Açıklamada “Sınır dışı operasyonlar son bulmalıdır. Kürt sorunun çözümünde esas olması gereken demokratik ve halkçı bir çözümdür. Yaklaşık 40 yıldır çeşitli düzeylerde devam eden çatışmalı sürecin yaraları hâlâ tazedir. Askeri, militer yöntemlerle sorunun çözülmediği, çözülemediği ortadadır. Çünkü Kürt sorunu siyasal bir sorundur ve siyasal, demokratik çözüme kavuşmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’de halk yoksulluk içinde yaşarken milyarlarca liranın savaşa, silahlanmaya akıtılmasının silah tekellerini zengin etmekten öte bir anlam ifade etmediğinin belirtildiği açıklamada, şunlara yer verildi:

“Nitekim 2022 bütçesinde tüm itirazlara rağmen 246 milyar lira silahlanmaya ayrılmıştır. Dolaylı ve örtülü ilişkilerle bu rakamın 350 milyara çıktığı ifade edilmektedir. Tek adam yönetimi güç kaybettikçe içerde ve dışarda gerilimi tırmandırarak iktidarını sürdürmenin gayreti içerisindedir. HDP’nin kapatılması gündemiyle ilerleyen gerici siyasal iklim de bu süreçten bağımsız değildir. Oysa bugün halkın temel ihtiyacı iş, ekmek, demokrasi, barış, eğitim ve sağlıktır. Sınır dışı operasyonlar son bulmalıdır. Kürt sorunun çözümünde esas olması gereken demokratik ve halkçı bir çözümdür. Kürtlerin demokratik haklarına yönelik inkârcı tutum terk edilmelidir. İşçilerin birliğini ve halkların kardeşliğini güçlendirelim.”

Kaynak: Evrensel