Enerji Etüdü Nedir, İşletmeler İçin Neden Önemlidir ?

Enerji Etüdü Nedir, İşletmeler İçin Neden Önemlidir ?

Hizmet ya da ürün fark etmeksizin bir çıktıya sahip olan tüm kurumlarda hiç şüphesiz enerji başat faktördür ve ülkemizin enerji üretiminde henüz kısıtlı bir kapasiteye sahip olması, bu temel faktörün döviz üzerinden fiyatlanmasına ve bu durumun da doğal bir neticesi olarak kurumların maliyetlerinde göz ardı edilmemesi gereken bir kalem haline gelmesine yol açar.

Türkiye’de büyüyen sanayi ve kamu kurumlarında enerjinin mümkün olan en yüksek verimde kullanılabilmesi adına yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ile tanıştığımız kavramlardan ve çalışma alanlarından biri de enerji etüdüdür.

Enerji etüdü, enerjinin sistemdeki akışını tespit ederek bu akıştaki verimsizlikleri ortadan kaldıran ve tüm bunların sonucunda daha az enerji ile daha fazla üretim çıktısı veren bir çalışma alanıdır.

Enerji etüdünde verimliliği yönelik çalışmaları genel hatlarıyla;

  • Makine ve ekipmanlardaki enerji kayıplarının önlenmesi.
  • Atık ısının geri kazanım sürecinin organize edilmesi.
  • Isının işe dönüş oranının analizi ve bu oranda yapılabilecek geliştirmelerin tespit edilmesi.
  • Yakma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin performanslarının ölçülmesi ve ısı transferinden doğan kayıpların engellenmesi.

olarak ifade edilebilir.

Enerji Etüdü Neden Önemli ?

Enerji etüdünün öncelikli dokunduğu nokta hiç şüphesiz ürün ya da hizmet üretim maliyetleri üzerinde yaptığı iyileştirmedir. Özellikle son yıllarda ülkemizde döviz kurunun anlık dalgalanmaları dikkate alındığında, döviz odaklı bir girdi olan enerjiden tasarrufun ne denli önemli olduğu çok daha net görülür.

Enerji etüdünün kurumlar için bir diğer faydası da, ekipman ve makinelerdeki olası enerji kullanım problemlerinin ortaya çıkararak organizasyon kalitesinin artmasını sağlamasıdır. Enerjinin temas ettiği tüm noktaları kapsayan enerji etüdünün bina ya da tesislerde bütüncül bir bakış açısı sunması da önemli bir detaydır.

Enerji Etüdünde Sehatek Farkı !

Enerji verimliliği danışmanlığında yetki sertifikası ile uzun yıllardır endüstriyel tesis ve kurumlara enerji etüdü, enerji verimliliği danışmanlığı, verimlilik artırıcı proje ve enerji yöneticisi hizmeti sunan Sehatek, sektörel tecrübesini teçhizat ve bilgi birikimi noktasında tümüyle donanımlı uzman mühendis kadroları ile birleştirmeyi başarmış ve oldukça detay gözlem, ölçüm ve analiz isteyen enerji etüdü çalışmalarında fark yaratacak üstün hizmet standartları oluşturmuştur.

Daha fazla bilgi için; https://sehatek.com.tr/enerji-etudu/

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER