Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Türkiye'de evsizlerin durumunu ortaya çıkaracak istatistiki verilerin çıkarılması, yaşadıkları tüm sorunların ortaya konulması, nedenlerinin araştırılması, devletin evsizliğin önlenmesi için oluşturması gereken politikaların tespit edilmesi, belediyelerce ve kamu tarafından barınma evlerinin açılması için bir çalışma yürütülmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

NEOLİBERAL POLİTİKALARIN EN AĞIR SONUÇLARINDAN BİRİ: EVSİZLİK

Meclis Başkanlığı'na önerge veren Tuncel, dünyada neoliberal politikaların en ağır sonuçlarından birinin de "evsizler" olduğunu belirtti, "Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre, dünyada yaklaşık 100 milyon evsiz insan bulunmaktadır. Evsizlik, 21. yüzyılın en büyük trajedisi olarak ifade edilmektedir. Evsizlik batı ülkelerinde artık kangren haline gelirken, Türkiye'de de giderek artan bir sosyolojik sorun haline gelmektedir" dedi.

TÜRKİYE'DE 100 BİNE YAKIN EVSİZ VAR

Türkiye'de 100 bine yakın evsizin bulunduğunun tahmin edildiğini söyleyen Tuncel, önergesinde şunları kaydetti:

"Evsiz insanların yaklaşık 10 bini İstanbul'da yaşamaktadır. Evsizler, bir yandan en ağır koşullar altında sokaklarda, parklarda, yıkıntılarda yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da şiddete, tacize, tecavüze maruz kalmaktadırlar. Barınma, eğitim, gıda gibi en temel ihtyaç ve haklarından tamamen mahrum bırakılan evsiz insanlar, devlet tarafından da yeteri ilgiyi görememektedirler. Belediyeler ve devlet kurumlarının evsiz yaşamak zorunda kalan insanların en azından barınma ve günlük yemek ihtiyaçları karşılanmadığı için bu kişiler çoğu zaman sokağın zalimliğine ve her türlü istismara teslim edilmektedir. Böyle bir ortamda genelde psikolojisi bozulan, üstleri kötü durumda olan evsizler toplum tarafından da ötekileştirilmekte ve dışlanmakta, kamusal alanlarda olmaları engellenmektedir. Bu insanların çoğu parklarda, sokaklarda donarak yada benzer nedenlerden ötürü ölmektedirler ve bedenleri tıbbi çalışmalar için kadavra olarak kullanılmaktadır."

'DEVLET EVSİZLERİ GÖRMÜYOR'

Tuncel, 100 bin evsiz için Beyoğlu Belediyesi ve Şefkat-Der'in olmak üzere 365 gün 7/24 saat hizmet veren iki barınma evi bulunduğunu hatırlattı, "Bu barınma evlerinin ise toplam kapasitesi 40'tır. Dolayısıyla devletin evsizlere yönelik tutumu tamamen görmezlikten gelme yönündedir" dedi.

İstanbul'da yerel yöneticilerin evsiz insanların sorunlarını çözebilecek ve insanca yaşam koşullarını sağlayacak politika ve projelerden yoksun olduğunu belirten Tuncel, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece kış aylarında spor salonlarını evsizlere açmaktadır, bu ise hava sıcaklığının -4 derecenin altına inme şartına bağlı. Sürekli, kalıcı ve insan onuruna yakışır bir politika belediyelerce uygulanmamaktadır. Evsizlerin en azından en temel ihtiyacı olan barınma haklarının devlet tarafından karşılanması zorunludur, aksi halde devlet vatandaşını bilerek ölüme terk etmektedir. Bu konuda özellikle belediyelere sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle Türkiye’de evsiz insanların durumunu ortaya çıkaracak istatistiki verilerin çıkarılması, yaşadıkları tüm sorunların ortaya konması, nedenlerinin araştırılması, devletin evsizliğin önlenmesi için oluşturması gereken politikaların tespit edilmesi, belediyelerce ve kamu tarafından barınma evlerinin açılması için bir çalışma yürütülmesi amacıyla bir meclis araştırma komisyonu kurulmasını önermekteyiz" diye belirtti. (ANF)