Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Münir Karaloğlu, giderayak sosyal alanları ranta açarak, yeşil alanı askeriyeye devretti.  

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) kayyımı Vali Münir Karaloğlu, giderayak yolsuzluk ve usulsüzlüklerine bir yenisini ekledi. Kayyımlık sürecinde belediyeyi ithal müdürlerle dolduran, ihaleleri "dostum" dediği kişilere peşkeş çeken ve “kentsel dönüşüm” adı altında binlerce aileyi mağdur eden Karaloğlu, sosyal, spor ve yeşil alanları ticaret ve askeri alana çevirdi. 

BELEDİYE ALANI KALDIRILDI

Müjdat Can'ın Mezopotamya Ajansı'nda yer alan haberine göre, kayyım Karaloğlu, Kayapınar ilçesine bağlı Çölgüzeli Mahallesi'nde bulunan 152 Ada 1 Nolu parseldeki "Belediye Hizmet Alanı" olarak görülen yeri "İbadet Alanı"na çevirdi. "Belediye Hizmet Alanı" için ise, bölgede eşdeğer bir alan belirlenmedi. 

Kayyım Karaloğlu, böylece Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ndeki, “İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir” maddesine aykırı davrandı. 

YEŞİL ALAN ASKERİYEYE DEVREDİLDİ

Kulp ilçesine bağlı Yeşilköy mahallesinde bulunan 276 Ada 1 ve 2 Nolu parseller ile Yeni mahallesinde bulunan 186 Ada 9 Nolu parselki "Ağaçlandırılacak, Park ve Konut Alanı" olarak belirlenen yerler, "Askeri Alan" olarak belirlendi. Söz konusu değişiklik de herhangi bir kurum görüşü alınmadan ve değiştirilen alanlara eşdeğer bir alan öneri yapılmadan alındı. Kararla, 186 Ada 9 Nolu parsel süresiz olarak Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na, 276 Ada 2 Nolu parsel Jandarma Genel Komutanlığı'na tahsis edildi.

GEREKÇE: İLÇE GÜVENLİĞİ

11 Nisan'daki Meclis toplantısında alınan kararda, belediyenin İmar Komisyonu tarafından hazırlanan rapordaki, "Planlama çalışması ile askeri alanının sınırları tespit edilmiş olup, bugün ve gelecekteki ihtiyaca göre yapılaşma şartlarının belirlenip, planlama ilkelerine bağlı kalarak Askeri Alanın planlı gelişmesinin sağlanması hedeflendiği, İlçenin ihtiyacı doğrultusunda Jandarma komutanlığına bağlı olarak ilçenin güvenliği açısından Askeri Alanın yeniden inşa edilmesi böylelikle ilçenin genel güvenlik sorunun giderilmesi için öneri plan çalışması yapıldığı, Mevcut imar planlarında farklı fonksiyonlarda bulunan parsellerin geçmişten bugüne askeri alanın kullanımında olduğu ve mevcut yapıların bulunduğu, ayrıca yapılacak yeni askeri yapıların daha güvenli konumlanması sebebi ile dere yataklarının da askeri alan içerisinde bırakıldığı ancak yapıların çekme mesafeleri korunacak şekilde yer seçimi yapabileceği şekilde planlama çalışması yapıldığı (...)" hususları dikkate alındı. 

RANTA AÇILDI

Kayyım Karaloğlu'nun değişlik yaptığı bir başka yer ise, Bağlar ilçesindeki 4173 Ada 1 Nolu, 4181 Ada 1 Nolu, ve 4179 Ada 1 Parsel Nolu yerler oldu. “Sosyal Tesis-Ticaret Alanı, Ticaret Alanı ve Spor Alanı” olarak belirlenen parsellerde, "Ticaret-Turizm Alanı, Ticaret Alanı ve Spor Alanı" olarak değiştirilerek, ranta açıldı.