Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20’nin İtalya’nın ev sahipliğinde Roma’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesine oranla 1,5 derece ile sınırlama hedefine yönelik "etkili ve anlamlı" eylemlerin sürdürülmesi ihtiyacı vurgulandı.

İtalya’nın dönem başkanlığında Roma'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

İki gün süren zirvenin ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan 61 maddelik bir sonuç bildirisi yayımlandı.
Bildiride, Kovid-19 aşıları ve devlet destekleri ile küresel "ekonomik toparlanmanın" kesintisiz devam ettiği belirtilerek, salgında yeni varyantların ve aşılamada eşitsizliğin ekonomik toparlanma için "aşağı yönlü riskler" olduğu vurgulandı.

Kovid-19 salgınının sebep olduğu sorunlara atıf yapılarak 'küresel sağlık ve ekonomik krizin, üstesinden gelmeye kararlıyız' ifadesine yer verilen bildiride, gelişmekte olan ülkelere yönelik aşıların ve temel tıbbi ürünlerin arzını artırmaya, bu ülkelerde finansman kısıtlamalarını ortadan kaldıracak adımlar atma sözü verildi.

Bildiride, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi oranla 1,5 derece ile sınırlama hedefine yönelik 'etkili ve anlamlı' eylemlerin sürdürülmesi ihtiyacı vurgulandı.

Gelecek yıla kadar  yeni kömürlü elektrik üretim tesislerine uluslararası kamu finansmanı  sağlanmasına son verilmesi taahhüdüne yer verilen bildiride, yurt içinde elektrik üretiminde kömürden aşamalı olarak çıkış için herhangi bir hedeften bahsedilmemesi dikkati çekti.

Bildiride, "Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını, sanayi devrimi öncesine oranla 2 derecenin çok altında tutma hedefine bağlılığımız devam ediyor ve bunu 2030 gündemine ulaşmanın bir yolu olarak 1,5 derece ile sınırlamaya yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadesine yer verildi.

IMF'nin acil durumlarda verdiği maddi destek olan 'uluslararası rezerv para birimi'' Özel Çekim Hakkı (SDR) fonlarından salgınla mücadelede Afrika ülkelerine 100 milyar dolar sağlanması için çalışılacağına işaret edilen bildiride, Dünya Bankası’nın en yoksul ülkeler için Borç Ödeme Erteleme Girişimi'nin de (DSSI) memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
G20 sonuç bildirisinde, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine yardımcı olmak için yıllık 100 milyar dolar sağlama taahhüt ettiğine yer verilerek, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için 'finansmanı artırma' sözü verildi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşmasını uygulamasının onaylandığının hatırlatıldığı bildiride, OECD’ye, asgari kurumlar vergisinin 2023'te "kesin" yürürlüğe girmesi için çalışması çağrısı yapıldı.

G20 liderleri, sonuç bildirisinde,' kapsayıcı'' ve 'sürdürülebilir' ekonomik kalkınma için kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde güçlendirilmesi, enerji güvenliğini koruma, herkes için gıda güvenliğini sağlama sözlerini verdi.