Yazılı bir açıklama yapan Emek Partisi, "Artık mahkemelerden adil bir karar beklemek beyhude bir beklenti oldu. Artık kimse adil, bağımsız bir yargıdan söz edemiyor." dedi.

Partiden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Tek adam yönetiminin “adalet” cilasının son kalıntıları da döküldü. Yargı kararlarının siyaseten ve iktidar sözcülerinin talimatlarıyla verildiği, Gezi davasında olduğu gibi beraat kararları sonrası “olmadı baştan” yargılamaların tekrar nasıl devreye sokulduğu artık herkesin malumudur. 

Artık mahkemelerden adil bir karar beklemek beyhude bir beklenti oldu. Artık kimse adil, bağımsız bir yargıdan söz edemiyor. Zira birçok yanıyla 12 Eylül faşist rejimindeki yargıdan da berbat yargı kararlarıyla karşı karşıyayız.

Adil bir yargıyı biz kuracağız. İşçiler, emekçiler, faşist bir rejimin adım adım inşasına karşı çıkan herkes…
Artık, birleşme zamanıdır. Amasız, fakatsız; emek ve demokrasi güçleri birleşmelidir.

Tek adam yönetimi son bulmalıdır. Yoksa hak mücadelesi verenlerin bir bahaneyle ağırlaştırılmış müebbet, 18 yıl hapis cezasına mahkûm edilmesi işten bile değildir. Eşitlik isteyen, iş, ekmek talep eden, sömürüye karşı çıkan, doğayı ve çevreyi savunan herkes “hükümeti yıkmak teşebbüsü”nden cezalandırılabilir! Siyasal iktidar her hak talebini “darbecilikle” yaftalayarak adeta bir ezme harekâtını başlatmıştır. Bu bakımdan Gezi Davasında verilen haksız, hukuksuz, dayanaksız ağır hapis cezaları tüm topluma gözdağıdır.
 
Bu karanlığı aşmak için tek çare birleşmek ve mücadele etmektir. Gezi Direnişi bir hak mücadelesidir. Gezi Direnişi adil yargı, demokrasi, doğanın ve çevrenin korunması için milyonların sokaklara dökülmesidir. Bugün verilen ağır cezalar, insanların aynı taleplerle bir daha sokaklara çıkmaması için verilmiştir. Ama hak ve özgürlükler için başka bir yol yoktur. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz.
 
“Her yer Gezi, her yer direniş” demeye devam edeceğiz. Zalimler sonlarına doğru zulmünü daha da arttırır. Er ya da geç; emek ve demokrasi güçleri kazanacaktır. Baskı, zulüm ve sömürü düzeni son bulacaktır.
 
Gezi’de yargılanan arkadaşlarımıza verilen cezalar halk vicdanında yok hükmündedir. Tutuklama kararları iptal edilmeli, yargılananlar serbest kalmalıdır.
 
Emek ve demokrasi güçlerini tüm illerde yan yana gelmeye, bu ceberut politikalara karşı birlikte ses çıkarmaya çağırıyoruz. Ayrıca 1 Mayıs meydanlarında toplanacak yüz binler tek adam yönetimine ve sermaye düzenine en iyi yanıt olacaktır.