Doğu ve Güneydoğu illerinde ekonomi alanında faaliyet gösteren dernekleri bünyesinde toplayarak güçlü bir sivil toplum olmayı amaçlayan bir grup işadamı ve sanayici 'Kürdistan Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (KÜRDSİAD) kurdu.

Derneğin kurucuları bugün Diyarbakır Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne başvurarak kuruluş işlemlerini başlattı.

Başvuruyu kabul eden valilik, işadamlarına, derneğin kuruluşuyla ilgili başvuruyu aldığını gösteren belge verdi. Derneğin ismiyle ilgili izin verilip verilmeyeceğine ise İçişleri Bakanlığı karar verecek.

KÜRDSİAD geçici yönetim kurulu başkanı Abdulbaki Karadeniz ile kurucuları Alaaddin Tan, İmam Taşçıer, Günay Uyar, Mehmet Akyıl, Merthan Anık, Rojda Çelebi Kahraman, Burhan Turğut ve Hüseyin Bardakçı bugün Diyarbakır Valiliği’ne kuruluşlarıyla ilgili başvurdu.

Başvuru işlemlerinden sonra Diyarbakır Valiliği önünde açıklama yapan geçici başkan Abdulbaki Karadeniz, Kürdistan Sanayi ve İş Adamları Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karadeniz, kuruluşlarının amacını ilerleyen tarihlerde bir basın toplantısını düzenleyerek açıklayacaklarını belirterek, “Kürdistan’da yaşayan ve iş hayatında olan herkesle birlikte bu çalışmaları yürüteceğiz. Kuruluş amacımız kültür, kimlik ve dil esaslı markaların oluşturulmasıdır. Kürdistan’ın sanayisine ve ekonomisine katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarla bu çalışmaları birlikte yürüteceğiz. 9 kişi ile müracaat yaptık. Üye çalışmalarımıza kuruluş sağladıktan sonra başlayacağız. Kürdistan’da ve Türkiye’de kendini Kürt hisseden herkes bizim üyemiz olabilir” diye konuştu.

DERNEĞİN TÜZÜĞÜNDE KÜRT SERMAYESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Valiliğe verilen derneğin tüzüğünde KÜRDSİAD’ın amaçlarından bazıları şöyle dile getirildi:

“KÜRDSİAD Kürdistan coğrafyasında yaşayan halkların birliğinin öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, halklarımızın çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözeten iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, yukarıda sunulan ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirir.

KÜRDSİAD toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, Kürdistan Coğrafyasının ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek Kürdistan ulusal ekonomik politikalarının oluşturulmasına ve Kürt ulusal ekonomi çevrelerinin işbirliği içine girmesine katkıda bulunur.

KÜRDSİAD, Kürdistan coğrafyasında yaşayan tüm halkların kimliksel, dil ve kültür gelişimini önemser. Bu yönlü çabaları destekler.

KÜRDSİAD Kürt sermayesinin küresel rekabet düzeyinde sahada yer almasına ve uluslararası arenada tanıtımına katkıda bulunur, bu amaçla diplomatik lobi faaliyeti yürütür.

KÜRDSİAD, Kürdistan coğrafyasında bulunan yer altı yerüstü zenginlik kaynaklarıyla ilgili araştırmalar yapar, raporlar hazırlar ve bu raporların iş çevrelerine tanıtımını amaç edinir. Bu vesileyle dünyanın hem dört tarafına dağılmış Kürdistanlı iş çevrelerinin, hem de global sermayenin Kürdistan Coğrafyasına yatırım yapmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak üzere sempozyum, panel ve toplantılar düzenleyerek çalışmalar yapar.”