Akademisyenlerden 'barış süreci' bağlamında Kürt çalışmaları

Kürt Çalışmaları Platformu Diyabakır'da toplanıyor…

Akademisyenlerden 'barış süreci' bağlamında Kürt çalışmaları

(Kadir Kaçan / Demokrat Haber) Kürt Çalışmaları Platformu; akademisyenleri, araştırmacıları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini 15-16 Haziran 2013 tarihlerinde üçüncü kez Diyarbakır’da buluşmaya davet ediyor.

Kürt Çalışmaları Platformu Konferans hazırlık ekibi oluşturuldu. Konferans hazırlık ekibinin açıklamasına göre, yapılacak etkinliklerin sunuş dilleri Kürtçe ve Türkçe olarak belirlendi.

Araştırmacıların bildiri özetlerini sunuş yapacaklara dile bağlı olarak Kürtçe veya Türkçe göndermesi gerekeceği açıklamasını yapıldı.

Kürt Çalışmalarında Alternatif Yaklaşımlar çağrı metni şöyle:

2011’in Haziran ayından günümüze Diyarbakır’da kapsamlı iki toplantı gerçekleştiren, sosyal bilimler alanında bağımsız çalışmalar yürüten Kürt Çalışmaları Platformu; akademisyenleri, araştırmacıları, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini 15-16 Haziran 2013 tarihlerinde üçüncü kez Diyarbakır’da buluşmaya davet ediyor.

Daha önceki buluşmalarda da olduğu gibi temel amaç, Türkiye’de akademik ve kamusal bilgi alanının dışında bırakılan ya da kısmen “içerilen” Kürt Çalışmalarının var olabileceği entelektüel zeminin inşasına katkı sunmak ve alternatif yaklaşımların tartışılmasına olanak sağlamak; yeni bir sosyal bilim anlayışının kurumsallaşmasının yolları üzerine fikir alışverişinde bulunmaktır.

Kürdistan ve Mezopotamya halkları, coğrafyası ve kültürü üzerine sosyal bilimlerin çeşitli dallarında yapılacak uzun erimli araştırmaların; daha önce hiç olmadığı kadar aktif biçimde karşımıza çıkan “barış süreci” bağlamında taşıdığı öneme binaen yöntemsel, söylemsel ve etik sorunlar ve bilgi üretiminde eleştirel bir dilin kurulması sorunu öncelik kazanmaktadır.

Haziran ayında düzenlenecek üçüncü toplantının nihai hedefi tam anlamıyla bu sorunların muhatabı olan çalışmaların sahiplerinin seslerini bir araya getirerek yaratıcı ve verimli bir entelektüel iklime katkı sunmaktır.

Bu doğrultuda disiplinlerarası bir araştırma alanı olan “Kürt Çalışmalarında Alternatif Yaklaşımlar” başlığı altında yapılacak üçüncü toplantıda bildiri sunmak isteyen katılımcıların kuramsal tartışmalara veya saha verilerine dayanan çalışmalarını özetleyen maksimum 400 kelimelik bildiri özetlerini 30 Nisan 2013 tarihine kadar kurdcalismalari@gmail.com adresine yollamaları gerekmektedir.

Sunum önerileri aşağıdaki başlıklardan birini veya birden çoğunu kapsayabileceği gibi bu başlıklarla sınırlı da değildir:

             Karşılaştırmalı Siyaset: Kimlik, İktidar ve Mücadele

             Uluslararası Çerçevede “Kürt Meselesi”: Kürtler ve Ortadoğu

             Siyaset, Ekonomi ve Sınıf

             Kürdistan Tarihi ve Coğrafyası

             Kürt Edebiyatı ve Kürtçe Edebiyat/Diaspora Yazını

             Kürdistan’da Din ve İnançlar

             Türkiye’de “Azınlık” Olmak

             Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

             “Adalet” ve Hukuk

             Kentleşme, Metropollerde Göç Sorunu

             1990’lar, Devlet, Kürt Hareketi

             Medya ve Kültürel Çalışmalar Bağlamında Kürt meselesi

Sempozyumun sunuş dilleri Kürtçe ve Türkçe olarak belirlenmiştir. Araştırmacıların bildiri özetlerini sunuş yapacaklara dile bağlı olarak Kürtçe veya Türkçe göndermesi gerekmektedir.

Kürt Çalışmaları Platformu Konferans Hazırlık Ekibi

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2013, 14:53
YORUM EKLE