Ticaret Bakanlığı, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, indirimli ürün satışlarına ilişkin verilen reklamların koşullarını yeniden belirledi. Ancak, döviz fiyatından etkilenmediği halde haksız yere fiyat artışı yapma fiili, ‘aldatıcı ticari uygulamalar’ arasında çıkarılması dikkati çekti.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin, “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan ‘Aldatıcı Ticari Uygulamalar’ başlıklı bölümündeki 19’uncu bent yürürlükten kaldırıldı. “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak” artık aldatıcı ticari uygulama sayılmayacak.

"İNDİRİMDEN ÖNCEKİ FİYAT" İBARESİ

Dünya gazetesinin aktardığına göre, yönetmeliğin 14’üncü maddesine, ‘indirimden önceki fiyat’ ibaresi eklendi. İndirime ilişkin reklamlarda, indirimden önceki 1 aylık zaman dilimindeki en düşük fiyat da normal satış fiyatıyla birlikte verilecek. Meyve., sebze gibi çabuk bozulabilen ürünlerde ise bir önceki fiyat esas alınacak.

GÜNCEL VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ FİYAT AYNI ANDA GÖÜNECEK

Bir mal veya hizmete ilişkin olarak tüketicinin satın alma davranışı ve diğer kişisel verileri analiz edilerek sunulan fiyatın kişiselleştirilmiş fiyat olduğu kabul edilecek, tüketiciye bu şekilde bir fiyat sunulması durumunda, güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilecek.

KREDİ İLE SATIŞA SUNULAN MAL VE HİZMETLER

Kredi ile satışa sunulan mal ve hizmetlerde; kredinin vadesine, faiz oranına, tüketiciye toplam maliyetinin aylık ve yıllık yüzde değerine ve geri ödeme koşullarına reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilecek.

İnternet ortamında satışa sunulan bir mal veya hizmetin fiyat, nitelik ve benzeri hususlarında karşılaştırma yapılarak sıralama yapılması durumunda, sıralamanın hangi ölçütler dikkate alınarak oluşturulduğuna ilişkin bilgiye aynı alanda yer verilecek. Veya tüketiciler, bir bağlantı/uyarı işareti ile ayrıntılı bilgi alabilecekleri açılır ekrana yönlendirilecekler. Reklam veya sponsorluk ve benzeri anlaşmalara dayanılarak gösterilen sıralama sonuçlarında da reklam ibaresine yer verilmesi zorunlu olacak.

ŞİKÂYET SİTELERİNDE ’72 SAATLİK CEVAP VERME HAKKI’

Tüketici şikayetlerinin yayınlandığı platformlarda, hakkında değerlendirme yapılan satıcıya açıklama veya cevap verme hakkı için en az 72 saat süre verilecek.

KARABORSA YAZILIM ‘ALDATICI TİCARİ UYGULAMA’

Yönetmeliğin aldatıcı ticari uygulamalar başlıklı bölümüne de iki fıkra eklendi,

“21-Satın alma sürecini otomatikleştiren bir yazılım kullanmak suretiyle spor, tiyatro, söyleşi gibi etkinlik biletlerini, belirlenen limitlerin dışında satın alarak tüketicilere yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunmak.

22) İnternet ortamında bir mal veya hizmete ilişkin yönlendirici ara yüz tasarımları, seçenekler ya da ifadeler gibi araçlarla tüketicilerin karar verme veya seçim yapma iradesini olumsuz etkileyen ya da normal şartlar altında vereceği kararda satıcı veya sağlayıcı lehine değişikliklere yol açmayı hedefleyen yöntemler kullanmak.”