayamayabilir.

    Bir ERP sistemini mevcut şirkete göre kişiselleştirme imkânı sınırlıdır. Bazı sistemlerdeki kişiselleştirmeler, ERP sisteminin yapısını değiştirebilir, ancak çoğu sistem genelde buna izin vermez.

    ERP sistemi tarafından önerilen, sanayi standardındaki bir yeniden mühendislik işlemi, şirketin rekabet gücü avantajının kaybına yol açabilir.

    ERP sistemi oluşturmak çok pahalı olabilir.

    ERP sistemleri genellikle özel iş akışları ve iş alanlarına adapte edilmesi zor sistemleridir, bu da şirketlerin çeşitli kayıplarının ana kaynağıdır.

    Sistemlerin kullanımı zordur.

    Sistemi verimsiz ya da iyi kullanamayan bir departman ya da kullanıcı, diğer departmanları veya kullanıcıları da olumsuz şekilde etkileyebilir.

    İşletme sınırlarındaki belirsizlik, muhasebe işlemleri, güvenilirlik ve çalışan morali gibi konularda sorunlara yol açabilir.

    Departmanlar arasındaki hassas iç bilgilerin paylaşılması zorluğu nedeniyle, yazılımın verimliliği azalabilir.

    Departmanlarda çeşitli eski sistemlerin yarattığı uyum sorunları sıklıkla ortaya çıkmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2014, 19:21

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER