Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni vergi yasası paketi AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına" ilişkin 45 maddelik yasa teklifi ile 3 yeni vergi ihdas edilirken, gelir vergisi dahil birçok alanda vergi artışı öngörülüyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni vergiler öngören ve vergi yasasında kapsamlı değişiklik öngören 45 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduktan sonra Meclis'te açıklama yaparak düzenlemeyle ilgili bilgi verdi.

Mehmet Muş, yasa teklifi ile gelir vergisi dilimlerinde de düzenlemeye gidildiğini belirterek, "çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ayşe Sayın'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre yasa teklifi ile getirilen önemli düzenlemeler şöyle:

DİJİTAL PLATFORMLARDAN YÜZDE 7,5 VERGİ ALINACAK

Yasa teklifi ile dijital platformlar, reklam ve her türlü içerik, mal ve hizmet satışından elde ettikleri gelirleri üzerinden vergi yükümlüsü olacak. Dünya genelinde 750 milyon euro, Türkiye'de 20 milyon liradan fazla gelir elde edenler kapsama girecek ve söz konusu hasılatları üzerinden yüzde 7,5 oranında vergi ödeyecek. Cumhurbaşkanı bu oranı hizmet türü itibariyle yüzde 1'e kadar indirme veya iki katına çıkarma yetkisine sahip olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye'deki temsilcilerine yükümlülüklerini yerine getirmesi için iletişim araçları yoluyla ihtarda bulunacak ve bu durum internet sitesinden ilan edebilecek. İlandan itibaren 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen hizmet dijital sağlayıcılarına erişim engellenecek, vergilerin ödemeleri halinde yeniden erişim sağlanacak.

ÖNCE YÜZDE 1, 2022 SONRASI YÜZDE 2 KONAKLAMA VERGİSİ

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerin sunduğu hizmetlerden konaklama, yeme, içme eğlence, havuz, plaj, termal ve benzeri alanlardan sağlanan gelirleri dahil, "konaklama vergisi" alınacak. Vergiler, konaklayanın faturasına yansıyacak. Öğrenci yurtları, kamu misafirhanesi, diplomatik temsilciliklerde verilen hizmetler vergi kapsamı dışında olacak. Cumhurbaşkanı , bu oranı üç katına kadar artırmaya veya yüzde 1'e indirmeye, konaklama tesisinin türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre yetkili olacak. Konaklama vergisi 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1, 2022'den itibaren yüzde 2 oranında uygulanacak.

LÜKS KONUT VERGİSİ GELİYOR

Vergi sistemine "Değerli konut vergisi" giriyor. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce değeri 5 milyon liranın üzeri olarak belirlenen konutlardan değerli konut vergisi alınacak. Buna göre, değeri 5-7.5 milyon lira arasında olanlardan binde 3, 7.5-10 milyon lira arasında olanlardan binde 6, 10 milyon lirayı aşan konutlar, yüzde 1 oranında vergilendirilecek. Genel ve özel bütçeli idareler, belediyeler, üniversitelerin maliki ve intifa hakkına sahip olanlar, tek taşınmazı olanlar, başka geliri olmayanlar, emekliler, karşılıklı olmak koşuluyla elçilik ve konsolosluk taşınmazları vergiden istisna tutulacak.

Gelir vergisi artıyor: Gelir vergisi üst dilimi yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılacak. Buna göre 500 bin liranın üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında vergi ödeyecek.

Sanat eserine vergi muafiyeti kalkıyor: Yazar, ressam, sanatçılar, yazılımcılar, mucitlerin buluş ve eserlerinden elde ettikleri kazançlarla ilgili vergi muafiyetine sınırlama getiriliyor. Yıllık 500 bin lirayı aşan kazançlar vergilendirilecek. Buna göre 500 bin lira ve üzerinde gelir elde edenler yüzde 35'lik dilimden vergi ödeyecek.

Spor hakemleri ve sporculara vergi düzenlemesi: Halen elde ettikleri kazançları vergiden muaf tutulan spor hakemleri de vergi yükümlüsü olacaklar. Lig usulüne tabi spor dallarında, üst liglerde faaliyette bulunan sporculardan kesilen vergi oranı yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarılacak.

KAMBİYO VERGİSİ ARTIYOR

Kambiyo muameleleri vergi oranı binde 1'den binde 2'ye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı, döviz hesaplarından elde edilen gelirlere uygulanan yüzde 15 stopaj miktarını 1 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

ŞİRKETLERE KİRALIK OTOMOBİLDE SINIR

Özel sektör şirketlerinin kiraladıkları otomobillerde giderleştirebilecekleri kısma üst limit getiriliyor. Buna göre kiralanan otomobil bedelinin sadece 5 bin 500 liraya kadar olan kısmı gider olarak gösterilebilecek.

YENİ KURUL OLUŞTURULUYOR

Sigortacılık yasasına eklenen bir maddeyle Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu adı idari ve mali özerkliğe sahip, Sigortacılık ve özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruluyor. Yeni kurul, diğer düzenleyici ve denetleyici kurullarla aynı statüye sahip olacak.

KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİM

Yasa teklifine göre kurumlar vergisi mükellefleri "finansal sektör" ve "diğerleri" olmak üzere ikiye ayrılacak. Finansal kuruluşlar yüzde 22 oranında vergiye tabi olacak. Finansal kuruluşlar dışındaki kuruluşlar için ise kurumlar vergisi yüzde 18'e indirilecek. 2020 için yüzde 22 olarak yürürlükte olan vergi oranı ise yüzde 20'ye çekilecek.

TEMYİZDEN VAZGEÇENE İNDİRİM

Düzenleme ile "yargı yolundan vazgeçme" müessesesi getiriliyor. Buna göre vergi temyiz yolu açık olan davalarda mükellefin "temyizden vazgeçmesi" halinde indirim uygulanacak.

YERSİZ ÖDEMEYE AF

Yasa ile şehit yakınları, gaziler, sivil terör mağdurları, başarılı sporcuların, ilgili kurumlarınca yapılan yersiz ödemelerden doğan borçları affedilecek.