İşte dünyanın en 'LGBT dostu' ülkeleri

Bazı ülkeler LGBT bireylere sağladığı hak ve eşitlik bakımından öne çıkıyor...

İşte dünyanın en 'LGBT dostu' ülkeleri

İsmail Alacaoğlu / Radikal Blog

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik tartışmalar uzun yıllardır sürerken dünyanın bazı ülkeleri LGBT bireyleri tanıma ve onları ayrımcılıktan koruma yolunda adımlar atmayı ve yasalar çıkarmayı gerekli görmüşlerdir. Bu yasalar cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliği farklı olan bireylerin tüm vatandaşlara tanınan haklardan eşit bir şekilde faydalanmasını ve ayrımcılıklardan korunmalarını esas alıyor. Böylece bazı ülkeler LGBT bireylere sağladığı hak ve eşitlik bakımından öne çıkıyor.

Bu listedeki ülkeler, hemcins evliliği ve çiftlerin evlat edinebilme hakkı ile eşcinsellere ve transseksüellere yönelik ayrımcılık karşıtı yasaların mevcudiyeti gibi kriterler doğrultusunda belirlenmiştir.

Arjantin

2003 yılında Rio Negro ve City of Buenos Aires'te yürürlüğe giren yasayla hemcins çiftlere sivil birliktelik anlaşması imkanı veren eyaletlere 2007 yılında Villa Carloz Paz, 2009 yılında da Rio Cuarto katıldı. Arjantin’de hemcins evlilik 15 Temmuz 2010 yılında yasallaştı. Yürürlüğe giren bu yasayla birlikte hemcins çiftler evlat edinme hakkına da sahip oldular. Bunun dışında 2012 yılında yürürlüğe giren Cinsiyet kİmliği Yasası'yla transseksüellerin trans geçiş süreçlerindeki tüm masraflarının sağlık sigortası tarafından karşılanmasına ayrıca herhangi bir doktor ya da mahkeme kararına gerek olmadan kimlikteki cinsiyetlerini, isimlerini, fotoğraflarını değiştirme hakkı tanındı.

İsveç

İsveç 1944 yılında eşcinselliği suç olmaktan çıkaran ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Ayrıca 1972 yılında translara geçiş operasyonu hakkı veren dünyanın ilk ülkesidir. Öte yandan transseksüellik ancak 2008 yılında hastalık olmaktan çıkarılmıştır.

1995 yılından itibaren birlikteliklerini kayıt altına alma hakkına sahip olan hemcins çiftler, 2003 yılında evlat edinme hakkına kavuşmuşlardır. 2009 yılında ise hemcins çiftlere evlenme hakkı tanınmıştır. İsveç LGBT oluşumların çatı örgütü olan ILGA'nın hazırladığı raporlarda Avrupa'nın en lgbt dostu ülkesi olarak tanımlanmaktadır.

1987 yılında anayasaya cinsel yönelim ibaresi eklenerek eşcinseller ayrımcılığa karşı anayasl koruma kazanmışlardır.

Belçika

2000 yılından itibaren hemcins çiftlere sivil birliktelik hakkı tanıyan Beşçika 2003 yılında dünyanın hem cins çiftlere evlenme hakkı tanıyan ikinci ülkesi oldu, 2006 yılından bu yana da evlat edinebilme hakkına sahipler. Belçika'da cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılık karşıtı yasa da 2003 yılından beri yürürlükte.

 Trans geçişi ise 2007 yılına kadar mahkeme kararı gerektiriyordu. Şimdi trans geçişi için mahkeme kararı gerekmiyor ancak kısırlaştırma ameliyatı trans geçiş süreci için halen bir zorunluluk.

Kanada

Kanada’da 2004 yılında Ontario ve British Columbia eyalatlerinde yasallaştı, 2005 yılında ise tüm ülkede geçerli bir yasa haline geldi. Ayrıca hemcins çiftlerin birlikte evlat edinme ya da partnerinin çocuğunu evlat edinme hakları yasal olarak düzenlenmiş.

1998 yılından beri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılık karşıtı yasa yürürlükte.

1992 yılından bu yana da Kanada ordusunda cinsel yönelim ayrımcılığı karşıtı bir politika izliyor.

Danimarka

Danimarka 1989 yılında çıkardığı yasayla hemcins çiftlere birlikteliklerini kayıt altına alma hakkı tanıyan dünyanın ilk ülkesi oldu. 15 Haziran 2012 yılında ise eşcinsel evliliğini yasallaştırdı.

1999 yılından itibaren hemcins çiftlere partnerinin çocuğunu evlat edinme hakkı tanıyan Danimarka, 2010 yılından bu yana da birlikte evlat edinme hakkını tanıyor.

2004 yılında çıkan bir yasayla birlikte Danimarkalı LGBT bireyler nefret söylemi de dahil her türlü ayrımcılıktan yasalarla korunuyor.

İzlanda

İzlanda'da LGBT bireyler 1996 yılından bu yana hizmetlere erişimde, sağlık alanında, istihdamda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılık karşıtı kanunla korunuyor. Ayrıca nefret söylemi de bu kapsamda.Aynı yıl hemcins çiftlere yasal olarak tanıyarak kayıtlı birliktelik hakkı ve 2006 yılında çiftlere evlat edinme hakkını vermiştir. 2010 yılında ise eşcinsel evlilik yasasını onaylanmıştır. 

Hollanda

1993 yılından bu yana cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılığı yasaklayan bir kanuna sahip olan Hollanda 2001 yılında hemcins çiftlerin birlikteliklerini kayıt altına alabildikleri dünyanın ilk ülkesi olma ünvanına sahip. 2001 yılında birliktelikleri tanırken aynı zamanda çiftlere birlikte evlat edinme ve partnerinin çocuğunu evlat edinme hakkını verirken 2005 yılında başka ülkelerden de evlat edinme hakkını hemcins çiftlere de tanımıştır.

Uzun yıllar dünyanın en eşcinsel dostu ülkesi olarak tanımlanan Hollanda'da son yıllarda eşcinsellere yönelik işlenen suçlarda bir artış görülmektedir. 

Norveç

Norveç 1981 yılında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılığa karşı kanun çıkaran dünyanın ilk ülkesi olma ünvanına sahiptir.

1993 yılından itibaren hemcins çiftler birlikteliklerini kayıt altına alabilirken 2009 yılında cinsiyet nört evlilik yasasını onaylanarak evlilik kurumu cinsiyetten bağımsız bir özellik kazanmıştır. Aynı yıl çiftlere evlat edinme ve lezbiyen çiftlere de sunni döllenme yoluyla çocuk sahibi olma hakkını vermiştir.

Güney Afrika

1995 yılında yürürlüğe giren  ve istihdamda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılığı yasaklayan kanuna 1997 yılında hizmetlere erişimde ve her türlü dolaylı ayrımcılık ve nefret söylemi ibareleri ekleyerek genişletilmiştir.

1999 yılından beri eşcinsel birliktelikleri tanıyan ve 2002 yılında evlat edinme hakkı veren Güney Afrika 2006 yılında hemcins evliliği yasalaştırmıştır.

İspanya

İspanya'da hemcins evlilikler 2005 yılında tanınmıştır. Çiftler evlat edinme hakkına da sahiptir. Ülkede LGBT bireyler her türlü cinsel yöenlim ve cinsiyet kimliğine yönelik ayrımcılıktan yasalarla korunmaktadır.

2013 yılında yapılan bir araştırma eşcinselliğin toplumun % 88'i tarafından kabul gördüğünü göstermektedir, bu oranla İspanya dünyada eşcinselliğin kabulünün en yüksek olduğu ülkedir.  

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2014, 14:38

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER