Barış İçin Akademisyenler’e destek çığ gibi büyüyor. Gazeteciler, hukukçular, sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin ardından feministler de imza veriyor. 

Feministler de başlattıkları imza kampanyası ile barışa desteklerini açıklayan akademisyenlerin yanında olduklarını ilan etti. İmzaladıkları metinle, akademisyenlerin evrensel değer taşıyan metinlerina katıldıklarını belirtti.

Feministlerin imzacı oldukları metin şu şekilde:

"Barış için desteklerini açıklayan akademisyenlerin son birkaç gündür çeşitli çevrelerce aşağılanmalarını, haklarında idari ve yasal soruşturma açılmasını, hedef gösterilmelerini ve tehdit edilmelerini kaygıyla izliyoruz. Akademisyenlerin fikirlerini özgürce dile getirememesi ve barışı dillendirdikleri için ‘hainlikle’ suçlanması, aynı şekilde imza atan akademisyenlerin psikolojik ve fiziksel bütünlüklerine gelebilecek her türlü zarar biz feministleri derinden kaygılandırıyor. Bu sebeple barış isteklerini cesurca dile getiren, barışı öncülleyen akademisyenlerin feministler olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Son birkaç aydır ülkenin doğusunda var olan, canlıların yaşam haklarının ellerinden alınmasına, doğanın ve tarihin tahrip edilmesine sebep olan böyle bir savaşın parçası olmayacağız. Yaşam hakkının her şeyin üstünde olacağı, barışın öznesi ve sesi olmaya devam edeceğiz. Biz feministler her şekilde, her koşulda, sadece kadının konumunu ve cinsiyet ilişkilerinin değil, hem cinsiyet üzerinden politika üreten iktidar anlayışlarının karşısında durmaktayız, hem de yaşayan her canlının hayatını tüm ideolojilerin üstünde tutan önerilerin yanındayız. Bundan dolayı, akademisyenlerin yayınlamış olduğu ve evrensel değer taşıyan imza metninin içeriğine katılıyor ve onları destekliyoruz.

Feministler savaşa karşı çıkıyor!
Feministler barış istiyor!"