Tüm kamusal alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için 7 Temmuz’da yürürlüğe girmesi gereken yasanın uygulanmasının, AKP tarafından 3 yıl daha uzatılmasına engelliler İzmir’de tepki gösterdi.

 

2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun geçici 2. ve 3. maddesiyle 7 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken yasa, tüm kamusal alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini öngörüyordu. Erişilebilirlik standartlarının uygulanması için tanınan 7 yıllık süre AKP’li iki milletvekilinin teklifiyle 3 yıl daha uzatılarak Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandı.

 

İzmir Engelli Dernekleri ve İzmir Kent Konseyleri Birliği Engelli Meclisleri ortak bir eylemle bu kanunu protesto etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan engelliler  ‘Engelliye Hapis Yasasına Hayır’ pankartı ve yasayı eleştiren dövizler taşıyarak Büyükşehir Belediyesi önüne yürüdüler. Yürüyüş sırasında sık sık "Engelliler sokakta AKP nerede", "Mahkûm değil engelliyiz", "Yasalar rafta, hükümet lafta" sloganları atıldı.

 

Yürüyüş sırasında tekerlekli sandalyeli eylemcilerim yok kenarında bulunan su kanallarına düşen sandalye tekerleri yurttaşlar ve gazeteciler tarafından su kanalından çıkartıldı. Büyükşehir Belediyesi önünde hazırlanan demir kafesin içine girerek yasayı protesto eden engelliler, yapılan basın açıklamasından sonra sabah 09:00’a kadar sürdürecekleri  oturma eylemine başladılar. Eyleme milletvekili Musa Çam da katılarak destek verdi.

 

YASAYLA EVLERİMİZE HAPSEDİLİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi önünde İzmir Engelli Dernekleri ve İzmir Kent Konseyleri Birliği Engelli Meclisleri adına yapılan basın açıklamasını Gündüz Koçak okudu.

 

Koçak, yasayla getirilen ceza sistemiyle ‘cezayı öde, sorumluluktan kurtul’ dönemi başladığını, belirterek, “Bu kanunla gerçekte biz engelliler sonsuza kadar engellenmiş, evlerimize hapsedilmiş olduk. Kamu kurumlarının görevlerini yapmaması sonucu ödenecek ceza ise yine bizlerin verdiği vergiler ile ödenecek” dedi.

 

Koçak, evde hapis yasasının sonuçlarını şöyle sıraladı:

 

“1-Onurlu bir yaşam sürdürme hakkını en az 3 yıl ertelediği için Anayasamızın 2. maddesinde yer alan "sosyal devlet" ilkesine aykırıdır.

 

2-Devletin temel amaç ve görevlerini tanımlayan Anayasanın 5.maddesinde "kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak için gerekli şartları hazırlamaya çalışır" denmektedir. Oysa bu yasa ile gerekli şartlar ceza ödenerek süresiz yerine getirilmeyebilir. Bu nedenle bu maddeye aykırıdır.

 

3-Temel hak ve özgürlüklerden herkes kadar eşit bir şekilde yararlanma hakkını erteleyeceği için Anayasamızın 10. Maddesinde düzenlenen "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz" şeklindeki eşitlik ilkesine aykırıdır.

 

4-Yeni düzenleme, devletin engellilerin insan hak ve özgürlüklerinin tümünden diğerleriyle eşit biçimde yararlanmaları sağlama yükümlülüğünden kaçındığı için açık biçimde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine aykırıdır. Türkiye bu sözleşmelere taraf olması dolayısıyla Anayasamızın 90. Maddesine de aykırıdır.”

 

GÖREVİNİ YAPMAYANI ÖDÜLLENDİRME YASASI

Koçak, tanınan 7 yıllık sürenin 7 Temmuz.2012 tarihinde dolması gerektiğini hatırlatarak, “İktidar, bu yasayla görevlerini 7 yıldır yapmayan kamu görevlilerini ve belediye başkanlarını bir bakıma ödüllendirmiş, sorumluluklarından kurtarmıştır” dedi.

 

Koçak, 'Engellilere Evde Hapis Yasası' olarak adlandırdıkları yasayı onaylayan milletvekillerini, Cumhurbaşkanı’nı ve politika üretmeyen tüm siyasi partileri kınadıklarını belirtti.

 

Koçak, evlerine mahkûm edilseler de sonuna kadar mücadele edeceklerini, insan hakkı ihlali ve bariz şekilde ayrımcılık örneği olarak gördükleri 6353 sayılı ‘Engellilere Evde Hapis Yasası'nın 34. maddesinin Anayasa Mahkemesi'ne götürülerek iptal edilmesi için İzmirli Engelliler olarak tüm güçlerini kullanacaklarını ifade ederek açıklamasını tamamladı.

 

EYLEM GECE DE DEVAM ETTİ

Basın açıklaması sonrasında engelliler kendilerini eve hapseden yasaya tepkilerini Konak Meydanı’nı gece terk etmeyerek gösterdiler.

 

Meydana koydukları sembolik kafesin içinde ve çevresinde sabahlayan engelliler, şarkılar söyleyerek birlikteliklerini gösterdiler. Eylem sabah saatlerinde sona erdi. (Yurtsuz.net)