MÜ İletişim'de 'hukuka aykırılık' bulundu

Dekan Devran, bazı öğrencileri fişlemiş, hocaları tehdit etmişti...

MÜ İletişim'de 'hukuka aykırılık' bulundu

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dekan Prof.Dr. Yunus Devran’nın doktora ve yüksek lisans sınavında ‘kabul edilecekler’ listesi hazırladığı ve Doç.Dr. Gözde Yılmaz’ın listeleri imzalaması için tehdit ettiği iddia edilmişti.

Dekan’ın ayrıca öğrencileri fişlediği de ileri sürülmüştü. 32 kişinin adının olduğu listede yedi öğrencinin yanında çeşitli harfler bulunduğu söylenmişti.

5 öğrenci dekan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Fişlendiğini söyleyen, Kürt olduğu için bunları yaşadığını, bir soruşturmasının bile olmadığını anlatan Halkla İlişkiler mezunu ve bölüm birincisi Azad Bedirhan, ayrıca idare mahkemesine de dava açmıştı.

"AÇIKÇA HUKUKA AYKIRILIK BULUNDUĞU..."

CNN Türk'ün haberine göre, İstanbul 10. İdare Mahkemesi, sözlü sınavda açıkça hukuka aykırılık olduğunu belirterek kararda şöyle dedi:

"...gönderilen bilgi ve belgelerden anlaşıldığı üzere; yapılan sözlü sınavda sözlü sınav komisyon üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların olmadığı ve tüm komisyon üyelerinin tek bir değerlendirmesinin olduğu, davacıya sözlü sınavda hangi soruların sorulduğu, bu sorulara davacı tarafından verilen yanıtlara hangi puanların verildiği gibi hususların açıklığa kavuşturulmadığı, mülakat puanlaması yapılırken hangi kriterlere göre puanlama tablosunun oluşturulduğunun belli olmadığı, davacıya verilen puanlar için veya kırılan puanlar için hiçbir açıklamanın yapılmadığı anlaşılmaktadır."

"YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA..."

"Bu durumda; ölçme ve değerlendirme ilkesi uyarınca idarece, sınav komisyonu tarafından sınav öncesinde hazırlanarak tutanağa bağlanmış soruların ve cevap anahtarlarının ve sınav sırasında, davacıya sorulan soru ve verilen yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun taktir edildiğinin (düşük not verilmesi durumunda gerekçeleriyle) ortaya konulmasının gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır... Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi."

AZAD BEDİRHAN YENİDEN SÖZLÜ SINAVA GİRECEK

Karara göre düzgün ölçme ve değerlendirme kriterleri çerçevesinde Azad Bedirhan yeniden sözlü sınava girecek.

İşte fişlemenin belgesiGüncelleme Tarihi: 21 Şubat 2013, 21:16
YORUM EKLE