Okullarda başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin iptali istendi

Danıştay Başsavcılığı, okullarda başörtüsünün serbest olmamasına yönelik başvuruda bulundu

Okullarda başörtüsü serbestliği getiren yönetmeliğin iptali istendi
Danıştay Başsavcılığı, ortaokul ve liseler ile çok programlı liselerde başörtüsü serbestliğini getiren yönetmeliğin iptalini istedi.

Başvuruda şu ifadeler yer aldı: 

“Dava konusu yönetmelik ile yapılan düzenleme kapsamında oluşacak olan farklılaşma nedeniyle çocukların bu durumdan nasıl etkileneceği pedagoji ilkeleri çerçevesinde konunun uzmanlarınca değerlendirilmelidir. Çocuk Haklarına Daire Sözleşme’nin çocuk hakları kapsamında yapılacak olan her türlü faaliyetin öncelikle çocuğun yararına olması gerektiği öngörüsü ve kabulünde bulunduğu hususu dikkate alındığında çocukların genel yararının sağlanıp sağlanamayacağının bu değerlendirme sürecinde irdelenmesi gerekmektedir. Davalı idare uzman kişilerin görüşlerine başvurulduğunu belirtmesine karşın dosya kapsamında böyle bir değerlendirmeye ilişkin belgeye rastlanmamıştır."

Savcı, dava konusu düzenlemenin, uluslararası sözleşmelerde yer alan ilkelerin tam ve gereğince uygulanırlığını hukuken kabul edilebilir bir tespite dayanmadığı sonuç ve kanaatine vardığını belirtti. 

Savcılık, yönetmeliğin iptali gerektiği düşüncesini Danıştay 8. Dairesi’ne sundu.

(Kaynak: T24)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2016, 17:42
YORUM EKLE