Soner Tufan / Demokrat Haber Ankara

Ankara’da Hıristiyan vatandaşlar ibadethane olarak tescil edilmiş bir araziyi kendilerine tahsis etmeleri için Ankara Valiliği’ne başvurdu. Dilekçe daha işleme bile konulmadan talebi öğrenen Diyanet yetkilileri hızla bir dilekçe vererek söz konusu arazinin kendilerine tahsis edilmesini istedi. Bir saat içinde taleplerine olumlu yanıt veren Valilik araziyi Diyanet Başkanlığı’na tahsis etti.

Ankara’da uzun yıllardır ibadetlerini kiraladıkları bir dükkanda sürdüren Ankara Kurtuluş Kilisesi defalarca Valilik ve Çankaya Belediyesi’ne bir ibadethane yeri tahsis edilmesi için başvuruda bulunmasına karşın, ‘red’ cevabı aldı. En son yapılan başvuruda var olan bir ibadethane yerini Diyanet elçabukluğuyla kendi inisiyatifine geçirdi. Bu durum yıllardır korsan kilise, daireden bozma kilise, gizli ev kilisesi suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Protestanları üzdü.

İlk olarak 15 Mayıs 2006 tarihinde 010 sayılı dilekçe ile Kurtuluş Kiliseleri Derneği adına Çankaya Belediyesi’ne Ankaralı Protestanlarının ibadet ihtiyacı için yer tahsisinde bulunulması yönünde bir başvuruda bulunuldu.

Ankara Kurtuluş Kilisesi, halen ibadethane olarak kullanılan bir apartmanın giriş katında bulunan dairenin, ibadethane olarak inşa edilmediği, ihtiyaca yanıt vermediği ve güvenlik açısından birçok sıkıntı yarattığı için yeni bir ibadethane tahsis edilmesi yönünde verdiği dilekçe, ‘uygun yer olmadığı’ gerekçesiyle reddedildi.

Red cevabı üzerine Kurtuluş Kiliseleri Derneği bir dava açarak hakkını aramaya çalıştı. İç hukuk yolları tükendiğinde AİHM’e gitmeyi düşünen kilise yetkilileri süreç içinde Çankaya Belediyesi ile görüşmelerini sürdürdü, hatta CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşerek yer tahsisi gerçekleşirse tüm davalardan feragat edebileceklerini ifade ettiler.

Bundan da bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Kurtuluş Kiliseleri Derneği yetkilileri Çankaya Belediyesi İmar Müdürlüğü ile görüşerek tapuda ibadethane olarak görülen yerleri sordu. İmar Müdürlüğünün verdiği listeden kendilerine uygun olan ibadethane olarak tescil edilmiş bir araziyi kendilerine tahsis etmeleri için 28 Şubat 2013 tarihinde bir dilekçe ile Ankara Valiliği’ne başvurdu.

Ne var ki dilekçe daha işleme bile konulmadan Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nin talebini öğrenen Diyanet yetkilileri hızla bir dilekçe vererek söz konusu arazinin kendilerine tahsis edilmesini istedi. Bir saat içinde taleplerine olumlu yanıt veren Valilik araziyi Diyanet Başkanlığı’na tahsis etti.

Birkaç gün içinde hafriyat izni de alan Diyanet araziye bir cami dikmek üzere çalışmalara başladı.

Bu durum yıllardır bir ibadethane yerine sahip olmak isteyen Kurtuluş Kiliseleri Derneği kilise olarak inşa edilecek bir mekanı Diyanet’in el çabukluğuyla inisiyatifine geçirmesinden dolayı büyük üzüntü duydular.

Dernek yetkilileri, ‘Tabii ki Diyanet cami ihtiyacı olduğunda gerekeni yapmalıdır, ama bir kilisenin bile tahsis edilmesine dayanamayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu ülkenin vatandaşları olarak kendimizi dışlanmış ve ayrımcılığa uğramış hissediyoruz’’ diyerek duygularını dile getirdi.

Bu haberdeki iddialarla ilgili düzeltme ve özür:
http://www.demokrathaber.net/ibadethane-sorunu-makale,7117.html