ANKARA- DİSK üyelerinin, "Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı"nı protesto için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilciliği'nde dün başlattıkları işgal sona erdirdi.

 

İLO Temsilciliği önünde toplanan DİSK üyeleri, "ILO sözleşmeleri uygulansın özgürlükçü sendika yasası istiyoruz" yazılı pankart açtı, "DİSK direndi direnecek", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "İşçileri birliği sermayeyi yenecek" sloganlarını attı.

 

'HAKKINI ARAMASINI BİLMEYEN DEMOKRASİYİ DE KAZANAMAZ'

Burada açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Erol Ekici, Türkiye'nin demokrasi tarihi açısından zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Siyasal özgürlüklerin sınırlandırıldığını, basının tek tipleştirilmeye çalışıldığını, farklı düşüncelerin suç sayıldığını kaydeden Ekici, ülkenin yüzde 90’ının çalışma hayatındaki olumsuzlukları ağır bir biçimde yaşadığını söyledi.

 

"Çünkü bir ülkede demokrasinin karbon kağıdı sendikal hak ve özgürlüklerdir" diyen Ekici,"Alınteri ile geçinenlerin hak alma bilinci köreltildiyse, kendi geleceklerini, haklarını savunamaz hale geldilerse, yasaklara boyun eğdilerse, o ülkede demokrasinin ayaklar altına alınmasının önüne kimse geçemez" vurgusunda bulundu.

 

Bu nedenle 12 Eylül'de, hak alma, dayanışma ve mücadele bilincinin yok edilmek istendiğini kaydeden Ekici, "Hakkını aramasını bilmeyen bir halk demokrasiyi de kazanamaz" dedi.

 

'AKP YORULMUYOR, UTANMIYOR'

Türkiye'nin, dünya genelinde sendikal hakların en çok ihlal edildiği ülkelerden biri olduğunu kaydeden Ekici, AKP hükümetinin çıkardığı yeni sendikal yasalar ile sendikal hakların yeniden gasp edilmek istendiğini kaydetti.

 

"Toplu sözleşme hakkının önündeki barajlar, noter şartları, grev yasakları, bitmek tükenmek bilmeyen mahkemeler, mantıksız işkolu düzenlemeleri her türlü musibet bu yasalarda mevcuttur" diyen Ekici, AKP'nin aldığı her kararla, attığı her adımla işçi sınıfına ve tüm çalışanlara hayatı dar ettiğini kaydetti.

 

Türkiye’nin her yıl ILO konferanslarında utanç listesinde yer aldığını vurgulayan Ekici, şunları söyledi: "Biz utanıyoruz ama hükümet yorulmuyor, utanmıyor. Yasaları değiştirmemekte ısrar ediyor. Değiştirmeye kalktığında ise yine ILO sözleşmelerini ve temel hakları hiçe saymaya devam ediyor. Sendikacıların tutuklandığı bir ülkede yaşamaktan biz utanıyoruz! Hükümet utanmıyor, sendikacıları tutuklamaya onları demir parmaklıklar arkasına atmaya devam ediyor."

 

'12 EYLÜL'ÜN YASALARI ISITILIP GETİRİLİYOR'

Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi taslağının emeğin kazanılmış haklarına yönelik, Cumhuriyet tarihinin en önemli saldırılarından biri olduğunu kaydeden Ekici, sermaye kesimlerinin bu alandaki neredeyse tamamının belgede yer aldığını vurguladı. Ekici, "12 Eylül ürünü baskıcı ve yasakçı yasalar yeniden ısıtılıp önümüze getiriliyor" dedi.

 

Evrensel standartlarda bir sendika yasa için, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla ILO'da eylem yaptıklarını söyleyen DİSK Genel Başkanı Ekici, eylemlerinin amacına ulaştığını, "Bize, işçilere biçilmek istenen kefene girmeyeceğimizi dosta düşmana gösterdik" dedi. Eylemlerinin Türkiye ve uluslararası düzeyde gereken etkiyi yarattığını, önemli bir dayanışma örneği olduğunu kaydeden Ekici, atılacak adımlarla bu örneğin güçlendirileceğini söyledi.

 

Ekici, insan onuruna yakışır bir çalışma yaşamı için, ILO sözleşmelerine uygun, yasaksız ve barajsız sendikal yasalar için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. (ETHA)