Özelleştirme kapsamında Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ihalesi resmen Koç Holding bağlı ortaklığı Tek-Art'a verildi. Söz konusu karar  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi’ne ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın; 2 milyon 531 bin TL bedelle en yüksek teklifi veren Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine,

Şirketin sözleşmeyi imzalamakta imtina etmesi ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının idare lehine irat edilmesine ve ihalenin iptaline dair kararın onaylanmasına karar verilmiştir."