Evlilik birliğinin temelinden sarsılması; günümüzde en fazla karşımıza çıkan boşanma sebebidir. Şiddet eylemleri de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve kişilerin boşanmasına sebebiyet vermektedir. Şiddet eylemlerinden kasıt sadece fiziksel şiddet değildir. Bunun yanı sıra duygusal şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet şeklinde de şiddet eylemleri bulunmaktadır. Bu makalemizde ekonomik şiddet eylemleri ve bu şiddet eylemlerinin boşanma davasına yansıması üzerinde duracağız. Eğer aşağıda bahsedeceğimiz evlilik içi durumların varlığından şüpheleniyorsanız bir boşanma avukatından hizmet almanızı öneririz.

Ekonomik Şiddet Ne Demektir?

Ekonomik şiddet; eşlerden birinin; kendisinden ekonomik olarak daha zayıf eşine karşı ekonomik gücünü kullanarak onu haksız surette kontrol altına alması veya onu tehdit etmek için kullanmasıdır. Örnek vermek gerekirse eşlerden birisinin; eşinin maddi ihtiyaçlarını kasıtlı olarak karşılamaması, paradan yoksun bırakması, para vermeyi çeşitli şartlara bağlaması ekonomik şiddet eylemleri içerisinde sayılabilecektir. Ekonomik şiddet eylemlerinin pek çok çeşidi bulunmakta olup tanımda da belirttiğimiz üzere eşlerden birisinin ekonomik gücünü haksız surette diğer eşine karşı kullanması ve eşini bu ekonomik imkanlarından mahrum bırakması veya bu yönde tehdit etmesi gerekmektedir.

Ekonomik Şiddet Uygulayan Eşe Karşı Boşanma Davası Açılabilir mi?

Yukarıda tanımını verdiğimiz üzere ekonomik şiddet eylemlerini gerçekleştiren eşe karşı boşanma davasının açılması mümkündür. Ancak bu ekonomik şiddet eylemlerinin evlilik birliğini temelinden sarsması ve diğer eşin bu şartlarda evlilik birliğini devam ettirmesinin kendisinden beklenememesi gerekir.

Yine ekonomik şiddet eylemlerinden bahsedilebilmesi için eşin bunu kasıtlı olarak yapması, ekonomik güce sahip olmasına rağmen bunu eşinden sakınması gerekir. Ancak bu şartlarda ekonomik şiddetin var olduğundan bahsedilebilecektir. Eğer eşin zaten yeterli maddi gücü yoksa bu durumda ekonomik şiddet sebebiyle boşanma davası değil başkaca sebeplerin tartışılması gerekecektir.

Eşin Cimrilik Göstermesi de Ekonomik Şiddet Midir?

Yargıtay kararlarında eşin cimri davranışlar sergilemesi veya aşırı tutumlu hareketlerde bulunmasının da boşanma sebebi olduğu kabul edilmiştir. Bu kapsamda ekonomik imkanı olmasına rağmen eşinin temel ihtiyaçlarını karşılamayan bu ihtiyaçlarda kısıntılar gösteren eşin boşanma davasında kusurlu olduğu kabul edilmektedir.

Borca Batık Hayat Süren Eşin Ekonomik Şiddet Gösterdiği Söylenebilir mi?

Yine pek çok Yargıtay kararında; eşlerin birlik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği ve bu kapsamda borca batık bir hayat sürmesi halinde kusurlu olacağı ifade edilmektedir. Özellikle; herhangi bir engel olmamasına rağmen çalışmayan ve sürekli iş değiştiren işten kovulan eşin birlik yükümlülüklerini yerine getirmediği için kusurlu olduğu kabul edilmektedir.

Bunun yanı sıra eşin çok fazla borçlanması veya bu kumar oynaması ve bu borçları ödeyememesi bu sebeple diğer eşin alacaklılar tarafından rahatsız edilmesi gibi durumlar da borçlu eşin kusurlu olduğu ve boşanma davasından haksız olduğu kabul edilmektedir.

Ekonomik Şiddeti Sadece Koca Mı Gerçekleştirir?

Uygulamada ekonomik şiddet eylemlerinin genelde kocalar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Ancak ekonomik şiddetin sadece koca tarafından gerçekleştirileceğini söylemek yanlış olacaktır. Tarafların sosyal – ekonomik durumları ve evlilik birliği yükümlülüklerinden hangilerini yerine getirdiklerine bakılarak bir tespit yapılması daha doğrudur. Evlilik birliği içerisinde kadın çok daha zengin veya çok daha fazla kazanıyorsa ve bu ekonomik gücünü eşi üzerinde bir baskı veya tehdit aracı olarak kullanıyorsa pekala kadının da ekonomik şiddet gerçekleştirdiğinden ve boşanma davasında kusurlu olduğundan bahsedilebilecektir.

Kadın Çalışıyorsa Yine de Ekonomik Şiddet Mağduru Olması Mümkün Müdür?

 Ekonomik Şiddet mağduru olunması kişinin çalışıp çalışmamasından tamamen bağımsızdır. Kadın çalışsa da çalışmasa da kocasının davranışlarından dolayı ekonomik şiddet mağduru olabilir ve mağduriyeti sebebi ile boşanma davası açabilir.

Yargıtay kararlarında kadının çalışmak istemediği bir işte çalışmaya zorlanması, yine çalışmak istemesine rağmen çalışmasına engel olunması veya çalıştığı bir işten çıkarılmasına sebebiyet verilmesini de ekonomik şiddet eylemleri içerisinde saymıştır.

Kadın çalışsa da çalışmasa da kocası; kendisine ekonomik olarak bağımlı hale getirmeye çalışıyorsa, ekonomik gücünü bir baskı ve tehdit aracı olarak kullanıyorsa ve bu sebeplerle kadın ekonomik olarak özgür hareket edemiyorsa ekonomik şiddet mağduru olduğunun kabulü gerekecektir.

Ekonomik Şiddet Uygulayan Eşten Tazminat Alınabilir mi?

Ekonomik şiddet eylemleri gerçekleştiren eşten boşanmanın yanı sıra tazminat da alınması mümkündür. Boşanmanın yanı sıra bu tür davalarda ayrıca maddi ve manevi tazminat da talep edilmelidir. Ekonomik şiddet eylemleri öncelikli olarak diğer eşin kişilik haklarını zedelediği, insan onuruna zarar verdiği için manevi tazminat sebebidir. Bunun yanı sıra; boşanmak ekonomik şiddet mağduru eşin ekonomik menfaatlerine de zarar vereceği için uygun miktarda maddi tazminata da hükmedilmesi gerekecektir.