Avantajlar ve Dezavantajlar

...

Avantajlar ve Dezavantajlar

Boş vakit aktivitesi olarak değerlendirilen film izlemenin seyirciler üzerinde olumlu etkileri vardır. Başlıca etkileri izlenilen filmin kültürel, sosyal, tarihsel ve sanatsal açısından bilgi sahibi olunması sayılabilir. Film türleri arttıkça insanlara daha fazla değer ve anlayış katmaya çalışılan filmler artmıştır. Bu filmlerin artmasıyla film izlemenin izleyiciler için avantajları da artmış ve izleyicilere vermek istenen mesaj filmin ana konusu olmuştur.

Son zamanlarda izlenilen filmlerde izleyici kitlesinin büyük çoğunluğunu oluşturan genç nüfus izledikleri filmlerin orijinal dilinde olmasına önem vermekte ve bu sayede dil konusunda da gelişimini arttırmaktadır. İngilizceyi veya diğer bir yabancı dili film izleyerek geliştiren insanlar öğrendiklerinin günlük hayatta kullanım şeklini bu sayede öğrenmekte ve kullanabilmektedir. İzledikleri filmi anlamaya çalışarak dile yatkınlık, altyazıyla takip ederek de kelimelerin Türkçe karşılık ve uyarlamalarını takip edebilmektedirler. Ayrıca her konuyla alakalı bulabilecekleri filmlerle kendilerine değer katabilecek, motivasyonlarını artırabilecek filmler seçerek kişisel gelişim anlamında da filmlerin avantajından faydalanmaktadırlar. İzledikleri film türlerini takip edip ilgilerini sürdüren insanlar filmin çekildiği toplum ve ülkenin kültürünü yakından tanıyabilir ve bu ilgiyi ziyarete dönüştürebilirler, bu da sinema sektörünün toplumlar ve turizm açısından fayda ve avantajını gözler önüne sermektedir.

Online film izle
me
nin avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunmaktadır. Her ne kadar film izlemeyi boş zaman aktivitesi olarak nitelendirsek de insanlar bunu bir takıntı haline getirip kendi zamanlarından ayırarak film izlemektedirler. Bu da kendilerine, işlerine, ailelerine ve öğrencilerin de okula ayırması gereken zamanı film izlemeye ayırmasına neden olmaktadır. Sosyal açıdan da insanlar üzerinde etkisi olabilmektedir. İnsanlar izledikleri filmlerden kolaylıkla etkilenebilir, verilmek istenen psikolojiye bürünebilirler. Aslında var olmayan düşünceleri varsayarak komplo teorisi kurabilen insanlar kötü etkilenebilir ve çevrelerine bu düşünceyi aşılayarak zarar verebilirler.

HD film izle
me
k kararında yapılması gereken güzel bir aktivitedir. Alınması gereken sanatsal ve bilimsel bilgilerden başkası fazlalık olarak görülmeli ve bunlardan düşünceler soyutlanmalıdır. Zaman yönetiminin iyi yapılması, aşırıya kaçmaktan sakınılması gerekmekte ve filmlerin her zaman doğruyu ve gerçeği yansıtmadığı senaristin kurgusundan ibaret olduğu unutulmamalıdır. Film tercihi ilgiyi, bilgiyi, isteği içermeli, filmler iyi analiz edilmeli, doğru, akla ve mantığa uygun olan kısımları kullanılmalı ve dikkate alınmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2014, 23:51
YORUM EKLE