Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü'nün (DİSK-AR), değerlendirmesine göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 16.3 olurken, işsiz sayısı 5 milyon 296 bin oldu. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 23.3 olurken, genç kadınlarda işsizlik yüzde 34 olarak gerçekleşti. Yeni işsizlerin yüzde 45'ini genç kadınlar oluşturdu. Yeni işsizlerin yüzde 43'ünü üniversite mezunları oluştururken, ekonomi 3 yılda yaklaşık 1 milyon yeni işsiz yarattı.

DİSK-AR, TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Haziran 2015 dönem sonuçlarını değerlendirdi. Buna göre, resmi işsizlik oranı yüzde 9.6 ile geçtiğimiz yılın 0.5 puan üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise yüzde 11.7 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi için bu oran yüzde 11.1 seviyesindeydi.

Resmi işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 226 bin kişilik artış göstererek 2 milyon 880 bine ulaştı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları ise Haziran 2014 döneminden bu yana yüzde 10'un altına inmezken, haziran 2015 dönemi için bu değer yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşti. Haziran 2015 dönemi için işsiz sayısı Haziran 2012 dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttı. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 935 binken, Türkiye ekonomisi 3 yılda 945 bin yeni işsiz yarattı. Haziran 2015 dönemindeki işsiz sayısı 2009 krizindeki Haziran döneminden sonra en yüksek işsizliğin olduğu Haziran dönemi oldu.

“İŞSİZLER, GİZLİ İŞSİZLER VE ÇARESİZLERİN TOPLAM SAYISI 6 MİLYON 229 BİN’’

Değerlendirmeye göre, Haziran 2015 döneminde resmi işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar da dâhil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 16.3, işsiz sayısı da 5 milyon 296 bin kişi olarak gerçekleşti. İşinden memnun olmayan ya da daha fazla çalışmak istediği halde düzgün işler bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler yapanlar ilave edildiğinde işsizler, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 299 bin kişi oldu. Bunların geniş işgücü içindeki payı ise yüzde 19.3 olarak gerçekleşti. Kadınlar için resmi işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 11.6 olarak gerçekleşti. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 23.3 oldu. Kadınlar için tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 16.4 olarak gerçekleşti.

“GEÇTİĞİMİZ AYA GÖRE İSTİHDAM SANAYİDE 24, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 14 BİN KİŞİ AZALDI’’

Değerlendirmeye göre, geçtiğimiz yılın haziran döneminden bu yana toplam 675 bin kişilik istihdam yaratılırken bunun yüzde 81'i hizmet sektöründeki istihdam artışından kaynaklandı. Buna karşın sanayideki istihdam artışı 48 bin kişide kaldı. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam verilerine göre ise geçtiğimiz aya göre istihdam sanayide 24, inşaat sektöründe 14 bin kişi azaldı. Hizmet ve tarım sektörü azalışı dengeledi. Geçici bir işte çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlar toplam işsizler arasında en ağırlıklı kesimi oluşturdu. Toplam işsizlerin yüzde 31'i yani 896 bini geçici işlerde çalışıp iş bittiği için işsiz kalanlardır. Yeni işsizler arasında geçici bir işte çalışıp, iş bittiği için işsiz kalanların sayısı 472 bin oldu.

“YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNU KADINLAR ERKEKLERE GÖRE 2 KAT DAHA İŞSİZ’’

Yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısı bir önceki senenin aynı dönemine göre 98 bin kişi artarak, işsiz ordusuna 98 bin yeni üniversite mezununu daha kattı. Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 648 bin kişi oldu. Yükseköğretim mezunları için işsizlik oranı yüzde 10.5 ile ortalamanın üstünde gerçekleşti. Değerlendirmede, yükseköğretim mezunu kadınlar için tablonun daha da kötü olduğu belirtilerek, “ Üniversiteli kadın işsizliği bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puan artarak yüzde 15.4 seviyesine yükselmiş durumda. Bu oran yükseköğretim mezunu erkeklerin işsizlik oranı olan yüzde 7.4'ün iki katından fazla. Yükseköğretim mezunu kadın işsizlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 71 bin kişi arttı. Buna göre yeni işsizlerin yüzde 31.4'ünü yani yaklaşık 3'te 1'ini üniversite mezunu kadınlar oluşturdu’’ denildi. Gençler için geniş tanımlı işsizlik oranı resmi genç işsizlik oranı olan yüzde 17.7 rakamının 8.5 puan üzerinde yüzde 27.2 seviyesinde gerçekleşti. Genç kadınlar işsizlik sorununu en ağır bir biçimde yaşayan kesimi oluşturdu. Genç kadınlarda işsiz sayısı 102 bin kişi arttı. İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan artışla yüzde 21.8'e ulaştı. Genç kadınlar için geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 34.1 oldu. Genç kadınlar için tarım dışı resmi işsizlik oranı ise yüzde 28.5 ile çok yüksek düzeylerde gerçekleşti.

Değerlendirmede ayrıca işsizlikle gerçek mücadele için yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

-Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

-Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.

-Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.

-Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

-Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.

-Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.

-Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (Gerçek Gündem)