12.Uluslararası Kadın Hakları ve Kalkınma Forumu- Awid’  toplantısının sloganı “Kadın Hakları ve Adaleti geliştirmek İçin ekonomik gücü dönüştürmek” olacak.

 

Dört  gün sürecek toplantılarda “Emek ve Çalışma, Militarizm, Şiddet ve Çatışma, Devletin Rolü, Cinsellik, Gezegen ve Ekolojik Sağlık, Finans Akışları, Kaynakların Kontrolü ve Kaynaklara Erişim, Özel Sektör ve Şirket İktidarı, Kültür ve Din ile Küresel Yönetişim” olacak.

 

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Kadın hakları örgütleri, sivil toplum kurum ve kuruluşlarından, 2000’in üzerinde kadın hakları aktivisti Haliç Kongre Merkezinde 19-22 Nisan günleri  4 gün sürecek toplantılarda bir araya geliyor. 12.Uluslararası Kadın Hakları ve Kalkınma Forumu- Awid’in düzenlediği toplantının sloganı “Kadın Hakları ve Adaleti geliştirmek İçin ekonomik gücü dönüştürmek” olacak. Dört gün sürecek toplantılarda “Emek ve Çalışma, Militarizm, Şiddet ve Çatışma, Devletin Rolü, Cinsellik, Gezegen ve Ekolojik Sağlık, Finans Akışları, Kaynakların Kontrolü ve Kaynaklara Erişim, Özel Sektör ve Şirket İktidarı, Kültür ve Din ile Küresel Yönetişim” başlıkları altında“Ekonomik gücü dönüştürmede direniş ve kolektif örgütlenme,  Feminist Bilişim, İletişim ve Teknoloji (BIT) İstasyonu, Taktiksel Teknoloji Kolektifi, Müslüman Toplumlarda Yaşayan Kadınlar, Kadınların Öğrenme Ortaklığı, Dünyanın Nabzı,  Kadınların Güçlenmesi Yolları ve Ön Cephe Savunucuları, 2015'in Ötesinde Kalkınma Gündemi ve BM Kadınları’nın rolü, Seks işçiliğinde para ve işi inceleme ile Zevkin gücü” gibi konular ele alınacak.

 

AWID -2012 Forumunun amacı  ‘Ekonomik gücün kadınlara ve gezegene nasıl etkide bulunduğunu incelemek, birlikte kadın hakları ve adaleti geliştirmek için daha güçlü daha etkili stratejilere katkıda bulunmak için, hem insan hakları hem adalet yaklaşımlarıyla bu konulara ilişkin çalışma yürüten çok çeşitli gruplar arasında bağlantılar sağlamak’ olarak belirtiliyor. Dünya kadınlarına yapılan çağrıda‘Her zamanki düşüncelerinizi sorgulamaya?  Her günkü aktivizminizin veya çalışma yerinizin dışındaki aktörlerle hareket etmeye?  Hep birlikte ekonomik gücü dönüştürebilmek için sınırları aşan ittifaklar kurmaya hazır mısınız?’ soruları soruluyor ve şu görüşlere yer veriliyor “Sömürgecilik mirası, komünizmden çalkantılı geçişler ve neoliberal politika reçeteleri kamu kaynaklarını özel sektörün ellerine teslim etmiş, çevreye geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar vermiş, tırmanan militarizasyonu teşvik etmiş, insan haklarını zayıflatmış, birkaç istisnayla neyin değeri olduğu belirlemek üzere yaşanmış insan deneyiminden ziyade kapitalist piyasalara izin vermiştir.  Ekonomik güç ayrıca, üreme ve cinsellik haklarından kadına yönelik şiddete, eğitime, siyasal katılıma ve sağlığa, tüm kadın hakları konuları ve gündemlerini etkilemekte, bunlarla çakışmaktadır. Kadınların ihtiyaç ve gerçekliklerini dikkate alan, katkılarına değer veren ekonomik sistemler olmadan haklar ve adalet de mümkün olmaz.  ‘Sonuç olarak pek çok insan, özellikle kadınlar sistematik olarak ekonomik karar alma ve diğer karar mekanizmalarının dışında bırakılmıştır. Yine de tüm farklılıklarıyla kadınlar uzun zamandır sistemdeki çatlak ve kırıkları müzakere etmenin yanı sıra harcama ve hizmetlerdeki kesintilerin bıraktığı boşluğu doldurmaktalar’.

 

Toplumsal değişimi tetikleyip hayata geçirmek için çeşitli yaratıcı yollarla yeni bilgi ve iletişim teknolojileri kullanan genç kadın ve kızlar. Çalışmanın ne anlama geldiğini, bakım çalışmalarının neden göz önünde tutulması gerektiğini yeniden tanımlayan seks işçileri, göçmen işçiler, ev içi çalışanlar. Kadın hakları ve adalet aktivistleri olarak bu tarihi dönemde farklılıklarımız üzerinden bir araya gelme sorumluluğuna sahibiz. Şimdi siyasal aktörler olarak yılların deneyim ve bilgisini yürürlükteki eleştirel ekonomi tartışmalarına daha etkin katılmak için bir araya getirmenin, kolektif gücümüzü inşa etmenin zamanıdır. Şimdi çeşitli alternatif vizyonlar, adil pratikler kurulmasına hep birlikte katkı sunmanın, hareketlerimizi inşa etmeyi sürdürmenin zamanıdır. Şimdi ekonomik gücü dönüştürmenin zamanıdır! .

 

Neden Türkiye?, niye İstanbul?

Awid 2012 toplantısının neden Türkiye’de yapıldığı ile ilgili açıklama ise şöyle “İstanbul birçok sebepten ötürü AWID Forumunun yeri olarak seçilmiştir. Birincisi, İstanbul Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerine (geçmiş AWID forumlarında yeteri kadar temsil edilmeyen tüm bölgeler) son derece kolay erişilebilir bir konumdadır. Türkiye Forumu kadın örgütlenmesinin çeşitliliği ve deneyimiyle zenginleştirmeye katkıda bulunacağına inandığımız, aynı zamanda dünyanın her yerinden kadın hakları aktivistinin böyle geniş bir şekilde toplanmasından dayanışma desteği bulma ve ilişki kurma şansını değerlendireceğimizi umduğumuz güçlü, canlı bir kadın hareketine sahiptir. Buna ek olarak, İstanbul çeşitli bölgelerden uluslararası uçuşlarla kolayca erişilebilmesi, kolay vize alınabilmesi ve makul fiyatlı olması, bu büyüklükteki bir organizasyon için mükemmel altyapısıyla lojistik açıdan uygun bir yerdir”.

 

Oturumlarda, Ekonomik Güç neden bu kadar önemli ve bunu mevcut küresel bağlamda nasıl anlarız?. Bir çok yabancı konuşmacının yer alacağı bu bölümde BM Kadına karşı şiddet eski raportörü, halen Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyesi.  Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından oluşturulan ve Suriye Arap Cumhuriyeti’ni araştırmakla görevlendirilen bağımsız uluslararası komisyonunda görev yapan Profesör Dr.Yakın Ertürk konuşmacı olarak katılacak. Ekonomik Gücü Dönüştürmede Direniş ve Kolektif Örgütlenme Deneyimleri bölümünde ‘Stratejilerimizi oluştururken hangi temel sorularla uğraşmaya devam etmeliyiz? Kadın hakları ve adaleti geliştirmek için ekonomik güç dönüşümü konusundaki fikirler ve öneriler nelerdir?, sorularına yanıt aranacak. 

 

Derinlemesine Oturumlar bölümünde, her biri 1.5 saatlik dört bölümden oluşan altışar saatlik oturumlarda karmaşık konular derinlemesine tartışılacak.  Kaynaklara Erişim ve Kaynak Kontrolü kısmında,  kadınların ekonomik güçlendirilmesinin örgütlendirilmesi ele alınacak, Demokratik aksaklığın bir ürünü olarak ortaya çıkan kaynaklara erişim ve kaynak kontrolündeki adaletsizlik özellikle de etnik kökeni, ırkı, sınıfı, cinsiyeti, cinselliği, milliyeti ve bölgesi nedeni ile ötekileştirilenlerin durumu konuşulacak. Militarizm- Çatışma ve Şiddet, bölümünde ise süre giden militarizm, şiddet ve silahlı çatışmalar konusundaki kaygı ve anlayışlar, bu konuların kadınların yaşamını nasıl etkilediği ve kadınların barış içinde bir dünya için örgütlenme yolları temelinde şekillendirilecektir. İnsan hakları savunucusu kadınlara karşı uygulanan şiddet ve cinsel şiddet örneğinde olduğu gibi militarizmin cinsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf vb kesişme noktaları ve benzeri diğer önemli noktalar ele alınacak. Oturumda ayrıca direniş, iyileşme, barış inşa etme, BM kararlarından yararlanma ve ara dönem adaleti oluşturma strateji ve deneyimlerini paylaşılacak.

 

Ekonomiyi Anlaşılır Kılma, Feminist Bilişim, İletişim ve Teknoloji (BIT) İstasyonu bölümünde, Feminist BIT Merkezi, AWID tarafından İlerleyici İletişim için Kadınlar Ağ Oluşumunu Destekleme Programı-Derneği ortaklığı ile organize edilen ve Feminist Uluslararası Radyo Girişimi (FIRE), Taktiksel Teknoloji Kolektifi, Müslüman Toplumlarda Yaşayan Kadınlar, Kadınların Öğrenme Ortaklığı, Dünyanın Nabzı, Kadınların Güçlenmesi Yolları ve Ön Cephe Savunucuları, Atılım TV dahil birçok feminist iletişimci ve kadın hakları kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşiyor ve amaçları şöyle sıralanıyor. Kadın hakları savunucuları ve kuruluşlarının BIT kapasitelerini geliştirmek; teknoloji uygulamaları ve feminist politikalar hakkında farkındalık yaratmak; ekonomik güç ve iletişim hakları arasındaki bağlantıyı araştırmak; ve feminist iletişimcilere Forumu ele alabilecekleri bir alan sağlamak. İstasyonda ara oturumlar, beceri-paylaşımı, açık mikrofon bulunmakla birlikte Forum içeriği üretmek üzere bir alan sağlayacak ve kadın haklarını ve ekonomik gücü dönüştürmek için BIT’e destek ve kaynaklar, güvenlik ve gizlilik klinikleri, Feminist Uluslararası Radyo Girişimi (FIRE)’den Şömine (FIREplace), video ve dijital hikaye gösterimleri dahil olmak üzere birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

 

Bilişim panelinde, Güç-Siyasetinden Faydalanmak, Kadınların İşlerini Görselleştirmek, Kadın hakları savunuculuğunda bilgi tasarımını kullanmak, Şiddetten Arınmış Kültürler Öngörmek , Katılımcı İnternet Aracılığıyla Ekonomik Güçlenme için Harekete Geçmek, Kitle iletişim araçlarını kadınların hak hareketi için kullanmak gibi daha bir çok konuda görüş alışverişinde bulunulacak. 2015'in Ötesinde Kalkınma Gündemi ve BM Kadınları’nın rolü: Bu oturumda, BM Kadınları, kadın kuruluşları ve kadın sivil toplum liderleri arasındaki stratejik ortaklıkları güçlendirmeye yönelik yaklaşımlar ve mekanizmalar tartışılıyor. Bu sayede, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi gibi prensiplerin, 2015 sonrası kalkınma çerçevesi de dahil olmak üzere makroekonomik politika oluşumu ve küresel gündem belirlenmesi süreçlerinde merkezi bir yer alması hedefleniyor.

 

Seks işçiliğinde para ve işi inceleme oturumunda, “7 Saat 55 Dakika” sloganıyla, seks işçileri tarafından insanların, ‘seks yaparken harcadığımız 5 dakika hariç’ bu işi nasıl yaptığımızı ve seks işçilerinin paralarının nerelere gittiğini anlaması için geliştirilen eğitim amaçlı bir çalışma sunulacak. Bu oturumda katılımcılar çeşitli roller üstlenip gerçek yaşamdan kareleri deneyecekler.  Zevkin Gücü panelindeyse, zevkin gücü ve kadınların cinselliğine olumlu bir yaklaşımın kadınların güçlenmesine katkıları incelenecek.

 

http://www.forum.awid.org/forum12/tr/forum-hakkinda/