Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şubeleri,  2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısına ilişkin hazırladıkları raporu paylaştı. Eğitim Sen 1 No'lu Şube’de yapılan basın toplantısında açıklamayı Eğitim Sen 1 Nolu Şube Eğitim Sekreteri Hatice Efe yaptı.

Pandemi süresi boyunca özellikle dezavantajlı grupların eğitime erişimde sorun yaşadığını ifade eden Efe, “Dar gelirli, yoksul ailelerin, kırsal kesimde yaşayan ailelerin, mevsimlik tarım işçisi, mülteci, göçmen ailelerin çocukları, dezavantajlı gruplar, anadilinde eğitim görmeyen çocuklar eğitim dışına itilmiş, hakları olan kamusal ve ücretsiz eğitimden yoksun bırakıldılar. Tableti, bilgisayarı internete erişim olanakları olmayan kentimiz genelinde 200 bini aşkın, ülke genelinde ise 6 milyonu aşkın öğrenci eğitime ulaşma sorunu yaşamış, eğitimdeki eşitsizlik makası derinleşerek büyüdü” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

Diyarbakır’da 492 bin 975 öğrencinin olduğunu ifade eden Efe, 8. sınıfı bitiren 47 bin 228 öğrenciden 4300’ünün örgün eğitime kayıt yaptırmadığını söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kent genelinde 4500 öğrenciye tablet dağıttığını belirten Efe, şöyle devam etti:

"Eğitime erişim sağlayamayan 195 bin öğrenci hakkında bir çözüm üretilemedi. Pandemi sürecinde eğitim emekçileri derslerin niteliğini artırmak için bilgisayar, tablet, İnternet gibi durumlar için yeni harcamalar yapmış, çeşitli yol yöntemler kullanılarak öğrencilere ulaşma çabası içine girmişlerdir. Bu dönemde ek destek almadıkları gibi ek ders sorununu da yaşayarak sıkıntıları artmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitime erişimde yaşadığı sorunları çözmek için gösterilmeyen çabanın, belli dersleri seçmeye yönlendirmek için harcanması dikkat çekici olmuştur. Bu durum başta laik eğitim olmak üzere, eğitimin en temel ilkelerinin, Türkiye’de bulunan farklı inanç gruplarının ve eşit yurttaşlık ilkesinin açıkça yok sayılması anlamına gelmiştir.”

ÖNEMLİ SORUNLAR

Hatice Efe, Eğitim Sen Diyarbakır Şubelerinin tespit ettiği önemli sorunları şöyle sıraladı:

1- 2020 Ocak ayında yıkım kararı alınan 9 okulun yıkımı başlatılmamış, bu süre de yeni okulların inşasına başlanılmamış, öğrenciler çevre okullara gönderilerek mağdur edilmiştir.
2- Eğitim emekçilerine yönelik gözaltı, baskı, soruşturma ve mobbingler devam ettirilmiştir.
3- Yeterli öğretmen ataması yapılmayıp pek çok okulda ücretli öğretmenler çok düşük ücretlerle emekleri sömürülmeye devam etmektedir.
4- Pandemi koşullarında seyreltilmiş sınıf uygulamasına geçişlerde sorun yaşanmış ve birçok okulda sınıf mevcutları olağan halinden daha da yüksek seviyelere ulaşmıştır.
5- Okulların açık olduğu dönemde yeterli hijyen malzemeleri okullara dağıtılmamış, hizmetli personel eksikliği giderilmemiştir.
6- Öğrenciler özgür iradeleri ile seçmeli derslerini seçememiştir.
7- İlimiz de uzaktan eğitime öğrencilerin yarısı erişememiştir.