Emek Partisi Balıkesir İl Örgütü, Kayseri'de Suriyelilere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "Hangi milliyetten olursa olsun bir kişinin işlediği suç, tüm topluma mal edilemez." denildi. Basın açıklamasına ayrıca şunblar ifade edildi:  

Kayseri'de Suriyeli bir erkeğin kız çocuğunu istismar ettiği iddiası üzerine, milliyetçi ve şoven kışkırtmalar eşliğinde Suriyelilerin dükkanları, araçları yakıldı, kentteki tüm Suriyeliler hedef haline getirildi. Hangi milliyetten olursa olsun bir kişinin işlediği suç, tüm topluma mal edilemez.  

Suriye'de yaşanan savaş ve çatışmalar neticesinde milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmış, Türkiye’de bu göçün hedef ülkelerinden biri olmuştur. Ülkemizde yaşamak zorunda kalan Suriyeliler her seçimde düşman ilan edilerek, işsizliğin, hayat pahalılığının, zamların neredeyse her kötülüğün sorumlusu olarak gösterilmekte ve hedefe konulmaktadır. Irkçı ve şoven politikalar sürdüren siyasi partiler, seçim stratejilerini göçmen düşmanlığı üzerine kurarak, oy devşirmek uğruna linç kültürünü beslenmektedir. Suriyeli ve farklı milliyetlerden göçmenler aynı zamanda sermaye için ucuzun ucuzu, güvencesiz emek olarak fabrikalarda, izbe atölyelerde en ağır işlerde çalıştırılmaktadır. İstanbul’da, İzmir’de üzerlerine kapılar kapatılarak, atölyelerde ve fabrikalarda yanarak, hayatlarını yitirmekte. Daha geçtiğimiz Mayıs ayında davası görülen, Afganistanlı Nourtani örneğinde olduğu gibi mülteciler darp edilip, sonra yakılarak öldürülüyor.  

Kayseri’de eski Bakan Taner Yıldız’ın ortağı olduğu Üç Yıldız Kutu Ambalaj ve Kutu Fabrikasında Suriyeli işçi iş cinayetinde yaşamını kaybetti ve üstü kapatıldı. İş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden mültecilerin sayıları giderek artıyor.  

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “sanayiyi mülteciler ayakta tutuyor” derken, ülkeyi ucuz emek cennetine çevirenler bir yandan mültecileri yok pahasına çalıştırıp diğer yandan her gün geri göndeririz tehdidini büyütüyor.   Bugün ülkede mülteciler sadece çalışsın, sermayenin karına kar katsın ama hiçbir hakka sahip olmasın isteniyor. İktidar ve muhalefet arasında seçim malzemesi, oy devşirme aracı haline getirilen göçmenlerin sorunlarının çözümüne dair politikalardan uzak duruluyor mülteciler yalnızca bir “fon desteği” olarak görülüyor. AKP iktidarı açısından AB’ye karşı koz olarak kullanılan, ülkede ucuz emek olarak görülen mülteciler, muhalefet açısından ise iktidarı sıkıştırmanın aracına dönüştürülmüştür. Dün gece Kayseri’de bir kez daha açığa çıktı ki, sürdürülen ırkçı, milliyetçi ve şoven politikalar bir kıvılcımla anında yangına dönüşüyor. Suriyeliler hedef haline getirilerek, gece boyunca araçlar, dükkanlar tahrip edildi. Kayseri’de yaşanan gelişmeler her an başka yerlere sıçrayacak düzeyde tartışmalar yarattı. Buradan başta Kayseri işçi ve emekçilerine sesleniyoruz. Yaşananların sorumlusu mülteciler değildir.   İstismarın sorumlusu kimse yargılanmalı ve gerekli cezaya çarptırılmalıdır. Çocukları, kadınları istismarın öznesi haline getiren, kadın cinayetlerini önlemeyen, çocuk ve kadınlara uygulanan şiddet ve istismara karşı cezasızlık politikasını sürdürerek, İstanbul Sözleşmesinden çıkan, 6284’ü tartışmaya açanlar dün Kayseri’de yaşanan istismarın sorumlusudur.   İstismarı gerçekleştiren şahsın milliyetine, dinine vatandaş olup olmamasına bakılmadan kanun önünde gerekli cezayı alması sağlanmalıdır. Fakat taciz tüm Suriyelilere mâl edilerek durum bir pogroma çevrilmeden gerekli önlemler alınmalıdır!  

Başta Kayseri olmak üzere tüm ülkede aynı sömürü koşulları altında, hatta daha ağır sömürü koşulları altında çalışan mülteci işçiler düşmanımız değil, sınıf kardeşlerimizdir. Sermayenin din, dil, ırk ve milliyet gözetmeden sömürdüğü bu düzende hepimiz bu düzene karşı birleşmeli ve mücadele etmeliyiz. Başta Kayseri’de olmak üzere ülkemizde yaşayan tüm göçmenler mülteciler sınıf kardeşimizdir.  

Türkan Elçi'den aile işletmesine saldırı hakkında açıklama Türkan Elçi'den aile işletmesine saldırı hakkında açıklama

Özellikle uygulanmakta olan emek düşmanı ekonomik program nedeniyle işçi-emekçilerdeki hoşnutsuzluğun artmasının beklendiği bir süreçte bu tür şovenizm ve milliyetçiliğin kışkırtılması, emekçilerin tepkilerinin törpülenmesi ve bu emek düşmanı politikaların üstünün örtülmesi için kullanışlı bir araç olmuştur.   Fabrikalarda, atölyelerde, tarımda büyüyen sömürü koşullarına karşı insanca yaşamak için birlikte mücadele etmeliyiz. Yerli mülteci demeden ortak mücadele hattını büyütmek için başta Kayseri’deki işçi ve emekçiler olmak üzere ülkedeki tüm işçi ve emekçileri sağ duyuya, ırkçı ve milliyetçi şoven kışkırtmalara karşı sınıf kardeşliğini savunmaya davet ediyoruz!  

EMEK PARTİSİ BALIKESİR İL ÖRGÜTÜ

Kaynak: rss