Aksoy Araştırma tarafından yapılan ankette, zamların etkisi değerlendirildi. Ankete katılan katılımcıların büyük çoğunluğu zorluk yaşadığını belirtirken, AKP ve MHP’ye oy verdiğini belirten seçmenlerin yüzde 70’ten fazlası durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Temel tüketimle ilgili hayat pahalılığı tartışmaları devam ederken doğalgaz ve elektrik faturalarındaki zamlar ocak ayında en çok konuşulan başlıklar oldu.

Gündemdeki gelişmelere paralel olarak Türkiye Monitörü 2022 5. hafta araştırmasında katılımcılara doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemede ne derece zorlandığı soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 83,4’ü elektrik faturasını öderken çok zorlandığını belirtti. Zorlanmadığını/Hiç zorlanmadığını belirtenlerin oranı bu araştırmada yüzde 8,2 oldu.

Parti bazında seçmenin zorlanma durumuna bakıldığında genel olarak ortalamanın çok üzerinde ödeme zorluğuyla karşılaşma olduğu görüldü.

Buna rağmen görece daha az zorlanan grup AKP ve MHP seçmenleriydi. AKP seçmeninin yüzde 72,4’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 70,6’sı çok zorlandığını/zorlandığını ifade etti.

Doğalgaz faturasını ödemekte zorlananların oranı, Türkiye Monitörü 5 hafta araştırmasında yüzde 78,8 oldu.

Zorlanmadığını/Hiç zorlanmadığını belirtenlerin oranı yüzde 11,4 olarak açıklandı.

Parti bazında incelendiğinde benzer bir şekilde doğalgaz faturasını öderken, diğer partilere oranla daha düşük oranda zorlanan seçmen AKP seçmeni oldu.

Buna rağmen, AKP seçmeninin yüzde 68,6’sı doğalgaz faturasını öderken zorlandığını/çok zorlandığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET GEÇİNMEYE YETMİYOR

Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla ilgili gelişmelere paralel olarak araştırmada, asgari ücretin ne derece yeterli olduğu soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 77’si 4 ve altı puan vererek asgari ücretin yeterli olmadığını ifade etti. Asgari ücretin geçinmek için hiç yeterli olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 54,9 olarak açıklandı.

Genel olarak en olumlu görüş AKP seçmenine ait olmasına rağmen AKP seçmeninin de yarısından fazlası (yüzde 59,8) asgari ücretin yeterli olmadığı yönünde görüş belirtti.

EKMEK KUYRUKLARI GERÇEK

Artan fiyatlarla birlikte Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan kuyruklar gündemde sıkça yer aldı.

Karşılıklı iki farklı söylemi değerlendiren Türkiye Monitörü, bu söylemleri baz alarak katılımcıların görüşüne başvurdu.

Araştırmaya katılanların yüzde 77’si halk ekmek kuyruklarıyla ilgili çıkan haberlerin gerçek olduğunu belirtti.

Kalan yüzde 23 ise haberlerin gerçek olmadığını, siyasi algı operasyonu olduğunu düşündü.

AKP ve MHP seçmeni de genel olarak ekmek kuyruklarıyla ilgili haberleri inandırıcı buldu.

AKP seçmeninin yüzde 61,6’sı, MHP seçmeninin ise yüzde 64,9’u haberlerin gerçek olduğunu ifade etti.

Araştırmaya katılanlara normal gelirli bir insan ile zengin insan arasındaki bir davanın nasıl sonuçlanacağı üç şık olarak soruldu. Katılımcıların yüzde 77,3’ü her zaman zenginin kazanacağını belirtti.

Her zaman haklı olanın kazanacağını belirtenlerin oranı katılımcıların yüzde 20,2’siydi. Parti bazında incelendiğinde yine benzer bir durumla karşılaşıldı.

Her bir parti grubunda seçmenin yarısından fazlası her zaman zengin insanın kazanacağını düşünüyor.