Emniyet Genel Müdürlüğü, baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, baro başkanlarının yürüyüşünün yasalara aykırı olarak engellendiği yönündeki eleştirilerin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ileri sürerek, “Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” iddiasında bulundu.

Yapılan açıklamada, baro başkanlarına yapılan muamelenin “hukuka uygun olduğu” savunuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının tamamı şöyle:

ARABALARLA ŞEHRE GİRİN’ DENMİŞ!

“Bazı illerimizin baro başkanlarının araçlarıyla gelmiş oldukları Ankara ili girişinde şehirlerarası karayolu üzerinde toplu olarak yürüyüş yapmak istemeleri üzerine 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun madde 6 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uymak şartıyla her yerde yapılabilir.

 İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, kamu düzenini ve asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak' şekilde ve 22'nci maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydı ile ve 22. maddede belirtilen yasak yerler, madde 22 ile 'Parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kilometre uzaklıktaki alan içinde toplantı yapılamaz ve şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.

Genel meydanlardaki toplantılarda, halkın ve ulaşım araçlarının gelip geçmesini sağlamak üzere valilik ve kaymakamlıklarca yapılacak düzenlemelere uyulması zorunludur' hükmü gereğince 'şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı' ile mevcut pandemi tedbirleri ve il hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar kendilerine hatırlatılarak yürüyüşe müsaade edilmeyeceği ancak gelmiş oldukları araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahalle gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağı belirtilmiştir.

Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirlerarası karayolunu trafiğe kapayan grup, mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu durum kamuoyunda bazı kesimler tarafından polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde ifade edilmiştir. Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.”