Urla villaların bulunduğu alan, birinci derece doğal sit alanı kapsamından, inşaata izin veren üçüncü derece sit alanına dönüştürüldü

Gözden kaçırmayın

Bilgisayar gibi çalışabilen akıllı lensler hayatımızı nasıl değiştirebilir? Bilgisayar gibi çalışabilen akıllı lensler hayatımızı nasıl değiştirebilir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a da armağan edildiği iddia edilen ve 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarındaki yasal dinlemelere takılan Urla Hacılar Koyu’ndaki villaların bulunduğu alanı imara açtı. Yapılan değişiklikle, 122 dönümlük alanın villaların bulunduğu 40 dönümü konut alanı olarak ayrıldı.

Emre Döker’in Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, İzmir ve Manisa’yı kapsayan 1/100 binlik çevre düzeni planı geçen aylarda askıya çıkarılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu plana dayanak oluşturacağı gerekçesiyle 1/5 bin ve 1/binlik planları da hazırlayarak askıya çıkardı. Buna göre Hacılar Koyu’ndaki toplam 122 bin 470 metrekarelik alanı “Tarım ve Doğal SİT Alanı” özelliğinden çıkartan bakanlık, binlik ve beş binlik nazım imar planlarıyla bölgede yapılaşmaya izin verdi. Bu sayede, işadamları Mustafa Latif Topbaş ve Oğuzhan Boyacı tarafından Erdoğan ailesine armağan edildiği iddia edilen villalar da yasal statüye kavuşmuş oldu.

Yeni planlamaya göre villaların bulunduğu yaklaşık 40 dönümlük yer, konut alanı olarak belirlendi. Böylece geçmişte alınan yıkım kararları geçersiz kılındı.

Planlama sürecinde Defterdarlık Milli Emlak Dairesi, Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü gibi kurumların tamamı değişikliğe olumu görüş verirken, yerel yönetimlerden ise görüş alınmaması dikkat çekti. Planlamada, hangi parselin kime ait olduğu bilgisinin de verildi.

Villalara ilişkin daha önce dava açan Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Konseyi avukatlarından Şehrazat Mercan, son planlara da itiraz edileceğini belirterek, “Parsel bazında plan yapılamaz. Burada parseli geçtim kişiye özel plan hazırlanmış. Erdoğan'a armağan edildiği söyleyen kaçak villalar özel planla kurtarılmak isteniyor. Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Villalar gündemden hiç düşmedi. Erdoğan, kendisine armağan edildiği iddia edilen villaların 35 yıldır orada olduğunu öne sürmüş, ancak Google Earth görüntüleri kendisini yalanlamıştı.