20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'de hapishanede tutulan çocukların durumuna dikkat çekmek üzere 23 sivil toplum kuruluşu ortak açıklama yayımladı.

Sivil toplum kuruluşları, hükümlü sayısı 566 iken tutuklu çocuk sayısının bin 347 olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, hükümlü çocukların cezalarının Covid-19 izniyle hapishane dışında infaz edilmesine rağmen, hakkında kesin hüküm olmayan çocukların cezaevinde tutulmaya devam edildiği ifade edildi.

Çocukların Covid-19 izninden yararlanmak için ceza almayı göze aldıklarını belirtilirken, bu durumun çocukların savunma hakkından vazgeçmesi sonucunu doğuracağı vurgulandı.

Çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumlarında ya da yetişkin kapalı ceza infaz kurumlarının çocuk koğuşlarında tutulan bu çocukların adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında çocukların tutuklu yargılanmalarının istisnai ve başvurulacak son yöntem olduğu da hatırlatıldı. Türkiye'de hakkında kesin hüküm bulunmayan çocukların uzun süren tutuklu yargılamalarla karşılaşması eleştirildi.

PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİSİ

Çocuk yargılamalarında çocuğun tekrar topluma kazandırılmasını destekleyici uygulamalara öncelik verilmesi gerektiğini belirten sivil toplum kuruluşları, tutuklama ile cezalandırma yoluna gidildiğini bunun da Çocuk Koruma Kanunu'nun ruhuyla bağdaşmadığını vurguladı.

Cezaevi ortamının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için önemlerin alınmaması da diğer bir eleştiri konusu oldu. "Tutuklu çocukların aileleriyle ve dış dünyayla kurdukları sınırlı iletişim, hapishanede erişebildikler sınırlı sosyal ve kültürel etkinlikler, eğitim-öğrenim ve sağlıklı gelişim hakkının önündeki engeller pandeminin getirdiği sınırlılıklarla eskisinden çok daha olumsuz koşullar yaratmaktadır. Çocuklar, bir yılı aşkın süredir bu olağan dışı tecrit şartlarında tutulmaktadır. Tecridin sonucu olarak tetiklenen şiddet ve bu şiddetin önlenmesi adına yapılan çalışmaların bağımsız izleme mekanizmaları tarafından denetlenemiyor olması, en büyük endişelerimizden biridir" ifadesi kullanıldı.

ANNELERİYLE BİRLİKTE CEZAEVİNDE OLAN ÇOCUKLAR

Hiçbir suç işlememesine rağmen anneleriyle birlikte cezaevinde bulunan çocukların durumu da hak ihlallerine neden oluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan Adalet Bakanlığı 2021 verilerine göre Türkiye cezaevlerinde yaklaşık 345 çocuk, 780 de bebek anneleriyle birlikte cezaevinde tutulduğunu açıkladı. "Bu konuda hassasiyetimizi dile getirdik ve bir yasal düzenleme önerdik" diyen Turan, hükümetin bu konuda adım atmadığını söyled,.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuya ilişkin açıklamasında  "Çocuklar cezaevlerinde anneleriyle beraber hiçbir çocuğun olmadığı ortamda yaşıyorlar sadece yetişkinlerle birlikte" diyerek cezaevi koşullarının çocuklar açısından hak ihlâllerine neden olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe