Elektrik tüketiminin faturalandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Kararda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) 31/01/2022 tarihli toplantısında; 31/12/2021 tarihli ve 10707 sayılı Kurul Kararı ile mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kWh olarak belirlenen tüketim miktarının, 1/02/2022 tarihinden itibaren düzenlenecek faturalar için günlük ortalama 7 kWh olarak güncellenmesine karar verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısı sonrası konya ilişkin şunları söylemişti: “Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının iki kat, hatta üç kat arttığı şikayetleri üzerine, ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenme talimatını verdik. Bu çerçevede, en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayından sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir."