Mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ardından yanı başında bulunan Maliye Hazinesi'ne ait olan arazi de satışa çıkarıldı.

Zühtüpaşa Mahallesi, 427 ada, 20 parselde bulunan taşınmazın da özelleştirilmesi için Erdoğan karar çıkardı.  Özelleştirme işlemlerinin 2025 yılının sonuna kadar tamamlanacağının belirtildiği kararda: "Söz konusu taşınmazın kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

Özelleştirilen alan 3311 metrekare büyüklüğünde ve halihazırda Kalamış Yelken Kulubü Dr. Asım Macit Eğitim Tesisleri olarak kullanılıyor.

LİMANIN ÖZELLEŞTİRME KARARI SONRASI İMAR PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için; Kadıköy Belediyesi, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Kadıköy sakinlerinin itirazlarına rağmen özelleştirme kararı alınmıştı.

Geçici teminat tutarının 30 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye, 7 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek.

Kadıköy’ün en kıymetli alanlarından Kalamış Yat Limanı için 2011 yılında alınan özelleştirme kararı 2013’te yürürlüğe girmiş, daha sonra limanda yapılaşmaya izin veren imar planı değişiklikleri 2017’de yayınlanmıştı.

Kadıköy belediyesi nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak kıyı siluetini bozacağı gerekçesiyle kararlara itiraz etmişti.