DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun Barış Akademisyenlerinin başvurularını reddetmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Çerkezoğlu, “OHAL Komisyonu, AYM ve yargı kararlarını çiğniyor” dedi.

OHAL Komisyonunun "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzaladıkları için üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin başvurularına ret kararları vermeye başladığını belirten Çerkezoğlu, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında OHAL koşullarında hukuksuz biçimde darbecilerle aynı çuvala sokularak ihraç edilen bilim insanlarını, çok uzun yıllardır emeğin hakları ve sosyal adalet için yaptıkları bilimsel çalışmalarından tanıyoruz” diye konuştu.

"KURUMLAR AYM KARARINA UYMAK ZORUNDADIR"

Çerkezoğlu, bilim insanlarının imzalamış oldukları bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu ve bu durumun Anayasa Mahkemesi (AYM) ve ceza mahkemesi kararlarıyla kesinleştiğini vurguladı.

Çerkezoğlu, Anayasanın 153. maddesinde “Anayasaya Mahkemesi kararları kesindir” ve “Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar" ifadelerinin yer aldığını, 138. maddesinde de “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez" denildiğini hatırlattı.

"OHAL KOMİSYONU ANAYASAYI İHLAL ETMİŞTİR"

OHAL Komisyonunun OHAL ürünü ve hukuksuz olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

“OHAL Komisyonu, Anayasa hükümleri ve yargı kararları ile bağlıdır. OHAL Komisyonu, Anayasa Mahkemesi ve yargı kararlarına dayanarak başvurularla ilgili kabul kararı vereceğine tam tersine ret kararı vermeye devam etmektedir. OHAL Komisyonu yetkisini aşarak kendisini yargı erkinin üstünde konumlandırmış ve Anayasa’yı ihlal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin suç olarak görmediği, ceza mahkemelerinin beraat kararı verdiği bir durumda sıradan bir idari kurulun hak gasbına kalkışması kabul edilemez.”

"AKADEMİSYENLER GÖREVE İADE EDİLMELİDİR"

Anayasa kuralları ve yargı kararlarının herkesi bağladığını vurgulayan Çerkezoğlu, açıklamasını şöyle noktaladı:

"Yaptıkları bu hukuksuz işlemin idari olduğu kadar kişisel hukuksal sonuçları olduğunu ve Anayasa hükümlerini ihlal etmenin ağır bir suç olduğunu OHAL Komisyonu üyelerine hatırlatmak isteriz. OHAL Komisyonunu bu hukuksuz yoldan geri dönmeye, AYM ve ceza mahkemeleri kararları doğrultusunda barış bildirisini imzalayan akademisyenleri göreve iade etmeye çağırıyoruz.”