Tarih Vakfı 20. Yılını önemli bir sempozyumla kutluyor

“Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları” 3 gün boyunca masaya yatırılacak…

Tarih Vakfı 20. Yılını önemli bir sempozyumla kutluyor

Tarih Vakfı 20. yıl etkinlikleri kapsamında 28- 30 Ekim 2011 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde önemli bir sempozyum gerçekleştiriyor.

“Cumhuriyet Tarihinin Tartışmalı Konuları” başlıklı toplantıya yurt içinden ve yurt dışından katılan akademisyenler, Cumhuriyet dönemi tarih yazımının önemli konularını tartışmaya açacaklar.  

Yer : İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampusu, E 1 301

Tarih: 28- 30 Ekim 2011

Program:

28 EKİM CUMA
14.00-15.00 AÇILIŞ
1.İlhan Tekeli
2.Murat Güvenç
 
15.00-18.00 OTURUM I: Kuruluş-Kurtuluş Anlatıları
Mete Tunçay (moderatör)
1.Mehmet Ö. Alkan
"Mustafa Kemal Paşa'nın Bir Lider Olarak İnşası"
2.Ahmet Demirel
"Kurucu Metin Olarak Nutuk'ta Milli Mücadele Dönemindeki Siyasal Arka Plan Anlatısının Kritik bir Değerlendirilmesi"
3.Cemil Koçak
"İnkılap Tarihçilerinin Kutsal metni: Nutuk"
 
29 EKİM CUMARTESİ
10.00-13.00 OTURUM II: Darbeler ve Demokrasi Arasında Siyasi Yaşam
Cemil Oktay (moderatör)
1.İsmet Akça
"Türkiye'de Darbeler, Kapitalizm ve Demokrasi(sizlik)"
2.İsmail Kara
"Din ile Olmuyor Dinsiz de Olmuyor: Cumhuriyet Devri Din Politikaları"
3.Serap Yazıcı
"Demokrasi Teorisi ve Uygulaması Yönünden Türkiye'de Siyasi Parti Yasakları''
 
14.00-16.00 OTURUM III: Sınıf, Kimlik, Devlet ve Birey –I
Büşra Ersanlı (moderatör)
1.Rıfat Bali
"Gayrimüslim Yurttaşlar Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Ortaya Çıkan Görüşler: Bir Bilanço Denemesi"
2.Hamid Bozarslan
"Kürd Sorunu ve Cumhuriyet'in Tarihyazimi (1923-1938)"
3.Elise Massicard
"Aleviler: Cumhuriyet Tarihyazımında Unutulmuş Özneler?"
 
16.00-18.00 OTURUM IV: Sınıf, Kimlik, Devlet ve Birey - II Fatmagül Berktay (moderatör)
1.Aksu Bora
"Modern Kadınlık: Politikadan Kültüre"
2.Sinan Birdal
"Dolabın Ontolojisi: Türkiye'de Siyaset ve LGBT-fobi"
3.Aziz Çelik
"Cumhuriyet'in Kazananları ve Kaybedenleri Olarak işçiler"

30 EKİM PAZAR
10.00-13.00 OTURUM V: Kazananları ve Kaybedenleriyle İktisat Politikaları
Çağlar Keyder (moderatör)
1.Erol Katırcıoğlu
"Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye'nin Kenetlenmiş Şirketler Dünyası ve Özellikleri"
2.Huricihan İslamoğlu
"Cumhuriyet Döneminde Tarım ve İktidar"
3.Yüksel Akkaya
"Düzen ve Kalkınma Kıskacında Emek"
 
14.00-18.00 KAPANIŞ Genel Değerlendirme
Bülent Bilmez (moderatör)
1.Mete Tunçay
2.Büşra Ersanlı
3.Cemil Oktay
4.Çağlar Keyder

(*) Adres: Eski Silahtarağa Elektrik Santralı, Kazım Karabekir Cad. No: 2/13  Eyüp / İstanbul

TARİH VAKFI HAKKINDA (Wikipedi)

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, merkezi İstanbul'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.

1991'in Eylül ayında 264 aydın girişimci tarafından Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı adıyla kurulan oluşum, 2005 Nisan ayındaki kongresinden sonra Tarih Vakfı adını almıştır.

Vakıf, Türkiye'de insanların tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını köklü bir duyarlılıkla, geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi, tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Aynu zamanda tarihi insanlara sevdirmeyi de amaçlamaktadır.

Tarih Vakfı, bugüne kadar 56 proje, 19 sergi, 10 kongre, 6 konferans, 33 sempozyum, 32 atölye, 78 söyleşi, 23 panel gerçekleştirmiş, 163 sayı Toplumsal Tarih Dergisi ve 59 sayı İstanbul Dergisi yayınlamıştır. Tarih Vakfı yayıncılık faaliyetleri kapsamında alanlarında çok büyük bir boşluğu dolduran İstanbul Ansiklopedisi ve Sendikacılık Ansiklopedisi gibi iki dev eserin yanında toplam 320 kitap yayınlamıştır.

DEMOKRAT HABER

TARİH VAKFI YURT YAYINLARI KİTAPLARINDA % 50 İNDİRİM BURADA >>>

YORUM EKLE