Bugün yayımlanan ‘İklim Hareketinin Durumu 2022’ raporu, iklim kriziyle mücadelede gelinen noktayı 40 gösterge üzerinden inceledi. Sonuç pek iç açıcı değil.

Gelişmiş ülkelerde hamburger tüketimini haftada ikiyle sınırlamak, toplu taşıma kapasitesini bugünkünün altı katına çıkarmak, kömürü kullanımdan kaldırılmak…

Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (World Resources Institute) bugün yayımladığı raporda, 2030 yılına kadar küresel sera gazı emisyonlarını yarıya indirmenin anahtarı olabilecek uygulamalardan yalnızca üçü. Araştırma iklim krizyle mücadelede 40 ayrı göstergeyi inceleyerek gidişat konusunda bir çıkarımda bulunuyor ancak gelinen nokta hiç de iç açıcı değil, “bazı sektörlerde kötüye gidiş var, bazılarındaysa yeterince hızlı ilerleme kaydedilemiyor.”

KRİZİN YOĞUNLAŞTIĞI ALANLAR

En çok endişe duyulan konu, yenilenebilir enerjilerin daha çok kullanılması gerek bir dönemde, tam tersine fosil yakıt kullanımının artması. Emisyonu azaltmak için gerekli olan teknolojilerin yeterince hızlı benimsenmediği çelik üretimi, otomobil kullanımı, orman kayıplarının durdurulamaması ve tarım kaynaklı emisyonlar da alarm veriyor.

ET MESELESİ

Raporda değinilen bir konu da kırmızı et tüketiminin azaltılması. Tüketimin ‘tehlikeli‘ olmaktan çıkması için, gelişmiş dünyanın haftada yaklaşık iki hamburgere denk gelecek kadar et tüketmesi gerektiği belirtiliyor.

Rapordan sorumlu kuruluşlardan Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün CEO’su Ani Dasgupta, bu yıl dünya genelinde görülen aşırı hava koşullarına da dikkat çekiyor: “Dünya, sadece 1,1 derecelik ısınmanın yol açtığı yıkımı gördü. İnsanları ve gezegeni koruma mücadelesinde bir derecenin her parçası önemli”.

FOSİL YAKIT EKONOMİ VE GÜVENLİK İÇİN DE KÖTÜ

Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan Climate Analytics’in CEO’su Bill Hare de, dünya çapında elektrik üretimi için artan gaz kullanımı konusunda uyarı yaptı: “Özellikle endişe verici olan, düşük maliyetli ve daha sağlıklı alternatifler olmasına rağmen fosil yakıttan elektrik üretimindeki artış. Salgın ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali gibi faktörlerin hızlandırdığı kriz, fosil yakıtlara olan bağımlılığın sadece iklim için değil güvenlik ve ekonomide de riskleri beraberinde getirdiğini çok net bir şekilde gösterdi.”
Raporun bulguları, önümüzdeki ay Mısır’da başlayacak olan Cop27 BM iklim zirvesinde dünyayı yönetenlere sunulacak.

Kaynak: Diken