DTK, Ermeni Soykırımı'na ilişkin, AKP'ye soykımla yüzleşme ve devam eden soykırımcı uygulamalara son vermesi çağrısında bulundu

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Halklar ve İnançlar Komisyonu, Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümü vesilesiyle açıklama yaptı.

Yazılı açıklama yapan DTK, "Yüzyılı aşkın bir süredir devam eden asimilasyon ve soykırım politikaları ve uygulamaları sonucunda birçok halk ya Türkleştirildi ya da fiziki olarak yok edildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Êzidîler, Çerkesler vb. birçok halk ve inanç kesimleri bu soykırımcı uygulamaları yaşadı. Bu soykırım uygulamalarının en kapsamlı, tahrip edici ve sonuçlarının da telafisi mümkün olmayanı hiç şüphesiz ki, 1915 Ermeni Soykırımı'dır. 1,5 milyon civarında Ermeni bu soykırımda katledildi.  Bir o kadarı da, yerlerinden ve yurtlarından sürüldü; binlerce yıllık tarihi birikim üzerinde oluşan tüm toplumsal dinamikler yok edildi" denildi.

'SOYKIRIM POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR'

Soykırımda inkarcılığı sürdürdüğünün ifade edildiği açıklama şöyle:

"Bu inkâr anlayışının sonucunda da, Ermeni halkına uygulanan soykırım politikaları, günümüzde de, Kürt halkına karşı uygulanmaktadır. İttihat ve Terakki’nin, ırkçı, katliamcı ve soykırımcı politikaları, AKP eliyle güncellenerek Sur, Cizre, Silopi, Yüksekova, Nusaybin, Dargeçit vb. birçok Kürdistan şehrinde uygulamaya konulmuş, Kürt halkı büyük bir yıkım ve soykırıma tabi tutulmuştur.

Geçmişle doğru ve objektif gerçekler ışığında yüzleşmekten kaçınan TC devleti ve AKP hükümeti, Anadolu ve Mezopotamya haklarına karşı, yeni insanlık ve savaş suçları işlemeye devam etmektedir. Ancak, bu politika ve uygulamaların, halklarımızın yüzyıldır sürdürdüğü özgür olma direnişini yok edemediği, geçmiş deneyim ve tecrübelerle açığa çıkmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında; 1915 yılında, özelde Ermeni, genelde de, tüm Mezopotamya ve Anadolu halklarına karşı işlenen soykırım uygulamalarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz."

'ORTAK MÜCADELEYLE ÖZGÜRLEŞECEĞİZ'

DTK, AKP'yi geçmişle yüzleşmeye soykırımcı uygulamalarına son verme çağrısında bulunarak, "Diaspora’daki Ermeni halkının acılarına ortak olduğumuzu belirterek, halklarımızın dayanışması ve ortak mücadelesi ile geleceğimizi özgürleştireceğimize olan inancımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.