Diyarbakır’da sağlık çalışanlarının yüzde 61’i istifa etmek istiyor

Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına dönük yapılan ankete katılanların yüzde 61.1’i istifa etmek istiyor

Güncel 03.09.2020 - 21:37 03.09.2020 - 21:37

Diyarbakır’da sağlık çalışanları ile yapılan ankette, çalışanların yüzde 81,3’ü pandemi sürecinin doğru ve sağlıklı yürütülmediğini düşüyor.

Ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 92.6’sı çalıştığı kurumda kendini güvende hissetmediğini söylerken, “Bu süre zarfında istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna yüzde 61,1’i ‘Evet’ yanıtı verdi.

SosyoPolitik Saha Araştırma Merkezi, vaka sayısının en yoğun olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına ilişkin bir anket çalışması yaptı.

26-30 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır’da görev yapan sağlık personelleri ile online olarak yapılan çalışma kapsamında 203 sağlık çalışanı ile görüşüldü.

Normalleşme takviminin açıklandığı 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Covid-19 salgını nedeniyle Diyarbakır’da artan vaka ve ölüm sayılarının sağlık personellerini ne şekilde etkilediği ve sağlık personellerinin Covid-19 salgın sürecinden etkilenme halleri, talep ve önerilerini ölçmek amacıyla yapılan çalışma rapor olarak paylaşıldı.

YÜZDE 81 PANDEMİ SÜRECİ DOĞRU YÖNETİLMEDİ DEDİ

Yapılan ankette göre, pandemi sürecinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yütürülüp yürütülmediği ile ilgili sorulan soruda ankete katılan sağlık çalışanlarının yüzde 81,3 gibi büyük bir çoğunluğu ‘Hayır’ yanıtını verirken, yüzde 1’lik bir kesim bu soruya ‘Evet’ yanıtını verdi.

Birçok sağlık çalışanının enfekte olduğu ve bir kısmının da hayatını kaybettiğini dikkate alarak sorulan “sağlık çalışanları için alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz?” sorusuna araştırma grubunun sadece yüzde 0,5’lik bir kesimi ‘Evet’ yanıtını verirken, yüzde 85,7’si ise ‘Hayır’, yüzde 13,8’i de ‘Kısmen’ yanıtlarını verdi.

Ankette sağlık çalışanlarına sorulan “Salgının kontrol altına alınabilmesi için izlenen yol ve alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz” sorusuna yüzde 86,2’si ‘Hayır’ derken, yüzde 13,8’si ‘Kısmen’ yanıtını verdi. Bu soruya hiçbir görüşmeci ‘Evet’ yanıtını vermedi.

YÜZDE 92,6’SI KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMİYOR

Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise sağlık çalışanlarının kendilerini çalıştıkları yerde güvende hissetme sorunu. Araştırma grubunun yüzde 92,6 gibi büyük bir çoğunluğu çalıştığı kurumda kendini güvende hissetmediğini söylerken, sadece yüzde 0,5’lik bir kesim kendini çalıştığı yerde güvende hissettiğini söylüyor.

YÜZDE 61,1’İ İSTİFAYI DÜŞÜNÜYOR

Ankette, sağlık personellerinin pandemi sürecinde artan iş yükü ve bunun ortaya çıkardığı fiziksel ve ruhsal sorunlara ilişkin sorulan soruda yüzde 92.6’sı artan iş yükünün fiziksel ve ruhsal bir baskı oluşturduğunu söylerken, yüzde 4.4’ü ‘Hayır’, yüzde 3’ü ise ‘Kısmen’ yanıtını verdi.

Yapılan ankette sağlık personellerinin istifa etmek isteyip istemedikleri de soruldu. Sorulan “Bu süre zarfında istifa etmeyi düşündünüz mü?” sorusuna katılımcıların yüzde 61,1’i ‘Evet’, yüzde 38,9’u ‘Hayır’ yanıtını verdi.

YÜZDE 98’İ AÇIKLANAN VAKA SAYILARINA İNANMIYOR

Sağlık çalışanı araştırma grubuna sorulan “Açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıttığını düşünüyor musunuz?” sorusuna büyük çoğunluğu pandemi hastanelerinde çalışan katılımcıların neredeyse tamamına yakını, yüzde 98’i ‘Hayır’ yanıtını verdi.

Yüksek riskli olarak bu süreci sürdüren sağlık personellerinin yarısından fazlasının çalıştığı kurumda kendilerine test yapılmadığını (yüzde 54,2), yüzde 8,4 ise bu konuda bilgilerinin olmadığını ifade ediyor.

Test yapıldığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 37,4.

PANDEMİ İLE MÜCADELEDE ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLAR

“Pandemi ile mücadele çerçevesinde bulunduğunuz hastane/kliniğin 1. öncelikli ihtiyacını söyler misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 36,9’u maske-eldiven-dezenfektan vb. koruyucu ekipmanların sağlanması, yüzde 282’si personel ihtiyacının giderilmesi ve yüzde 6,5’i izolasyon/güvenlik tedbirlerinin alınması yanıtlarını verdi.

RİSKLER NASIL AZALIR?

Araştırma grubuna risklerin ne şekilde azaltılabileceğine yönelik sorulan, “1. öncelikli öneriniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 23.2’si esnek çalışma saati sistemine geçilmesi/dinlenme sürelerinin arttırılması, yüzde 18,2’si yeterli ve kaliteli ekipman temini sağlanmalı, yüzde 16,7’si çalışma koşul ve saatlerinin düzeltilmesi yanıtlarını verdi.

Devamla yüzde 15,3’ü ağır iş yükünün hafifletilmesi için personel sayısının arttırılması ve yüzde 8,4’ü daha fazla test yapılması ve semptom gösterenlerin çalıştırılmaması yanıtlarını verdi.

YÜZDE 36,5’İ 'SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANSIN' DİYOR

Sağlık çalışanlarına yöneltilen “Vaka sayılarının düşürülüp salgının kontrol altına alınabilmesi için 1. öncelikli olarak ne önerirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 36,5’i uzun süreli sokağa çıkma yasağı, yüzde 19,2’si bulaş riskini arttıracak her alana dönük sıkı tedbirler/kısıtlamalar ve yüzde14,3’ü maske/sosyal mesafe denetimlerinin ciddi ve sıkı bir şekilde yapılması yanıtlarını vermişlerdi. yüzde 10,8’i gerçek sayıların açıklanarak durumun vahametinin anlaşılması sağlanmalı ve yüzde 6,9’u ekonomik kaygıların giderilip/esnek çalışma ile insanların evde kalmasını teşvik edilmesi gerektiği yanıtlarını verdi.

Ankette, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) verilerine dikkat çekilerek Diyarbakır’da toplam 577 sağlık ve sosyal hizmet çalışanın enfekte olduğu ve bunların 6’sın yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek, il genelinde toplam vaka sayısının tespit edilemediği ve şu ana kadar tespit edilebilen Covid- 19 kaynaklı ölüm sayısının 500 olduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak:Artı Gerçek

.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@