Artan ekonomik sorunlar, yükselen maliyetler karşısında mesleklerinin ekonomik tehdit altında olduğunu söyleyen eczacılar, 16 Ekim’de Ankara’da miting yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelecek olan eczacılar, Tandoğan Meydanı’nda buluşacak. 
Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) düzenlediği mitingde 46 bin eczacının yaşadığı sorunlara çözüm ve halkın ilaca erişim kolaylığı için talepler dile getirilecek.

‘500 BİN KİŞİYİ ETKİLEYEN SEKTÖRÜN KRONİK HALE GELMİŞ SORUNLARI VAR’

16 Ekim Büyük Eczacı Mitingi’ne giden süreçle ilgili bilgi veren Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, 54 Bölge Eczacı Odası ile birlikte, sağlık sistemi içinde kendi alanlarıyla ilgili tüm mevzuat ve düzenlemeler hakkında hem mevcut durumu hem de beklentilerini aylardır birçok platformda aktardıklarını söyledi.

Üney, “Ülkemizde 46 bin eczacı ve 80 binden fazla eczane çalışanı var. Aileleri dahil edildiğinde yaklaşık 500 bin kişiyi etkileyen bir sektörün kronik hale gelmiş sorunları var. Pek çok kişi için gelir ve istihdam kapısı olan eczacılık mesleği ciddi sıkıntılar yaşıyor. Her iki eczaneden biri kapanma riskiyle karşı karşıya” dedi.

‘İLAÇ YOKLUĞU NEDENİYLE VATANDAŞ DA MAĞDUR OLUYOR’
Sorunun hastalara ilişkin boyutuna da değinen Üney, “Yüksek ilaç farkları ve ilaç yoklukları nedeniyle vatandaşlarımız mağdur oluyor. Sistem yüzünden hastalar eczacılarla karşı karşıya geliyor. 16 Ekim Büyük Eczacı Mitingi’nde talebimiz sadece eczane ekonomilerinin düzelmesi değil. Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı haksızlıklar, tedavisi için gereken ilacı eczane eczane arayan, yüksek ilaç fiyat farkları nedeniyle beli bükülen vatandaşlarımız için de ses vereceğiz” diye konuştu.

MİTİNG ALANINDAN VERİLECEK MESAJLAR
Üney, mitingde verecekleri mesajları şöyle sıraladı:

• İlaç Fiyat Kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulması,

•Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan ilaç alım protokolünde gerçekçi iyileştirmeler yapılması,

• Kamuda görev yapan eczacılarımızın çalışma koşulları ve özlük haklarında uygun-hakkaniyetli düzenlemeler yapılması

•Hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarının kaldırılması,

•İlaç yokluklarına son verilmesi

•Uluslararası standartta kaliteli bir eczacılık eğitimi sağlanması adına kontrolsüzce eczacılık fakültesi açılmasına son verilmesi

• Sunulan sağlık hizmetinde kalite ve etkinliği artıracak hasta danışmanlık ve takip hizmetleri üzerinden Eczacılara Meslek Hakkı verilmesi.