Akademisyenler Yeni Akit’e ‘DUR’ dedi!’

Yeni Akit'in yayınlarını alçakça buldular...

Akademisyenler Yeni Akit’e ‘DUR’ dedi!’

Kışkırtıcı, karalayıcı ve yalan yayınlar yaparak sürekli birilerini hedefine aldığı eleştirileri yapılan ve kamuoyundan da sık sık tepki toplayan Yeni Akit gazetesi ve web sitesi Haber Vaktim’e bir tepki daha geldi.

Demokrat Haber’den Bekir Avcı’nın da ‘Akit'in yeni hedefi Ankara Üniversitesi’ başlığıyla dikkat çektiği ilgili yayınlarda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Atılgan ve Yrd. Doç. Dr. Reşat Barış Ünlü hedef alınıyordu.

417 akademisyen topladıkları imzalarla birlikte bir bildiri yayınlayarak Yeni Akit ve Haber Vaktim’e dur dediler, bu yayınların Başbakan’ın demeçlerinden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladılar.

Akademisyenlerin açıklaması ve imzalar şöyle:

“ALÇAKÇA HEDEF GÖSTERMESİNİ DEHŞETLE İZLİYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Yeni Akit adlı yayın organı ve internet sitesi Haber Vaktim’in, Ankara Üniversitesi'nde çalışan iki öğretim üyesini, hiçbir şekilde suç olmayan görüş ve yaklaşımlarını cahilane ve toptancı bir biçimde malzeme ederek, alçakça hedef göstermesini dehşetle izliyoruz. 

Bu yayınlarda fikirleri ve muhalif duruşları nedeniyle iki çok değerli akademisyen, lümpenliğin abartılı ve seçici diliyle suçlu gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu çirkin yayınları kaygıyla izleyen biz akademisyenler, söz konusu yayın organının baştan aşağı ayrımcı bir anlayış ve nefret kusan bir dille kurum ve kişileri hedef göstermesini kesinlikle kabul edilemez buluyoruz.

Yayın hayatı boyunca kendine ırkçı, ayrımcı, nefretle örülü, ajitatif ve insanlık dışı bir “haberciliği”/“muhbirliği” şiar edinmiş Yeni Akit/Haber Vaktim’in bu yayınları, hiç kuşku yok ki, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de Başbakan'a dönük protestolar ve ona karşı polis şiddetiyle başlayan tartışmalardan, Başbakan’ın öğrencisine ve birbirine sahip çıkan öğretim elemanlarını suçlayan demeçlerinden bağımsız düşünülemez. Başbakan'ın ve ona destek veren rektörlerin hakkaniyetsiz ve yakışıksız demeçleri, ODTÜ'de ve diğer büyük üniversitelerde öğrencilerin olduğu kadar akademisyenlerin de ciddi tepkisiyle karşılaşınca, nefret söylemine başvurularak, hedef gösterme furyasının başlaması, akademik özgürlüklere, üniversite özerkliğine, düşünce ve ifade özgürlüğüne, eleştirel düşünceye, protesto hakkına tahammülsüzlüğün ne kadar endişe verici boyutlara vardığının göstergesidir. 

Üniversite özerkliğinin, bilimin ve eleştirel düşüncenin sistematik olarak yıpratıldığı, üniversitelerin yeni düzenlemelerle piyasa yasalarına teslim edilmesinin amaçlandığı, eleştirel üniversite çalışanlarının sindirilmeye çalışıldığı, araştırma görevlilerinin belirsiz bir gelecekle ve güvencesiz çalışma koşulları altında taşeronlaştırıldığı, öğrencilerin en temel demokratik haklarını kullandıkları için sudan sebeplerle şiddet, taciz ve tutuklamalara maruz kaldığı bir dönemde Yeni Akit/Haber Vaktim’e dur demek, bugün daha fazla önem kazanmaktadır.

İşte bu yüzden, bizler, haberlere konu olan meslektaşlarımızı ve şiddete uğrayan öğrencilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızı bildiriyor, Yeni Akit/Haber Vaktim adlı yayının yaydığı nefreti vicdanlara havale ediyor, şimdiye değin kötücül ve müfteri bir tavırla isimlerini karalamaya çalıştığı kişi ve kurumların herhangi bir saldırı girişimine maruz kalması halinde mesulünün bu yayın olacağını ilgili makamlara ihbar ediyoruz.

 1. Prof. Dr. A. Selçuk Ertekin, Dicle Üniversitesi
 2. Prof. Dr. Adnan Gümüş, Çukurova Üniversitesi
 3. Prof. Dr. Ahmet İnsel, Galatasaray Üniversitesi
 4. Prof. Dr. Ahmet Mithat Kılıçoğlu, Ankara Üniversitesi
 5. Prof. Dr. Atilla Göktürk, Dokuz Eylül Üniversitesi
 6. Prof. Dr. Aydan Balamir, ODTÜ
 7. Prof. Dr. Aykut Çoban, Ankara Üniversitesi
 8. Prof. Dr. Ayse Erzan,  İTÜ
 9. Prof. Dr. Ayşe Berkman, MSGSÜ
 10. Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa, Marmara Üniversitesi
 11. Prof. Dr. Ayşe Gözen
 12. Prof. Dr. B. Özgür Sarıoğlu, ODTÜ
 13. Prof. Dr. Cem Somel, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 14. Prof. Dr. Cem Terzi, Dokuz Eylül Üniversitesi
 15. Prof. Dr. D. B. Kejanlıoğlu, AÜ emekli öğretim üyesi
 16. Prof. Dr. Emine Gül Kapçı
 17. Prof. Dr. Fatma Gök, Boğaziçi Üniversitesi
 18. Prof. Dr. Ferhunde Özbay
 19. Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Ankara Üniversitesi
 20. Prof. Dr. Fulya Atacan, YTÜ
 21. Prof. Dr. Füsun Üstel, Galatasaray Üniversitesi
 22. Prof. Dr. Gençay Gürsoy
 23. Prof. Dr. Gülhan Türkay, İstanbul Üniversitesi
 24. Prof. Dr. H. Neşe Özgen, MSGSÜ
 25. Prof. Dr. Hacer Ansal, Işık Üniversitesi
 26. Prof. Dr. Hakan Gürvit, İstanbul Üniversitesi
 27. Prof. Dr. Hakan Mıhcı, Hacettepe Üniversitesi
 28. Prof. Dr. Hale Bolak Boratav, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 29. Prof. Dr. Halil Berktay, Sabancı Üniversitesi
 30. Prof. Dr. Hilmi Uysal, Akdeniz Üniversitesi
 31. Prof. Dr. Hüseyin Özel, Hacettepe Üniversitesi
 32. Prof. Dr. İlker Özkan, ODTU
 33. Prof. Dr. İrfan Açıkgöz,  Dicle Üniversitesi
 34. Prof. Dr. İzge Günal, Dokuz Eylül Üniversitesi
 35. Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu, Marmara Üniversitesi
 36. Prof. Dr. L. Işıl Ünal, Ankara Üniversitesi
 37. Prof. Dr. Leyla Neyzi, Sabancı Üniversitesi
 38. Prof. Dr. Mediha Göbenli
 39. Prof. Dr. Mehmet Ali Ağaoğulları, Ankara Üniversitesi
 40. Prof. Dr. Mehmet Türkay, Marmara Üniversitesi
 41. Prof. Dr. Meryem Koray
 42. Prof. Dr. Metin Özuğurlu, Ankara Üniversitesi
 43. Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran, İstanbul Üniversitesi
 44. Prof. Dr. Mine Gencel Bek, Ankara Üniversitesi
 45. Prof. Dr. Murat Biricik, Dicle Üniversitesi
 46. Prof. Dr. Nejla Kurul, Ankara Üniversitesi
 47. Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi
 48. Prof. Dr. Nurcan Özkaplan İstanbul Üniversitesi
 49. Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Kocaeli Üniversitesi
 50. Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
 51. Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi
 52. Prof. Dr. Samim Akgönül, Université de Strasbourg
 53. Prof. Dr. Seher Tanrıyar, MSGSÜ
 54. Prof. Dr. Selçuk Ertekin
 55. Prof. Dr. Selim Badur, İstanbul Üniversitesi
 56. Prof. Dr. Sema Erder
 57. Prof. Dr. Serdar M. Değirmencioğlu, Cumhuriyet Üniversitesi
 58. Prof. Dr. Sibel Irzık, Sabancı Üniversitesi
 59. Prof. Dr. Simten Coşar, Hacettepe Üniversitesi
 60. Prof. Dr. Songül Karahasanoglu
 61. Prof. Dr. Şahika Yüksel, İstanbul Üniversitesi
 62. Prof. Dr. Tahsin Yeşildere
 63. Prof. Dr. Ufuk Katkıcı, Adnan Menderes Üniversitesi
 64. Prof. Dr. Veli Deniz, Kocaeli Üniversitesi
 65. Prof. Dr. Yalçın Göğüş,  ODTÜ, emekli öğretim üyesi
 66. Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi
 67. Prof. Dr. Yasemin Özdek, Kocaeli Üniversitesi
 68. Prof. Dr. Yeşim Ediş Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi
 69. Prof. Dr. Z. Tül Akbal Süalp, Bahcesehir Universitesi
 70. Prof. Dr. Zelal Ekinci, Kocaeli Üniversitesi
 71. Doç. Dr. Adem Yavuz Elveren, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 72. Doç. Dr. Ahmet Kuyaş, Galatasaray Üniversitesi
 73. Doç. Dr. Ali Asker Bal, Mardin Artuklu Üniversitesi
 74. Doç. Dr. Ali K. Saysel, Boğaziçi Üniversitesi
 75. Doç. Dr. Aslı Kayhan, Kocaeli Üniversitesi
 76. Doç. Dr. Atilla Güney, Mersin Üniversitesi
 77. Doç. Dr. Ayşen Uysal, Dokuz Eylül Üniversitesi
 78. Doç. Dr. Ayten Alkan, İstanbul Üniversitesi
 79. Doç. Dr. Bahadır Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 80. Doç. Dr. Baki Tezcan, Kaliforniya Üniversitesi
 81. Doç. Dr. Besime Şen, MSGSÜ
 82. Doç. Dr. Buket Türkmen, Galatasaray Üniversitesi
 83. Doç. Dr. Bülent Duru, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi
 84. Doç. Dr. Cem Dişbudak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 85. Doç. Dr. Cüneyt Ozansoy, A.Ü. Hukuk Fakültesi
 86. Doç. Dr. Çetin Veysal
 87. Doç. Dr. Çiğdem Kafesçioglu, Boğaziçi Üniversitesi
 88. Doç. Dr. Deniz Yükseker, Koç Üniversitesi
 89. Doç. Dr. Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi
 90. Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 91. Doç. Dr. Doğan Göçmen, Dokuz Eylül Üniversitesi
 92. Doç. Dr. Ebru Voyvoda, ODTÜ
 93. Doç. Dr. Ece Algan, California State University
 94. Doç. Dr. Elçin Macar, Yıldız Teknik Üniversitesi
 95. Doç. Dr. Erol Kuyurtar, Muğla Üniversitesi
 96. Doç. Dr. Esra Arsan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 97. Doç. Dr. Ferdan Ergut, ODTU
 98. Doç. Dr. Ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi
 99. Doç. Dr. Funda Cantek, Ankara Üniversitesi
 100. Doç. Dr. Gülbiye Yaşar, Ankara Üniversitesi
 101. Doç. Dr. Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi
 102. Doç. Dr. Hacı Kurt, Mersin Üniversitesi
 103. Doç. Dr. Haluk Levent, Galatasaray Üniversitesi
 104. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy, Ankara Üniversitesi
 105. Doç. Dr. İsmail Şiriner, Kocaeli Üniversitesi
 106. Doç. Dr. Kemal inal, Gazi Üniversitesi
 107. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 108. Doç. Dr. Mahmut TOĞRUL
 109. Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ, Marmara Üniversitesi
 110. Doç. Dr. Murat Birdal, İstanbul Üniversitesi
 111. Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, MSGSÜ
 112. Doç. Dr. Nilgün Erdem, Ankara Üniversitesi
 113. Doç. Dr. Nilgün Tutal, Galatasaray Üniversitesi
 114. Doç. Dr. Ozan Erözden, YTÜ      
 115. Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi
 116. Doç. Dr. Özgür Aydın, Ankara Üniversitesi
 117. Doç. Dr. Özlem Özkan, Kocaeli Üniversitesi
 118. Doç. Dr. Özlem Şahin Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 119. Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu, ODTU
 120. Doç. Dr. Seçkin Özsoy, Ankara Üniversitesi
 121. Doç. Dr. Sefa Feza Arslan, MSGSÜ
 122. Doç. Dr. Semra Purkis, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 123. Doç. Dr. Sevilay Çelenk, Ankara Üniversitesi
 124. Doç. Dr. Sibel Yardımcı, MSGSÜ
 125. Doç. Dr. Sümer Hasimoglu, Emekli Ögretim Üyesi
 126. Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Ankara Üniversitesi
 127. Doç. Dr. Şebnem Oğuz, Başkent Üniversitesi
 128. Doç. Dr. Şennur Özdemir, Ankara Üniversitesi
 129. Doç. Dr. Tansel Korkmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 130. Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ
 131. Doç. Dr. Tezcan DURNA, Ankara Üniversitesi
 132. Doç. Dr. Türkan Yalçın SANCAR, Doğu Akdeniz Üniversitesi
 133. Doç. Dr. Veysel TOLAN, Dicle Üniversitesi
 134. Doç. Dr. Vildan İyigüngör
 135. Doç. Dr. Yasemin Özgün, Anadolu Üniversitesi
 136. Doç. Dr. Yılmaz Turgut, Dicle Üniversitesi
 137. Doç. Dr. Yücel Demirer, Kocaeli Üniversitesi
 138. Doç. Dr. Yüksel Taşkın,
 139. Doç. Dr. Zerrin  Kurtoğlu, Ege Üniversitesi
 140. Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi
 141. Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım, İstanbul Üniversitesi
 142. Yrd. Doc. Dr. Engin SARI, Ankara Üniversitesi
 143. Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan, Mersin Üniversitesi
 144. Yrd. Doç. Dr. Asli Telli Aydemir, İstanbul Şehir Üniversitesi
 145. Yrd. Doç. Dr. Aylın Dikmen Özarslan, MSGSÜ
 146. Yrd. Doç. Dr. Aylin Topal, ODTÜ
 147. Yrd. Doç. Dr. Aynur Özuğurlu, Kocaeli Üniversitesi
 148. Yrd. Doç. Dr. Aysel Kayaoğlu, Anadolu Üniversitesi
 149. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi
 150. Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Yakar Önal, İstanbul Üniversitesi
 151. Yrd. Doç. Dr. Basak Alpan, ODTÜ
 152. Yrd. Doç. Dr. Başak Tuğ, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 153. Yrd. Doç. Dr. Başak Uçanok, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 154. Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz, Mersin Üniversitesi
 155. Yrd. Doç. Dr. Begüm Özden Fırat, MSGSÜ
 156. Yrd. Doç. Dr. Bige Açımuz, Özyeğin Üniversitesi
 157. Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin, Akdeniz Üniversitesi
 158. Yrd. Doç. Dr. Burcu Sümer, Ankara Üniversitesi
 159. Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut-Cakar, Kocaeli Üniversitesi
 160. Yrd. Doç. Dr. Bülent Küçük, Boğaziçi Üniversitesi
 161. Yrd. Doç. Dr. Cem Kirazoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi
 162. Yrd. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu, Başkent Üniversitesi
 163. Yrd. Doç. Dr. Çağla Kubilay, Ankara Üniversitesi
 164. Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş, PAÜ
 165. Yrd. Doç. Dr. Defne Karaosmanoglu, Bahçeşehir Üniversitesi
 166. Yrd. Doç. Dr. Derya Çetin, Fırat Üniversitesi
 167. Yrd. Doç. Dr. Ebru Deniz Ozan, Dumlupınar Üniversitesi
 168. Yrd. Doç. Dr. Elçin Aktoprak, Ankara Üniversitesi
 169. Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş, Ankara Üniversitesi
 170. Yrd. Doç. Dr. Erdem Çiftçi, Mersin Üniversitesi
 171. Yrd. Doç. Dr. Erhan Keleşoğlu, İstanbul Üniversitesi
 172. Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi
 173. Yrd. Doç. Dr. Erdem Yörük, Koç Üniversitesi
 174. Yrd. Doç. Dr. Esin Berktaş, MSGSÜ
 175. Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi
 176. Yrd. Doç. Dr. Eylem Akdeniz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
 177. Yrd. Doç. Dr. Fatih Güngör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 178. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Akyüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 179. Yrd. Doç. Dr. Feryal Saygılıgil, Arel Üniversitesi
 180. Yrd. Doç. Dr. Figen Binbay, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır
 181. Yrd. Doç. Dr. Funda Hülagü-Demirbilek, Mersin Üniversitesi
 182. Yrd. Doç. Dr. Gizem Arıkan, Yaşar Üniversitesi 
 183. Yrd. Doç. Dr. Gökçen Ertuğrul, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 184. Yrd. Doç. Dr. Gönenç Onay, MSGSÜ.
 185. Yrd. Doç. Dr. Gül Köksal, Kocaeli Üniversitesi
 186. Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi
 187. Yrd. Doç. Dr. Güner Coşkunsu, Mardin Artuklu Üniversitesi
 188. Yrd. Doç. Dr. Güven Gürkan Öztan, İstanbul Üniversitesi
 189. Yrd. Doç. Dr. H. Gökçe Zabunoğlu, Kırıkkale Üniversitesi
 190. Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir, Kocaeli Üniversitesi
 191. Yrd. Doç. Dr. Irmak Ertuna-Howison, Beykent Üniversitesi
 192. Yrd. Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel, Doğuş Üniversitesi
 193. Yrd. Doç. Dr. İsmet Akça, YTÜ
 194. Yrd. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan, Ankara Üniversitesi
 195. Yrd. Doç. Dr. Kurtar Tanyılmaz. Marmara Üniversitesi
 196. Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozdağ, Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul
 197. Yrd. Doç. Dr. M. Barış Gümüşbaş, Hacettepe Üniversitesi
 198. Yrd. Doç. Dr. Meral Gürbüz, Anadolu Üniversitesi
 199. Yrd. Doç. Dr. Mesut Yücebaş, Gaziantep Üniversitesi
 200. Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu, Boğaziçi Üniversitesi
 201. Yrd. Doç. Dr. Murat Paker, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 202. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ, ODTÜ
 203. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, Ankara Üniversitesi
 204. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şener, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi
 205. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Topkara, MSGSÜ
 206. Yrd. Doç. Dr. N. Gamze Toksoy, MSGSÜ
 207. Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündağ, Boğaziçi Üniversitesi
 208. Yrd. Doç. Dr. Nihan Ciğerci Ulukan, Ordu Üniversitesi
 209. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Arıcı, Haliç Üniversitesi
 210. Yrd. Doç. Dr. Onur Demir, Yeditepe Üniversitesi
 211. Yrd. Doç. Dr. Özgür Yılmaz, Koç Üniversitesi
 212. Yrd. Doç. Dr. Özlem Vapur, Muğla Üniversitesi
 213. Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu, Ankara Üniversitesi
 214. Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün, Kadir Has Üniversitesi
 215. Yrd. Doç. Dr. Saadet Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 216. Yrd. Doç. Dr. Sanlı ATEŞ, Çukurova Üniversitesi
 217. Yrd. Doç. Dr. Sebiha KABLAY, Ordu Üniversitesi
 218. Yrd. Doç. Dr. Selim Çakmaklı, Mersin Üniversitesi 
 219. Yrd. Doç. Dr. Selim Temo, Mardin Artuklu Üniversitesi
 220. Yrd. Doç. Dr. Selime Güzelsarı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 221. Yrd. Doç. Dr. Sema Bayraktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 222. Yrd. Doç. Dr. Sonay Bayramoğlu, Gazi Üniversitesi
 223. Yrd. Doç. Dr. Ş. Gürçağ Tuna, Tunceli Üniversitesi
 224. Yrd. Doç. Dr. Taylan KOÇ, Çukurova Üniversitesi
 225. Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu, Boğaziçi Üniversitesi
 226. Yrd. Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin, Nişantaşı Üniversitesi
 227. Yrd. Doç. Dr. Umut Ulukan, Ordu Üniversitesi
 228. Yrd. Doç. Dr. Ü. Anıl Doğan, İTÜ
 229. Yrd. Doç. Dr. Ülkü Güney, Maltepe Üniversitesi
 230. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Yıldırım Niğde Üniversitesi
 231. Yrd. Doç. Dr. Yonca Demir, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 232. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Gönen, Beykent Üniversitesi
 233. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoglu, Boğaziçi Üniversitesi
 234. Yrd. Doç. Dr. Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi
 235. Okt. Abidin Çevik, Kocaeli Üniversitesi
 236. Öğr. El. Sarphan Uzunoğlu, Kadir Has Üniversitesi
 237. Öğr. Gör. Aydın Gelmez, Dicle Üniversitesi
 238. Öğr. Gör. Ayşe Ertuğrul, Bahçeşehir Üniversitesi
 239. Öğr. Gör. Dalsu Özgen, ODTÜ
 240. Öğr. Gör. Ali Karadogan, Ankara Üniversitesi
 241. Öğr. Gör. Dr. Ayşe Okvuran, Ankara Üniversitesi
 242. Öğr. Gör. Dr. Ayşe Serdar, İTÜ
 243. Öğr. Gör. Dr. Ayşegül Kanbak, Kocaeli Üniversitesi
 244. Öğr. Gör. Dr. Begüm Başdaş, Bilgi Üniversitesi
 245. Öğr. Gör. Dr. Biriz Berksoy, İstanbul Üniversitesi
 246. Öğr. Gör. Dr. Burak Sönmezer, Atılım Üniversitesi
 247. Öğr. Gör. Dr. Özgür Öztürk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 248. Öğr. Gör. Elif Çağış, Yeditepe Üniversitesi
 249. Öğr. Gör. Eren Alkan, İzmir Üniversitesi
 250. Öğr. Gör. Gülengül Altıntaş, Bahçeşehir Üniversitesi
 251. Öğr. Gör. Hakan Coşkun,  Mustafa Kemal Üniversitesi
 252. Öğr. Gör. İpek Seyalıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi
 253. Öğr. Gör. Mehmet Atlı, Mardin Artuklu Üniversitesi
 254. Öğr. Gör. Nihat Koçyiğit, İzmir Üniversitesi
 255. Öğr. Gör. Sibel Çelikel Yiğiter, Kocaeli Üniversitesi
 256. Öğr. Gör. Umut Şah, İstanbul Arel Üniversitesi
 257. Öğr. Gr. Dr. Evren Balta, YTÜ
 258. Öğr. Gör. Haşim Cem Çelik, Celal Bayar Üniversitesi
 259. Öğr. Gör. Özgür ÖKTEMÜ, Şırnak Üniversitesi
 260. Yrd. Doç. Dr. Pelin Yalçınoğlu, Anadolu Üniversitesi
 261. Öğr. Gör. Yusuf ÇİFTÇİ, Mardin Artuklu Üniversitesi
 262. Öğr. Gör. Korkut AKIN
 263. Okt. Refik Baysal, MSGSÜ
 264. Okt. Tülay Özenç, İzmir Üniversitesi
 265. Öğr. Gör. Elçin Arabacı, Georgetown Üniversitesi
 266. Öğr. Gör. Elvan Aksen, Kocaeli Üniversitesi
 267. Dr. Ali Somel, Ankara Üniversitesi
 268. Dr. Ayça Alemdaroğlu, Stanford University
 269. Dr. Ayşe Senem Donatan
 270. Dr. Barış Karaağaç, Trent University, Kanada
 271. Dr. Barış Kılıçbay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Pennsylvania Üniversitesi
 272. Dr. Bengi Akbulut, Bağımsız araştırmacı
 273. Dr. Cenap Yoloğlu, Mersin Üniversitesi
 274. Dr. Cenk Yiğiter. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 275. Dr. Duygu Türk, Ankara Üniversitesi
 276. Dr. Düzgün Çakırca
 277. Dr. Ece Öztan, Yıldız Teknik Üniversitesi
 278. Dr. Emrah Pelvanoglu
 279. Dr. Ersin Asliturk, Ottawa, Canada
 280. Dr. Esengül Ayyıldız, Çukurova Üniversitesi
 281. Dr. Esra Ergüzeloğlu-Kilim, Mersin Üniversitesi
 282. Dr. Funda Karapehlivan, Marmara Üniversitesi
 283. Dr. Gaye Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi
 284. Dr. Gökçen Başaran İnce, Ege Üniversitesi
 285. Dr. Güçlü Ateşoğlu, MSGSÜ
 286. Dr. Gülhan Balsoy, Işık Üniversitesi
 287. Dr. Gürel Tüzün
 288. Dr. İnci Solak Akman, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 289. Dr. Kerem Gökten, Ordu Üniversitesi
 290. Dr. Koray Yılmaz
 291. Dr. M. Gürsan Şenalp, Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü
 292. Dr. Malte Fuhrmann, Orient-Institut Istanbul
 293. Dr. Mehmet Karlı, Galatasaray Universitesi
 294. Dr. Mehmet Penpecioğlu, ODTU
 295. Dr. Mesut Muyan, PhD, ODTÜ
 296. Dr. Mesut Sert, Akdeniz Üniversitesi
 297. Dr. Nazır Kapusuz, Sosyal Haklar Derneği
 298. Dr. Necat Akyıldız, Em. Öğr. Üyesi
 299. Dr. Nil Mutluer, Fatih Üniversitesi
 300. Dr. O. Özgür Güven, İstanbul üniversitesi
 301. Dr. Osman Cen, Chicago
 302. Dr. Özge Biner, Strasbourg Universitesi
 303. Dr. Özge Ertem
 304. Dr. Özlem Albayrak, Ankara Üniversitesi
 305. Dr. Seda Altug, Boğaziçi Üniversitesi
 306. Dr. Sinan Yıldırmaz
 307. Dr. Tolga Tören, Araştırmacı
 308. Dr. Ümit Akçay, New York Üniversitesi
 309. Dr. Zafer Yılmaz, Ankara Üniversitesi
 310. Dr. Zeliha Hacımuratlar, Ankara Üniversitesi
 311. Arş. Gör. Erkan Bozkurt, Ege Üniversitesi
 312. Arş. Gör. Adem Yesilyurt, ODTÜ
 313. Arş. Gör. Akın Atauz
 314. Arş. Gör. Ali Tolga Özden, ODTÜ
 315. Arş. Gör. Armağan Öztürk, Ankara Üniversitesi
 316. Arş. Gör. Aydın Arı, Dokuz Eylül Üniversitesi
 317. Arş. Gör. Aydın Ördek, Ankara Üniversitesi
 318. Arş. Gör. Ayşe Arslan, Hacettepe Üniversitesi
 319. Arş. Gör. Bahar Şimşek, Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 320. Arş. Gör. Barış Mutluay, Hacettepe Üniversitesi
 321. Arş. Gör. Başak Demir, Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji
 322. Arş. Gör. Behlül Çalışkan, Marmara Üniversitesi
 323. Arş. Gör. Berhan SONER, MSGSÜ
 324. Arş. Gör. Berrak Karahoda, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 325. Arş. Gör. Berrak Karahoda, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 326. Arş. Gör. Burçin Kalkın Kızıldaş, Ankara Üniversitesi
 327. Arş. Gör. Cafer Sarıkaya, Yeditepe Üniversitesi
 328. Arş. Gör. Can Irmak Özinanır, Ankara Üniversitesi
 329. Arş. Gör. Cansu Akbaş, Ege Üniversitesi
 330. Arş. Gör. Cavidan Soykan, Ankara Üniversitesi
 331. Arş. Gör. Cemil Yıldızcan, Galatasaray Üniversitesi
 332. Arş. Gör. Ceren Salmanoğlu, Ankara Üniversitesi 4
 333. Arş. Gör. Ceren Saran, İstanbul Arel Üniversitesi
 334. Arş. Gör. Coşku ÇELİK, Celal Bayar Üniversitesi
 335. Arş. Gör. Demet Bolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 336. Arş. Gör. Deniz Ali Gür, Muğla Üniversitesi
 337. Arş. Gör. Deniz Demir, Marmara Üniversitesi
 338. Arş. Gör. Deniz Özçetin, ODTÜ
 339. Arş. Gör. Dinçer Çevik, Muğla Üniversitesi
 340. Arş. Gör. Dr. Aslı Yılmaz Uçar, ODTÜ
 341. Arş. Gör. Dr. Cem Özatalay, Galatasaray Üniversitesi
 342. Arş. Gör. Dr. Ceren Sözeri, Galatasaray Üniversitesi
 343. Arş. Gör. Dr. Gülşah Kurt, Galatasaray Üniversitesi
 344. Arş. Gör. Dr. Melehat Kutun Gürgen
 345. Arş. Gör. Dr. Ruhi Demiray, Kocaeli Üniversitesi
 346. Arş. Gör. Dr. Sarp Balcı, Ankara Üniversitesi
 347. Arş. Gör. Dr. Seçkin Sertdemir Özdemir, Galatasaray Üniversitesi
 348. Arş. Gör. Dr. Uraz AYDIN, Marmara Üniversitesi
 349. Arş. Gör. Duygu Canan Öztürk, ODTÜ
 350. Arş. Gör. Ece Baykal, Marmara Üniversitesi
 351. Arş. Gör. Emre Canpolat, Hacettepe Üniversitesi
 352. Arş. Gör. Ercan Şen,   Ankara Üniversitesi
 353. Arş. Gör. Evrim Yörük, Ankara Üniversitesi
 354. Arş. Gör. Eylem Canaslan, Kırklareli Üniversitesi
 355. Arş. Gör. Ezgi Burgan, Muğla Üniversitesi
 356. Arş. Gör. Feray Artar, Ankara Üniversitesi
 357. Arş. Gör. Ferda Uzunyayla, AİBÜ
 358. Arş. Gör. Gamze Polat, Ankara Üniversitesi
 359. Arş. Gör. Gonca Erol, Galatasaray Üniversitesi
 360. Arş. Gör. Gökçe Zeybek, Hacettepe Üniversitesi
 361. Arş. Gör. Gülce Çetiner, Ege Üniversitesi
 362. Arş. Gör. Gülşah Gülen, ODTÜ
 363. Arş. Gör. Günce Sabah Eryılmaz Bahçeşehir Üniversitesi
 364. Arş. Gör. Güneş Gümüş, Ankara Üniversitesi
 365. Arş. Gör. Güneş Sevinç, Yıldız Teknik Üniversitesi
 366. Arş. Gör. İbrahim Gündoğdu, ODTÜ
 367. Arş. Gör. İnan Özdemir Taştan, AÜ. İletişim Fakültesi
 368. Arş. Gör. Mehtap Tosun, ODTÜ
 369. Arş. Gör. Mühdan Sağlam, Ankara Üniversitesi
 370. Arş. Gör. Nalan Ova, Selçuk Üniversitesi
 371. Arş. Gör. Nisan Kuyucu, Ankara Üniversitesi
 372. Arş. Gör. Nuri Yeşilyurt, Ankara Üniversitesi 
 373. Arş. Gör. Özgen Yalçın, Adnan Menderes Üniversitesi 
 374. Arş. Gör. Özgür Bal, ODTÜ
 375. Arş. Gör. Rana Gürbüz, YYÜ
 376. Arş. Gör. Safiye Ateş Durç, Ankara Üniversitesi
 377. Arş. Gör. Seçil Doğuç, Galatasaray  Üniversitesi
 378. Arş. Gör. Sedat Yağcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi
 379. Arş. Gör. Selim Heper, ODTÜ
 380. Arş. Gör. Selin Pelek, Galatasaray Üniversitesi
 381. Arş. Gör. Sercan Kıyak, Muğla Üniversitesi
 382. Arş. Gör. Serkan Günay, ODTÜ
 383. Arş. Gör. Sıdıka Akdeniz, Şırnak Üniversitesi
 384. Arş. Gör. Sipan Aslan, ODTÜ
 385. Arş. Gör. Sümercan Bozkurt, ODTÜ
 386. Arş. Gör. Şefik Özcan, Artuklu Üniversitesi
 387. Arş. Gör. Uğur Yağan, Ankara Üniversitesi
 388. Arş. Gör. Utku Özmakas, Hacettepe Üniversitesi
 389. Arş. Gör. Ülkü Ay, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 390. Arş. Gör. Ümit Sönmez, London School of Economics and Political Science, Londra
 391. Arş. Gör. Yasin Durak, Ankara Üniversitesi
 392. Arş. Gör. Yektanurşin Duyan, Mardin Artuklu Üniversitesi
 393. Arş. Gör. Yusuf Avcı, Bartın Üniversitesi
 394. Arş. Gör. Zehra Yılmaz, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi
 395. Arş. Gör. Zeynep Arıkanlı, Galatasaray Üniversitesi
 396. Arş. Gör. İlker İnmez,  Kocaeli Üniversitesi
 397. Uzm. Duygu Abbasoğlu, Anadolu Üniversitesi
 398. Uzm. Galip Deniz Altınay, Mersin Üniversitesi
 399. Berk Esen, Cornell Üniversitesi, Doktora
 400. Birol Dinçel, MSGSÜ, Doktora
 401. Burak Gürel, Johns Hopkins Üniversitesi, Doktora
 402. Burcu CINGAY, Boğaziçi Üniversitesi, Doktora
 403. Demir Demiroz, ODTÜ, Doktora
 404. Emine Sarikartal, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Doktora
 405. Esra Sarıoğlu, Binghamton Üniversitesi, Doktora
 406. Ezgi Dogru, York Üniversitesi, Doktora
 407. Gözde Orhan, Boğaziçi Üniversitesi, Doktora
 408. İdil Çetin, Galatasaray Üniversitesi, Doktora
 409. İhsan Ercan Sadi, New York Üniversitesi, Doktora
 410. K. Onur Unutulmaz, University of Oxford
 411. Ozan Değer, Ankara Üniversitesi, Doktora
 412. Önder Küçükural, Sabancı Üniversitesi, Doktora
 413. Özgür Balkılıç Wilfrid Laurier University, Doktora
 414. Özgür Sevgi Göral, EHESS, Doktora
 415. Saliha Yazgaç, ODTÜ, doktora
 416. Yağmur Ceylan Uslu, Galatasaray Üniversitesi, Doktora
 417. Yonca Güneş YÜCEL, MSGSÜ, Doktora
Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2013, 16:01
YORUM EKLE