HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Birleşik Sol Grup adına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dikkat çeken Kürkçü, AKPM'yi seçimleri büyük bir dikkat ve çok iyi kurulmuş bir gözlemci heyetle takip etmeye çağırdı.

Türkiye’nin OHAL’de seçimine gideceğini anımsatan Kürkçü, “Avrupa Birleşik Sol Grubu adına AKPM'yi 24 Haziran erken seçimlerini büyük bir dikkat ve çok iyi kurulmuş bir gözlemci heyetle takip etmeye çağırıyorum” dedi.

Kürkçü’nün açıklamaları şu şekilde:

Dikkatinizi, iktidardaki AKP-MHP Koalisyonu'nun ilan ettiği 24 Haziran erken seçimlerine çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin kanunda yazılı olduğu tarihte yapılacağına dair yemin ve vaatlerine ve seçimlerin erkene alınabileceğini öngören yorumlara ve politikacılara yönelik ağır suçlamalarına rağmen koalisyon liderleri, acil ve geciktirilemeyecek güvenlik gerekçeleri ileri sürerek, yasal çerçevesi ancak önümüzdeki hafta belirlenecek, erken seçim kararlarını ilan ettiler.

Türkiye'nin demokratik kamuoyu bu seçimleri muhalefete yönelik bir baskın olarak nitelemekte gecikmedi. Bu emrivaki karşısında Türkiye'nin demokratik ve toplumsal muhalefet güçleri baskını geri püskürtme ve seçimleri demokrasi kavgasının sürdürüleceği bir arenaya dönüştürme kararlılığıyla hareket etme kararlılığındadır.

Sonuçları ne olursa olsun 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin geleceği üzerinde muazzam bir etkisi olacak.

Türkiyeli seçmenler, 16 Nisan 2017 tartışmalı Anayasa değişikliklerinin ardından bir kez daha şu konuda karar vermeye davet edilmiş bulunuyor: Ülke kuvvetler ayrılığının işleyişine son verecek ve Türkiye'yi bir tek adam yönetimi altına sokacak olan, orantısız bir biçimde güçlendirilmiş bir başkanlık sistemiyle mi yönetilecek, yoksa ülke parlamenter düzeni yeniden kurarak Türkiye'yi insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden uzaklaştırmaya yönelik özgürlük karşıtı ve antidemokratik hevesleri geri mi püskürtecek.

AKPM, 24 Haziran seçim sonuçlarına bağlı olarak oluşması muhtemel bir kopuşa kayıtsız kalamaz ve umarız kalmayacaktır da.

Geçtiğimiz yüzyılda bir dinsel imparatorluktan laik bir Cumhuriyete tarihsel ilerleyişiyle; Asya ve Avrasya'yı Avrupa'yla, Orta Doğu'yu Balkanlar ve Kafkaslarla, Karadeniz'i Akdeniz'le bağlayan coğrafik konumuyla; sahip olduğu 28 farklı dil ve çok sayıda inanç şekli ve dinle; yüzyıllık sorunları kadar muazzam potansiyelleriyle Türkiye'nin politik sistemi ve toplumsal ve politik tercihlerindeki meydana gelebilecek büyük çaplı değişiklikler Avrupa kıtasında olduğu gibi Avrupa Konseyi ve AKPM'de de siyasal güçlerin işleyiş ve yeniden dizilişi üzerinde muazzam bir etki yaratacaktır.

Avrupa Birleşik Sol Grubu adına AKPM'yi 24 Haziran erken seçimlerini büyük bir dikkat ve çok iyi kurulmuş bir gözlemci heyetle takip etmeye çağırıyorum. AKPM'yi bilgilendirmek isterim ki, 16 Nisan 2017 referandumunu izlemekle görevlendirilmiş heyetin raporunda dile getirilen bütün kusurlar, eşitsizlikler ve haksızlıklar artık bir seçim yasası haline gelirken, hükümet, olağanüstü hali seçim döneminde de geçerli olmak üzere yedinci kez uzatmıştır.

Demokrat Haber