"Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır" diyen Erdoğan, ayrıca "Aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz" ifadesini kullandı.

"Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim söküp atabilir, kardeşler arasına kim mesafe koyabilir, iki kardeşi hangi hudut ayırabilir, gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir! Ellerin yurdunda çiçek açarken bizim ile kar geliyor kardaşım. Bu hududu kim çizmiş gönlüme dar geliyor kardaşım. Biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak bugün burada birlikteyiz" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Batı'dan Doğu'ya kadar nerede bir kardeşimiz varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayışla ilişkilerimizi önce stratejik ortaklığa geçtiğimiz yıl da stratejik müttefikliğe çıkardık" diye konuştu.

"Her birinize kalbi sizinle çarpan genlerimizin selamını getirdim. Sizlere can Azerbaycan deyince yüreğinde fırtınalar kopan 85 milyonun selamını getirdim" diyen Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA, EGEMENLİĞİNDE GÖZÜMÜZ YOK"

"Biz haksızlık karşısında susanlardan olmadık, olmayacağız. Bu vesile ile Haydar babamızı da rahmetle yad ediyorum. Biz baskıyla tehditle korkutulanlardan olmadık asla olmayacağız. İşgale ve haksızlığa karşı her ortamda doğru olanı söylemekten meşru davamızı savunmaktan geri durmadık durmayacağız. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır. Çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle kültürüyle medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız. Nerede bir zulüm, adaletsizlik varsa sesini yükselten tüm hücreleriyle karşı çıkan yürekli bir milletin mensuplarıyız.

"Aziz kardeşim Muzaffer Ali başkumandan sayın Aliyev'in kararlı duruşu sayesinde Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur.

"ALİYEV'İN ERMENİSTAN İLE KURMAK İSTEDİĞİ KALICI BARIŞI TÜRKİYE OLARAK GÜÇLÜ BİÇİMDE DESTEKLİYORUZ"

"Meclislerimizde onayladığımız Şuşa beyannamesinde belirttiğimiz üzere savunma sanayi alanında ortak araştırma ve üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yönünde gayretlerimiz kararlılıkla sürüyor. Her alanda olduğu gibi uzay ve havacılık alanında da Azerbaycan'a yakın iş birliği içerisinde olacağız. Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında kardeş ülkelerimizdeki uzay ajansları ve ilgili makamlar bir araya geliyorlar. Vakit artık bu topraklarda başarı barış ve kalkınma hikâyesi yazmanın vaktidir. Maziden ders çıkartarak bölge halkları olarak hep birlikte geleceği inşa etmemiz gerekiyor. Savaşta olduğu gibi barışta da Azerbaycan'ın yanındayız. Aziz kardeşim Aliyev'in Ermenistan ile kurmak istediği kalıcı barışı Türkiye olarak güçlü biçimde destekliyoruz.

"BÖLGEMİZDE YENİ BİR SAYFA AÇMANIN ZAMANI GELMİŞTİR"

"Aziz kardeşimin de belirttiği üzere bölgemizde yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir. Hedefimiz kalıcı barışın tesisi güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması; kalkınmanın hızlanmasıyla bölgenin istikrarın perçinlenmesidir. Bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için Azerbaycan ile yakın temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz."