Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Sağlık" başlıklı oturumda konuştu.

Koronavirüsü (Covid-19) salgınının, küresel sağlık sisteminin kurumsal, mali ve hukuksal yetersizliklerini gözler önüne serdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu nedenle Endonezya'nın, "küresel sağlık mimarisi"ni dönem başkanlığı önceliklerinden biri olarak belirlemesini isabetli bulduğunu ifade etti.

"Gelecekte yaşayabileceğimiz salgınlar karşısında bütüncül bir perspektif geliştirmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan, geçen sene temelleri atılan "G20 Finans ve Sağlık Görev Gücü"nün bu noktada önemli rol oynayacağına inandığını dile getirdi. 

Erdoğan, "Küresel salgınlarla mücadelede finansman ihtiyacını gidermeye yönelik çalışmalarımızda ilerleme kaydetmemiz gerektiği açıktır. Salgın sürecinden çıkarılacak önemli bir diğer sonuç da test, tedavi ve aşı gibi karşı önlemler konusunda dünyanın yetersiz olduğudur" dedi.

'DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDE NÜFUSUN SADECE YÜZDE 11'İ AŞILANABİLDİ'

Düşük gelirli ülkelerin aşıya ulaşamadıklarını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Düşük gelirli ülkelerde, nüfusun sadece yüzde 11'i, sağlık çalışanlarının ise yalnızca yüzde 37'si aşılanabilmiş durumdadır. Bu adaletsiz tabloyu içimize sindirmemiz mümkün değildir. Türkiye, salgın sürecinde insanı merkeze alan bir yaklaşımla küresel çabalara aktif katkı sundu. Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına da özel önem atfettik. Ülkemizde misafir ettiğimiz 5 milyon sığınmacının sağlık hizmetlerine erişimini kesintisiz sürdürdük. Geçen sene gündeme getirdiğim göç çalışma grubu kurulması teklimizin önemi daha iyi anlaşıldı."

'KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN SAĞLAM YAPILARA İHTİYAÇ VAR'

Salgınla mücadele kapsamında 161 ülke ile 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladıklarını, 19 ülkeye 6,3 milyon dozdan fazla aşı hibe ettiklerini anımsatan Erdoğan, TURKOVAC aşısıyla Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine diğer ülkelere yardım ettiğini de belirtti:

"Bu süreçte küresel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi için sağlam ve kalıcı yapılara ihtiyaç olduğu da görüldü. Üretim kapasitelerinin artırılması için ivedi adımların atılması zaruridir. Bu açığı kapatmak için halihazırda kapasite sahibi ülkelerin imkanlarından daha fazla istifade edilmelidir. G20 Endonezya Dönem Başkanlığı'nca başlatılan ve Türkiye'yle birlikte diğer 6 üye tarafından desteklenen araştırma-geliştirme iş birliği süreci şüphesiz faydalı olacaktır. Ezcümle, insanlığın sağlık politikaları açısından da siyasi liderlik ve kararlılığa ihtiyacı vardır. G20 bu bakımdan anahtar role sahiptir."

'7 SENE ÖNCE GÜNDEME GETİRDİĞİMİZ HUSUSLARIN İSABETİ GÖRÜLDÜ'

"Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna da katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen sene tüm zorluklara rağmen küresel ekonominin yüzde 6 büyüdüğüne dikkati çekti. Erdoğan, artan talep, tedarik zincirlerinde yaşanan bozulma, emtia fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde sıkıntılarının dünyayı yüksek enflasyonla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin gıda ve enerji alanında tıkanmaya, bunun da emtia fiyatlarında ilave artışlara yol açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"2015 yılındaki G20 dönem başkanlığımız sırasında gıda güvenliğini önceliklerimizden biri olarak gündemimize almıştık. Antalya'da sizleri misafir ettiğimizde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri başlıklı eylem planımıza imza atmıştık. Aradan geçen süre zarfında 7 sene önce gündeme getirdiğimiz hususların isabeti görüldü. Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüyen Sıfır Atık Projesi kapsamında bu sene Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz '2030 Gündeminin Geliştirilmesi için Sıfır Atık Yaklaşımlarının Teşvik Edilmesi' başlıklı Karar Taslağına kıymetli desteklerinizi bekliyorum."

'KÜRESEL GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİK'

Dünyadaki gıda krizine işaret eden Erdoğan, "Mevcutta, dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır. Keza, dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız" ifadesini kullandı.

Afrika'nın kuraklığın da etkisiyle kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünya beşten büyüktür şiarıyla, Afrika'nın sesinin küresel ve bölgesel meselelerde yankı bulmasını önemsiyoruz. Türkiye olarak küresel gıda güvenliğinin temini için yoğun çaba sarf ettik. Tarafların yapıcı yaklaşımları sayesinde Birleşmiş Milletler'le birlikte Karadeniz'de tesis ettiğimiz koridordan şimdiye kadar 10 milyon tonun üzerinde tahılın sevkiyatı sağlandı. İstanbul Mutabakatı, savaşa rağmen tarafların uzlaşıya varabildiklerini de gösterdi. Tabii mekanizmanın işlemeye devam etmesi için sizlerin de desteğiyle, sıkıntıya yol açan engellerin esnetilmesi noktasında adım atılması lazım. Ayrıca ihraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz."

'AVRUPA BAŞTA OLMAK ÜZERE BÖLGEMİZİN GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLIYORUZ'

Bu süreçte küresel enerji güvenliğinin tesisi ile tüketicilerin ucuz ve sürdürülebilir şekilde enerjiye erişimlerinin de öncelikli hal aldığını vurgulayan Erdoğan, "Gerçekçi, ayakları yere basan ve akılcı bir şekilde temiz enerji dönüşümünü idare etmemiz hayatidir. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz" dedi.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) güney koridorunun işlerliği bakımından hayati öneme haiz olduğunu bir kere daha gösterdiğini aktaran Erdoğan, "Küresel ekonominin büyük sarsıntılar geçirdiği böyle bir dönemde dünya G20'nin yol göstericiliğine ve birlikteliğine daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu düşüncelerle toplantımızın ve alacağımız kararların tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyor, ev sahibimiz Endonezya'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.