Eğitim Sen, okul ve işyerlerinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” verecek.  

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi Yaşamsaldır” kampanyası kapsamında sendikanın Ankara 1 Nolu Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Eğitim Sen Genel Kadın Sekreteri Simge Yardım, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığının sokakta, evde, işte, derste yani yaşamın her alanında; aile, okul, hukuk, ahlak, din ve medya tarafından sistemli bir şekilde inşa edildiği ataerkil egemen işleyişte, eğitim sistemi bu eşitsizliklerin sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'deki eğitim sisteminin özellikle kadınların ve kız çocuklarının geleneksel cinsiyet rollerini meşrulaştıran yapısı, AKP-MHP iktidar bloğunun muhafazakâr ve gerici cinsiyet anlayışıyla birlikte derinleşmektedir” dedi.

‘KADINLARIN OKULA ERİŞİM YETERLİ DEĞİLDİR’

Yasal olarak cinsiyet eşitliğini düzenleyen hükümler yer alsa da uygulamasının olmadığını ifade eden Yardım, “Eşit olmayan güç dağılımlarının var olduğu bir toplumda ve eğitim sisteminde, uygulamada kadın ve erkek eşitliğinden söz etmek mümkün değildir. Günümüzde kadınların ve kız çocuklarının okuma yazma ve okula erişim oranları geçmiş yıllara göre artış göstermektedir. Ancak okula erişim yeterli değildir. Kız çocukları toplumsal yaşamın her alanında ciddi boyutlarda şiddet riski altında, cinsiyetleri nedeniyle daha fazla ayrımcılığa maruz kalmakta, karar alma süreçlerinde dikkate alınmamaktadırlar” şeklinde vurguladı.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DERSİ

Eğitim Sen olarak toplumsal cinsiyet rollerine karşı her zaman mücadele ettiklerini belirten Yardım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında tüm okul ve işyerlerinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dersi” vereceklerini duyurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet rollerini öğrencilere anlatacakları etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Yardım, “Bu etkinlikler kapsamında sınıfta öyküler anlatılması, kadın ve erkekle ilişkilendirilen sembollerin tartıştırılması, cinsiyet kalıpları ile ilgili öğrencilerde sorgulayan bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bir ders saatini kapsayacak bu etkinlikler farklı yaş gruplarına göre planlanmıştır” şeklinde konuştu

Yardım, 8 Mart gününde tüm eğitim emekçilerini toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi için bir ders saatini ayırmaya davet etti

‘EŞİTLİĞİ SAĞLAYAN MEKANİZMALAR UYGULANMALI’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) taleplerinin karşılanması için çağrıda bulunan Yardım, şunları dile getirdi: 
 
“* Siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla uluslararası sözleşmelere atılan imzaların gereğini yapmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi tüm kademelerde ve üniversitelerin tüm bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır.
 
* Eğitim öğretim müfredatı, cinsiyet eşitliği perspektifi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uygulanmalı, cinsiyet eşitliğinin esas alındığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır.
 
*"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılık ve Mobbing" başlıkları hizmet içi eğitim konuları haline getirilerek tüm eğitim emekçilerinin bu eğitimleri alması sağlanmalıdır. İstanbul Sözleşmesinin feshi iptal edilerek, sözleşme etkin bir biçimde uygulanmalıdır.”