16. DİSK Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezinde başladı.

Kongreye, DİSK’e bağlı sendika yöneticilerin yanı sıra, 45 ülkeden sendika temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türk-İş İstanbul Bölge Başkanı Adnan Uyar katıldı.

“2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si” sloganıyla yapılan genel kurul DİSK Çok Sesli Korosunun dinletisiyle başladı. Daha sonra DİSK’in tarihini anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Coşkulu geçen kongrede sık sık “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atıldı.

İlk konuşmayı yapan DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, “İşçilerin kazanımlarının yok edildiği, açlığın arttığı, adalet mekanizmalarının tıkandığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu ceberut anlayışa karşı direnmemiz gerekiyor. Demokrasi, barış ve insanlık için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan Türkiye işçi sınıfı ve onun müttefikleridir” dedi.

‘ÇELİŞKİ DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ’

Kapitalist sistemin tarihin en derin krizlerinden birini yaşadığını belirten DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Emekle sermaye arasındaki çelişki her zamankinden daha belirgin. Savaşların arttığı, göçmenliğin bir insanlık krizi haline geldiği zamanda yaşıyoruz. Ekolojik felaketler yer küreyi yok etmek üzere. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, doğal gaz faturasının 350 liradan daha az gelmediği bir ülkede yaşıyoruz. Eşitsizlik, sömürü ve ayrımcılığın arttığı bir ülkede yaşıyoruz. Tek adamın 80 milyonun kaderine hükmetmeye çalıştığı ülkemizde emeğimize, memleketimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için toplandık. Başka alternatif yok diyenlere karşı toplandık” dedi.

‘SORUNLAR GİDEREK ARTIYOR’

İşçi sınıfının haklarını alamadığı bir ülkede eşitlikten ve demokrasiden söz edilemeyeceğini dile getiren Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“Eşitlik, özgürlük, adalet gibi toplumsal koşulları yaratacak olan işçi sınıfıdır. Bugün sadece gurur duyduğumuz geçmişimizle yetinmek için değil ileri adımlar atmak için buradayız. Tüm sendikalarımız, bütün DİSK’liler olarak emeğin Türkiye’si derken ortak akıl ve iradeyle buradayız. 40 yıl önce neoliberalizm eğer haklarınızdan, iş güvencesinden vazgeçerseniz kamusal hizmetler özelleştirilirse ülke kalkınacak sizlerin yaşam koşulları büyüyecek dedi. Ama sonu hiç böyle olmadı. Devlet haklarımızı engellemek üzere devasa bir aygıt haline dönüşmüş durumda. Geçmediğimiz köprüler gitmediğimiz hastaneler için bir avuç sermayedara para ödüyoruz. Her 4 gençten biri her 3 kadından biri işsiz. İşsizlik artık geleceği tehdit eder durumda.

İşsizlik Fonu işveren fonuna dönüştü. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Her gün 5 arkadaşımızı iş cinayetlerine kurban veriyoruz. Çalışma saatlerimiz giderek daha fazla uzuyor. Sendikalı olmak işten çıkarılmak demek. Toplu sözleşme hakkımız yüzde 7’lerle sınırlı, grev hakkımız fiilen yasaklanmış durumda. Sokakta mahkemede hak aramak imkansız hale geliyor.

Bu yasakları övüne övüne anlatan bir tek adam tarafından yönetiliyoruz. Ülkeyi yönetenler kendi yarattıkları bu krizin ücretleri düşürerek, kazanılmış hakları gasp ederek bizlere yüklemeye çalışıyor. Tarımı, üretimi bitireceksiniz, ülkeyi bu hale getireceksiniz, emeklilik hakkımızı gasp edip emekliyi yük EYT’liyi düşman ilan edeceksiniz. Öyle yağma yok. Bu yağma düzeninde göz konulan sadece işçinin hakkı değil, doğamız, kentlerimiz, tarihimizdir.”

‘KORUNACAK DEĞİL KURULACAK BİR DEMOKRASİ’

“Halkın iradesine kayyumlar atanan, siyasi parti temsilcilerinin gazetecilerin hapiste olduğu ülkede bugün sınıf mücadelesi ve demokrasi mücadelesi vermeye devam ediyoruz” diyen Çerkezoğlu şöyle devam etti:

“Demokrasi olmadan emeğin hakları olmaz, emeğin hakları olmadan demokrasi olmaz. Bizler ekmek mücadelesinin bir parçası olarak demokrasi mücadelesi yürütürken korunacak bir demokrasiden değil kurulacak bir demokrasiden bahsediyoruz. Bu baskıları ortadan kaldıracak olan işçi sınıfıdır. Bunun için ilk görevimiz örgütlenmektir. Kadın ve genç işçileri mücadelenin ön safhasına katmak, mülteci işçileri örgütlemektir. İnsanca yaşayabilmek için, geleceğe umutla bakabilmek için yeniden kuruluşa ihtiyacımızı var. Sömürüye karşı emeğin haklarını korumak için, insan onuruna yaraşır bir ücret, kamusal sosyal güvenlik, bütün güvencesiz çalışma biçiminin ortadan kaldırmak, kadınların bulunduğu her alanda eşitsizliği ortadan kaldırmak için, Kürt sorunun çözümü için, laiklik için, yani emeğin Türkiyesi için omuz omuza yürüyeceğiz.”

‘ÜLKEDE UMUTSUZLUK VE MUTSUZLUK YAŞANIYOR’

“21. yüzyılın en önemli meselelerinden biri emek dünyasının hakkı” diyen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Bu ülkede huzurlu yaşamanın formülü işçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi. Bunu sağladığımızda gerisi kolay bir süreç ama ne yazık ki ülkemizde bu manada umutsuzluk ve mutsuzluk yaşıyoruz. Korkunç bir işsizlikle karşı karşıyayız. Dış güç gibi teorilere ihtiyaç yok. Her kesimden insanın bir iş bulma mücadelesiyle karşı karşıyayız. Çalışanlar bile işsizlikle tehdidiyle karşı karşıyaysa bu genel kurulun ortak akılla bir mücadeleyi oluşturma gibi bir görevi ortaya çıkıyor. Elbette demokrasinin, özgürlüğün kavramlarının da karşılık bulduğu bir genel kurul olmasını diliyorum. Eğer DİSK’e hak ettiği değeri vermezsek, Türkiye’nin ekonomik, siyasal tarihini anlayamayız. Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmazsak, sendikal hakları sağlamazsak geleceğe de güvenle yürüyemeyeceğinin farkında olmalıyız. DİSK ve diğer işçi örgütleriyle ortak hareket etmek isteyen bir belediye başkanıyım.”

DİSK ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kongrede emeğin ve halkın çıkarına bilim üreten Korkut Borotav’a, eski kuşak DİSK’liler adına Nurettin Çavdarlıgil’e emeğin barışın akademisyenleri adına Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’na, sınıf hareketinin hukukçuları adına Alp Selek’e, İstanbul Barosu Eski Başkanı Turgut Kazan’a, DİSK hukukçularını temsilen Ercüment Tahiroğlu’na DİSK Onur Ödülleri verildi.

Kongreye katılamayan Borotav mesaj yolladı.

Kaynak: Evrensel