Gürültüye Yönelik Önlemler: Akustik Proje ve Rapor

Gürültüye Yönelik Önlemler: Akustik Proje ve Rapor

Endüstrileşmenin büyük bir hızla arttığı şehirler ve yine artan nüfusa paralel olarak giderek içerisinden çıkılmaz bir hal alan plansız ve kontrolsüz kentleşme ile birlikte oldukça önemli çevre sorunlarından biri haline gelen gürültünün, yaşam alanlarımızdan izole edilmesine yönelik en kapsamlı çalışmalardan biri “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”tir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yönetmelikle birlikte hayatımıza giren akustik proje; bir binanın akustik performansının kabul edilebilir seviyelere çıkarılması adına uygulanması gereken aksiyonları planlayan ve gelişen sonuçları belgeleyerek yetkili kurumlarca kabul görecek hale getiren bir süreçtir.

Kapsam itibariyle daha kısıtlı bir alana sahip olan akustik rapor ise; bir binanın mimari yapısı ve çevresel gürültü faktörleri dikkate alınarak akustik performans hesabı yapılması ve bu performansının yeterlilik düzeyinin belgelenmesini ifade eder.

Akustik Proje ve Raporu Kimler Düzenleyebilir ?

Bina akustiği uzmanlık gerektiren bir alandır ve buna bağlı olarak akustik proje ve rapor düzenleme yetkisi de Bakanlık tarafından belirlenen eğitim kurumlarında teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak “akustik uzmanlığı sertifikası” sahibi olan mimar ve mühendislerdedir.

Yönetmelikte ifade edilen şekliyle;

“Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.”

meslek gruplarının katılabileceği bu eğitim sonucunda D1 ve D2 temel bina sertifikası alınabilir.

D1 temel bina sertifikası; akustik proje için gerekli bir sertifika türüyken D2 temel bina sertifikası ise akustik rapor düzenleyebilmek adına gereklidir.

Akustik Proje ve Raporda Zorunluluk

31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte birtakım yapılar için akustik proje ve rapor zorunluluğu getirilmiştir. 31 Mayıs 2019’dan sonra ilk kez yapı ruhsatı alacak binalarda zorunluluk haline getirilen akustik proje, buna ek olarak;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç kat sayısı 7’den fazla konut binalar
  • Yapının Toplam inşaat alanı, 2000 m2 yi geçen 2’den fazla konut dışı binalar
  • Tiyatro, konferans, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım yapılması gereken binalar
  • A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar

için de akustik proje zorunluluğu vardır. Bu kapsamın dışında kalan yapılar için ise akustik rapor belgelendirme süreci yeterli olacaktır.

Akustik Rapor ve Projede Uzman Akustik Farkı !

Uzman Akustik’te akustik rapor ve projede süreç yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği eğitim kurumlarında teorik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan mühendis ve mimarların kontrolündedir ve uzman insan kaynaklarının yanında inşaat sektörünün birçok farklı alanında faaliyet göstermenin getirdiği tecrübeyi bina akustiğine de yansıtmayı başaran Uzman Akustik, son teknoloji simülasyonları ile akustik proje ve raporu oldukça zahmetsiz bir süreç haline getirerek belirli şartlar sağladığı takdirde onay garantisi verir.

Daha fazla bilgi için; https://uzmanakustik.com


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER